Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 633 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы № 543 "Баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду (2023)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 633 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы № 543 "Баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому Кыргыз Республикасында контролго алынууга тийиш» (1)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ЧЕЧИМИ.

2022-жылдын 16-ноябры. 633

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы No 543 "Кыргыз Республикасында контролго алынуучу баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси282-статья, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин96-статья, Баңги каражаттары, психоактивдүү заттар жана прекурсорлор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.5-статья, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994-жылдын 16-апрелиндеги № 1498-XIIчечимКыргыз Республикасы кошулган 1961-жылдагы баңги заттары боюнча бирдиктүү конвенцияга ылайыкконвенция, Жок. 1499-XII Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1994-жылдын 16-апрелиндеги.чечимКыргыз Республикасынын Психотроптук заттар боюнча 1971-жконвенция, Жок. 1500-XII Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1994-жылдын 16-апрелиндеги.чечимКыргыз Республикасы кошулган баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча 1988-жылдагы БУУнун Конвенциясын ишке ашырууда «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы13,17- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы No 543 "Кыргыз Республикасында контролго алынуучу баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө"чечимтөмөнкү өзгөртүүлөрдү киргизүү:

1) кириш сөз төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

Кыргыз Республикасынын "Баңги каражаттары, психоактивдүү заттар жана прекурсорлор жөнүндө"нымдуу, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин282-статья, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин96-статьяКыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:»

2) 1-ставка боюнча:

- үчүнчү бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын, алардын аналогдорунун жана прекурсорлорунун, ошондой эле өстүрүүгө тыюу салынган баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган өсүмдүктөрдүн тизмеси (2-тиркеме);

– прекурсордук таблицага кирбеген, бирок чектелген контролго алынуучу заттардын тизмеси (3-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза мыйзамдарыкоддоожана Кыргыз Республикасынын укук бузуулары жөнүндөкоддообаңги каражаттарынын, психотроптук заттардын, алардын аналогдорун жана прекурсорлорун, ошондой эле өстүрүүгө уруксат берилбеген баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган өсүмдүктөрдүн саны (4-тиркеме);

- сегизинчи жана тогузунчу абзацтар жокко чыгарылсын;

3) көрсөтүлгөн чечимдер2-4- ушул чечимдин тиркемелери1-3- тиркемелерге ылайык редакцияда баяндасын.

2. Бул чечим расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2022-жылдын 29-ноябрында “Эркин Тоо” гезитинин 105-саны жарык көрдү.

Кыргыз Республикасы

Министрлер кабинети

президент

А.Жапаров

тиркеме 1

"2 тиркемелер

Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун жана прекурсорлорун, ошондой эле баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган өсүмдүктөрдү өстүрүүгө тыюу салынган
СҮРӨТТӨМ

Кургак

Баңги каражаттарынын тизмеси № I - аларды кыянаттык менен колдонуунун өзгөчө зыяндуу кесепеттеринен улам өзгөчө коркунуч туудурган жана аларды медициналык максаттарда пайдалануу көз карашы боюнча кызыкчылык туудурган баңги каражаттары.

акрил фентанил

(ACRIFENTANIL)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]акриламид

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-2-пропенамид; акрилфентанил; N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]проп-2-энамид; Акрилоилфентанил.

C22H26N2O

CAS82003-75-6

Allylprodine

(АЛИЛПРОДИН)

3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

Allylprodine; алипродин (-e,-um); альперидин; NIH 7440; Ro 2-7113.

C18H25NO2

CAS25384-17-2

Альфамепродин

(ALFAMEPRODIN)

альфа-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

Альфамепродин(-а) Альфамепродин(-e,-um); NU 2-1932.

C17H25NO2

CAS468-51-9

Альфаметадол

(ALFAMETADOL)

альфа-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол

alphamethadol(-o); Alphametate(-um); а-ыкмасы.

C21H29NR

CAS17199-54-1

Альфа-метилтиофентанил

(ALFA-METHYLTHIOTFENTANYL)

N-(-1-(1-метил-2(тиенил)этил)-4-пиперидилпропионанилен

Альфа-метилфентанил; NIH 10538; MCV 4583.

C21H28N2OS

CAS 103963-66-2

альфа-метилфентанил

(ALFA-METHYLFENTANYL)

N-[l-(альфа-метилфенетил)-4-пиперидил/пропионанилид

альфа-метилфентанил; а-метилфентанил; кытайлар акылдуу; MCV 4287;

метилфентанил; NIH 9961; R4481; синтетикалык героин; U-M 1324.

C21H28N2OS

CAS79704-88-4

альфапродин

(ALFAPRODIN)

альфа-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

альфапродин(-a,-e); альфапродин (-e,-um); Анадолу; GF-21; Нистил; Нисинтил; Prisiliden(a,-e); посиридин; Ну-1196.

C16H23NO2

CAS77-20-3

Альфа-ацетилметадол

(ALFACETYLMETOL)

альфа-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептаан

а-ацетилметадон; альфа-ацетилметадол; альфа-ацетилметадол; альфа-этилметадол; альфа-этилметадол; Альфа-ацетилметадол; alfametadiacetaat; Alphacemethadon; slathylmetadol(-um);

а-амидонацетат; NIH-2953.

C23H31NO2

CAS17199-58-5

Альфентанил

(ALFENTANIL)

N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1Н-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропаанамид

альфента; альфентанил; Альфентанилмоногидрохлорид; R 39209; Рапифен.

C21H32N6O3

CAS71195-58-9

anileridin

(АНИЛЕРИДИН)

1-пара-аминофенетил-4-фенилпиперидин-4-этилетеркарбоксилзуур

ал чарчады; Анилеридин (-a,-e,-um); Apodol; Леринол; Leritine(-a,-e); МК-89; Nipecopan; POBJEDA 13797.

C22H28N2O2

CAS144-14-9

Ацетил-альфа-метилфентанил

(ацетил-альфа-метилфентанил)

N-[1-(альфа-метилфенетил)-4-пиперидил]-ацетанилен

Ацетил-альфа-метилфентанил.

C22H28N2O

CAS101860-00-8

ацетилкодеин

(ACETILCODEÏNE)

Морфинан-6-α-ол, 7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-3-метокси-17-метил, ацетаат

6-ацетилокси-17-метил-3-метокси-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинан; кодеин, ацетат; 6-ацетилкодеин; О-ацетилкодеин; кодеин, ацетил-; Морфинан-6а-ол,7,8-дидегидро-4,5а-эпокси-3-метокси-17-метилацетат (эфир); Морфинан-6-ол, 7,8-дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метил-, ацетат (эфир), (5α,6α)-.

C20H23NO4

CAS6703-27-1

Ацетилметадол

(ACETILMETHADOL)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-difenylheptaan

ацеметадон; thadilacetaat; ацетилметадол; ацетилметадон; Ацетилдимефептанол; ацетилметадол(-um); Ацетилметадол (-e, -um); амидоацетат; димептанолацетат; Metadylacetaat; метадилацетаат; NIH. 2953; Race-acetylmethadol.

C23H31NO2

CAS509-74-0

Ацетилфентанил (десметилфентанил)

(ACETILFENTANIL)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил)ацетамид

N-(1-фентилпиперидин-4-ил)-N-fenylaceetamide; N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]ацетамид; Ацетанилид, N-(1-фенетил-4-пиперидил)-; 1-(2-фенетил)-4-(N-ацетанилидо)пиперидин; N-(1-фентилпиперидин-4-ил)-N-fenylaceetamide; Десметилфентанил

(десметилфентанил); N-[l-(2-фенилэтил)-4-пиперидил]-N-fenylaceetamide.

C21H26N2O

CAS3258-84-2

Ацеторфин

(АЦЕТОРФИН)

3-O-acetyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-etheno-oripavine

ацеторфин; ацеторфин(-um); Эфорфин ацетаты; M183; NIH. 8074; У.М. 501.

C27H35NO5

CAS 25333-77-1

Bezitramid

(БЕЗИТРАМИД)

1-(3-циан-3,3-дифенилпропил)-4-(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолил)пиперидин

Becitramide; Possessionramid (-e,-um); бургундия; R4845.

C31H32N4O2

CAS15301-48-1

бензидин

(БЕНЗЕТИДИН)

Этилэстер 1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбонзуур

Бенитидин; Benetidine(-um); бензилоксиэтилнорпетидин; NIH. 7574; TA 28.

C23H29NO3

CAS3691-78-9

бензилморфин

(БЕНЗИЛМОРФИН)

3-бензилморфин

sebični morfine; бенилморфин; бензилморфин; Benzylmorfine(-um); Эфир bencilico de la morphina; ipesandrin; морфинбензилетер; Перониен (-a,-e).

C24H25NO3

CAS14297-87-1

Бета-гидрокси-3-метилфентанил

(БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ)

N-(1-бета-гидроксифенетил)-3-метил-4-перидилпропионанилид

Бета-гидрокси-3-метилфентанил, F 7302, NIH 10551, Охмефентанил; OMF.

C23H30N2O2

CAS78995-14-9

Бета-гидроксифентанил

(БЕТА-ГИДРОКСИФЕНТАНИЛ)

N-[1-(р-гидроксифенетил)-4-пиперидил]пропионандар

бета-гидроксифентанил; MCV 4568; NIN 10506.

C22H28N2O2

CAS78995-10-5

Бетамепродин

(БЕТАМЕПРОДИН)

бета-3-этил-1-метил-4-фенилпропионоксипиперидин

Бетамепродин (-a, -e, -um); б-мепродин; NU 1932.

C17H25NO2

CAS468-50-8

Бетаметадол

(БЕТАМЕТАДОЛ)

бета-6-диметиламин-4,4-дифенил-3-гептанол

Бетаметадол; Betametadolo; Бетаметадол.

C21H29NR

CAS17199-55-2

Бетапродин

(БЕТАПРОДИН)

бета-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

бетапродин (-a, -um); НОМЕР 1779.

C16H23NO2

CAS468-59-7

бета-ацетилметадол

(БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ)

бета-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептаан

Бетацеметадон; бета-ацетилметадол (-o); бета-ацетилметадол; бетаметадил ацетат; Левометадил ацетаты.

C23H31NO2

CAS17199-59-6

Brorfin

(БРОРФИН)

1-{1-[1-(4-шыпыргыфенил)этил]пиперидин-4ил}-1,3-дигидро-2Н-бензимидазол-2-он

l-(l-(l-(4-бромфенил)этил)пиперидин-4-ил)-lH-бензо[д]имидазол-2(3Н)-он

l-(l-(l-(4-broomfenyl)этил)пиперидин-4-ил)-l,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazool-2-on

3-[1-[1-(4-шыпыргыфенил)этил]-4-пиперидил]-1Н-бензимидазол-2-он

C20H22BrN3O

CAS 2244737-98-0 (негиз)

Бутирфентанил

(БУТИРФЕНТАНИЛ)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]бутаанамид

N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-N-фенилбутирамид; бутилфентанил.

S23N30N2O

CAS 1169-70-6

валерилфентанил

(VALERILFENTANIL)

N-(l-fenetilpiperidine-4-il)-N-fenilpentanamide

N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидил]-N-фенилвалерамид-гидрохлорид;

N-(1-fenethylpiperidin-4-ил)-N-fenylpentaanamide-гидрохлорид;

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пентаанамид [ACD/IUPAC-aanduiding]; N-Phenyl-N-[l-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пентаанамид [Германия] [ACD/IUPAC-аты]; N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пентаанамид [Франция] [ACD/IUPAC-аты] Пентанамид;

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-[ACD/индекс тител].

C24H32N2O

CAS 122882-90-0

Героин

(Героин)

morfine-3;6-a-diol; 7; 8-дидегидро-4; 5-а-эпокси-17-метил-; diacetaat

диацетилморфин; морфин диацетат; диаморфин;

(5a,6a)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinaan-3,6-dioldiacetaat; 3,6-О-диацетилморфин; 3,6-диацетилморфин; 7,8-Dihydro-4,5-a-epoxy-17-methylmorfinaan-3,6-a-dioldiacetaat; 3,6-ди(ацетилокси)-17-метил-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфинаан; Морфинан-6-а-ол, 7;8-дидегидро-4,5-а-эпокси-3-метокси-17-метилацетаат; морфин-3,6-диол,

7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-метил-(5a;6a)-, diacetaat (эфир).

S21N23NO5

CAS561-27-3

гидрокодон

(ГИДРОКОдон)

dihydrocodeïnon

Abroncodid; амбенил; Anodynos-DHC; Ассикодид; Бекадид; Бекылан; Би-котусин; Biatos; биокотусин; биокодон(-e); Bio-rođak; бронходид; Калмаид; Calmodid; Chemhisdex DHC; Кодермил AH; Codesona; кодимал; кодинаан; кодинон; Codi-novo; coditraat; кодон; kofakodid(-e); Compal; Coristex DH; Coristine DH; Corutol DH; Cosil; cotussaat; Курадол; Дамасет-П; Дамасон-П; десенфриол; Dico; dicodaal; эки коддуу; dikodid(-e); дикодинон; дикотрин; Dikonon(-a,-e); dicosed; дикосол; дикотрат; Dicovix; дидрат; Dihydrocodeïnon (-e,-um); dihydrocodeïnon; дигидрокон; dihydrocodeïnon(-a,-e); дигидрокон; Dikodid; диметан; Dimotane Dosicodid; Duodin; Smaak; хикодан; хикомина; hydrocodeïnon(-e); гидрокодин; гидрокодон; гидрокон; гикодан; гикомин; гикон; гиготус; гидрокодан; гидрокодин; hidrokodon(-um); гидрокон(-e,-um); гидрокодин; гидрокодон; гидрокон(ум); сын; Hubacodide; Hydrocodeïnon; гидрокодон; Kolikodal; Kwelcof; лизофрин; Merco D; меркодинон; Mercodol; Мултакодин; Neopercodan; Neokoda; Neocode; Niodid; Норган; Novahistex; Новахистин; Novicodina; Nyodid; ортококсикол; Падрина; Pentacode; Перкобарб; Перкодан; Pressinogen-D; приатаан; Procodaal; PV Tussinl; RAF; Recindal; резулин; Robidon; синконин; zinken; Solucodan; стокодон; supracodin; T-Gešić; триамин; тукодил; Тускодин; Туссамиандар; Туссанка D; Tussionex; Uquicodid; викодин; Ydrocod.

C18H21NO3

CAS125-29-1

Гидроксипетидин

(ГИДРОКСИПЕТИДИН)

этилэфир 4-мета-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4-карбонзурен

Бемидон(лар); bifenaal; мен багынбайм; гидроксипетидин; Хо-446; Hoechst 10446; гидроксипетидин; гидропетидин; гидропетидин; гидроксипетидин(-e,-um); гидроксипетидин; оксидолантин; Оксипетидин (-e,um); оксипетидин; Оксидолантин; оксипетидин(лер); оксипетидин(лер); WIN771;10446;446.

C15H21NO3

CAS468-56-4

Гидроморфинол

(ГИДРОМОРФИНОЛ)

14-гидроксидигидроморфин

Гидроморфинол; Гидроморфинол; Гидроморфинол (-um); идроморфинол; NIH. 7472; Нуморфан (оозеки).

C17H21NO4

CAS2183-56-4

гидроморфон

(ГИДРОМОРФОН)

Дигидроморфинон

альгиактон; Acylaudid(-e); биоморфин; биоморфил; Cofalaudid(-e); корморфин; cormorphine(-e); дигидроморфинон(-a); дигидроморфон; дигидроморфинон(-e,-um); дигидроморфинон; Дилауден; Dilaudid(-e); дилокол; диморфтук; диморфинондор; думорфон; диморфтук; думорфинон; диморфизид; диморфондор; Эсколаудол; гидроморфон; гидроморфон(-e,-um); гидроморфан; гидроморфон; гидроморф (-e, -um); гиморфан; Гиморфтар; гидроморфон; имморфтук; Laudacon(-um); Лаудадин; laudakon; макталган; laudicon; Лукодан; Morphicon; Morphicon; Morphodid; Morphicon; Morphodid; Northland; роман; Новолаудон; percoral; Прокорман; Scolaudol; Semcox.

C17H19NO3

CAS466-99-9

Баңги заттары бар козу карындардын жемиш денелери (бардык бөлүктөрү), ошондой эле бул козу карындардан жасалган азыктар, анын ичинде баңги заттары бар үй препараттары.

дезоморфин

(ДЕЗОМОРФИН)

Дигидродезоксиморфин

дезоморфин(лер); desomorfine(-e,-um); дезоксиморфин; дезоморфин; дигидродезоксиморфин; дигидродесоксиморфин; дигидродезоксиморфин; дигидродезоксиморфин(-e,-um); Dihydrodeoxymorfine-D; эскопермид; пермонид(n); Scopermid.

C17H21NO2

CAS427-00-9

Декстроморамид

(ДЕКСТРОМОРАМИД)

(+) -4-[2-метил-4-оксо-3;3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин

алциодид; алциоид; алкоид; d-moramide(-e); D-морамид(-e); Дауран; декстроморамид; декстродифенопирин; декстроморамид (-a,-e,-um); морлин; эске салуу; jetridge; лимфадол; MCP 875; N.I.H.7422 Narcol; пальфадонна; пальфий; Palphium; пирроламидол; пирроламидол; пирроламидол;

€ 875; SK&F-5137 SKF d-5137; Troxilan.

C25H32N2O2

CAS357-56-2

Диампромид

(ДИАМПРОМИД)

N-[2-(метилфенетиламино)пропил]пропионанилид

диампромид; Диапромид(-a,-e,-a).

C21H28N2O

CAS552-25-0

Dihydromorfine

(ДИГИДРОМОРФИН)

7;8-дигидро-7-α-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндо-этантетрагидроорпавин

дигидроморфин; дигидроморфин(-e); дигидроморфин(-e,-um); дигидроморфин; тамаша; paramorfaan(-a); параморфаан; Гидроморф.

C17H21NO3

CAS509-60-4

Дигидроторфин

(ДИГИДРОЭТОРФИН)

7,8-дигидро-7α-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндо-этантетрагидроорпавин (эторфин туунду)

18,19-дигидроторфин; 7,8-Dihydro-7alfa-(l-(R)-hydroxy-l-methylbutyl)-6,14-endo-etanotetrahydroripavine.

C25H35NO4

CAS14357-76-7

Дименоксадол

(DIMENOXADOL)

2-диметиламиноэтил-l-ethoxy-l,l-difenylacetaat

Aestocine; думеноксадол; Dumenossadolo; дименоксадол(-e,-um); voorraad

(-S); Estocine; Arts; локарин; Propalgil.

C20H25NO3

CAS509-78-4

Dimefeptanol

(DIMEFEPTANOL)

6-диметиламин-4,4-дифенил-3-гептанол

Сүрөт иштеп чыгуучу; биметадол (арбак); димефентадол; димефептанол; димефептанол; димефептанол; метадол; метадол; NIH 2033; N.l.H; 2933; пангерин; Racemethadol.

C21H29NR

CAS545-90-4

диметилтиамбун

(DIMETILTIAMBUTES)

3-бутин-2-амин, N,N-диметил-4,4-ди-2-тиенил-(9Cl)

аминобутен; аминобутен; астма; балдон; Бардон Т; chiquitone; кобатон; диметибутин; диметилтиамбутин; Диметилтиамбутин (-e,-um); диметилтиамбутин; диметилтиенбутен; Spitivanje; Funaton; Grapon; Хопитон; Кобатон; NIH. 4542; NIH-4542; Neoto; охтон; Ортон(-e); Шикитон; Сутон; Takaton(-e); 338C48; 338 С

C14H17NS2

CAS524-84-5

Диоксаметилбутыраат

(ДИОКСАФЕТИЛБУТИРАТ)

этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутыраат

мидалгундар; диоксаэтил бутират; диоксафлетилбутират; длоссафетил бутират; диоксафетилбутират; диоксафетилбутират; Dioxaphetylum butyricum; спазмокалдык; Spazmoxal(-e).

C22H27NO3

CAS467-86-7

көзүндө

(УЛАНДЫ)

4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон

BN-378C48; diconaal; Дипипанон (-a;-e;-um); фенилпиперон; фенпидон; Hoechst 10805; Орфенсо; Памедон(лар); Памодона; фенилпиперон; Pipadona; пипадон; пиперидиламидон; пиперидиламидон(лар); пиперидилметадон(лар); пиперидил метадон(лар); пипидон; Пиридона; Wellconal; 378 S 48; 379 S 48; 379 S 48 VW; 78828.

C24H31NR

CAS467-83-4

дифеноксилат

(ДИФЕНОКСИЛАТ)

1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-пиперидин-4-карбон кислотасы

CB-8049; dikcija; ич өтүү; дифеноксилат; gefenoxyleerd; difexilaate; дифеноксилато; дифеноксин этил эфири; дифеноксилат(-e;-um); дифеноксилат; этил дифеноксилат; FH-049-E; катеван; lofeen; ломотил; Peasec; бешермер; R-1132; ратаргин; PEAZEK (REASEC); реттардин; калтыраган Tropatil; хилатил; 1592.

C30H32N2O2

CAS915-30-0

дифеноксин

(ДИФЕНОКСИН)

1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилизонипекотинезуур

дифеноксил кислотасы; difenoxies; дифеноксилзуур; дифеноксиндер; дифеноксин; дифеноксилзуур; диоктин; дифеноксилзуур; лиспафен; McN-JR-HI5; 403-11; мотор меши; R15403.

C28H28N2O2

CAS28782-42-5

Diethyltiambuten

(DIETHYTHYAMBUTEN)

3-диэтиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутин

S 49; Diaethyltiambuten (-urna); диетибутин; диэтилбутин(-e;-um); диэтилбутин; диетиламбутин; Dietitiambuten (-e;-um); диетибутин; диэтилбутин; Diethylambuteno; Diethyltiambuteno; Diethyltienbuteno; NIH. 4185; темалон; темалон; тиамбутен; Theuralon; 191C49.

C16H21NS2

CAS86-14-6

Дротебанол

(DROTEBANOL)

3,4-диметокси-17-метилморфинаан-6б,14-диол

Drotabanolum; метебанил; метебанил; оксиметебанол; RAM-geheugen 327.

C19H27NO4

CAS3176-03-2

изометрдик

(ИСОМЕТАДОН)

6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон

Isoadanon(-e); Айсадона? изоамидон(-a,-e); изометадон(-a,-e); изометадон (-e;-um); изополамидон; Лиден? NIH. 2880; Winnen 1783; 1587; 442C47.

C21H27NO

CAS466-40-0

Isotonitaza

(ИСОТОНИТАЗЕН)

N,N-диэтил-2-(2-(4-изопропоксибензил)-5-нитро-1Н-бензо[д]имидазол-1-ил)этан-1-амин

N,N-диэтил-2-[2-[4-изопропоксифенил)метил]-5-нитробензимидазол-1-ил]этанамин.

C23H30N4O3

CAS 14188-81-9

Баңги заттары бар кактустардын бардык бөлүктөрү, ошондой эле бул кактустардан жасалган буюмдар, анын ичинде баңги заттары бар колго жасалган препараттар.

Каннабис майы (каннабис майы)

(КАНАБИС МАЙЫ)

- кара куурай же кара куурай чайырын экстракциялоо жолу менен алынган кара куурай концентраты, адатта өсүмдүк майын камтыган же төмөнкү аталыштарга ээ: Гашишойл; суюк кара куурай; Суюк хэш.

Каннабис чайыры (гашиш)

(SMOLA KANABISA)

- бөлүнгөн чайырдын атайын даярдалган аралашмасы же "кара куурай" өсүмдүгүнүн үстүнкү бөлүгүн ар кандай толтургучтар (майдалоо, пресстөө ж.б.) менен кайра иштетүү жолу менен даярдалган, аралашманын формасына карабастан - таблеткалар, таблеткалар; престелген барлар, пасталар ж.б. (уруксуз) же төмөнкү аталыштагы аралашма:

Burch; Берс; beng; Chara's; Carras; Charis; Казна Частри; ChatsRaki; Chira(-s); Чурус; Чүй; Гарауич; Гатвич; Гаравиш; Garoarsch; Гаужа; Gosale; Hachich(-e); Hachichetelkeif; Hachisch; flafion; Салам hasj; Hasj; Hasj; Hasj; hasj; Hasj; Hasj; Heeft болуп саналат; Hasjjisj;

Haszysz; Haxix(-e); Heloua; Komonga; Маагун; магагун; Maajun; Маджун; магун; Majoom; Мажун Малак; Manzoul; Манзул; Mapouchari; Масмач; Mumeka; Mosjuk; N'rama; Harscallnabisindicae; Sighirma; Теридка.

Кара куурай үчүн тарак

(CANNABIS STRO)

- Om de effecten van smola kanabisa te avoiden, de argeit marihuane (smola kanabisa). баган, "канабис" тобундагы өсүмүктүн ар кандж төрүнүн бардык бүлүктөрү (англ.) Айт махлиф; Алиамба; Анасса; Anhascha; Assistentie; Assyuni; Бамбижа; банбалача; prasak(-a); Банги(-a); Банги-Аку; банка; бенгия; Bhang(-a); Бхангаку; Can-Yac; indijski kanamo; канапе; indijski kanape; indijska trska; Kangonha; Кангама; Canhamo; каннабис көрсөткүчү; Каннабис индикатору; каннабис сатива; Каннакорро; Can-Yac; kapj; Carocuda; Konoplja; indijska kompła; Чур ганжа; Чур-гунжа; Chutra's; Чуцао; Да-бу; Dvostruko; дагга; Даракта-Банг; давамеск; Odjeća; Smjer; djamba; Джома; Dokka; Дормилона; Durijo; kif; Эльва; Biljka sjerva; Zloćudne bibke; Esrar; Femea; Eindelijk; сүзгүчтөр; Финал; Равна ганжа; Stan-gunjah; Fokkra; Fumo brabo; Decaboclo zwak; Gandía; Ganja(-ah); Ganja-cvijet; Ганжика; Ганжила; Гянджа; Гауи; Gongo; Gozah; Grahni Shardool; кайгы; Griefo; Grifa; Griffioen; Гуабза; гуаза; Гунжа; Гунжа; Hamp(-a); Ханф; Hanfkool; Хаузи; Konoplja; Хен-Наб; Билька-каннабис; Kruidencannabis indicae; biljka indijske kompje; хурсини; Болот; игбо; ikini; indijska kompła; Индиялык рука; Sirova indijska knopje; indijska kompła; Индия кара куурай; Obitelj; Isangu; Janja; dati Jatiphaladyu; Jejuana; Хуанита; Svijetla ruža; Камашвар Модака; Камешвара модака; Канаб; кара куурай; Карпура раса; Ханже; kif; Киф ктами; киннаб; Kiste je pahuljica; Кулфи; Кулфи; Kumari zembla; Лиамба; Лианда; Лутки; Maconha; Маконье; Madanska moda; Krv; Магиям; Махлиф; sljez; марихуана; Mbanje; Meconha; Мисари; Mnoana; Momea; Vader; латина; Mundyadi vatika; Broj; Obitelj; Nwonkaka; Nwunkaka; Апийим сиромаха; Pang(-o); Пиенка; Пенек; Пенка; Седам Претинья; Пурнадхи легиям; Rafe; rafi; Рафо; Riamba; Rongonie; Rora; Rora ganja; Ruža Marija; Округла-ганжа; Округли гуанжа; Сабси; Tri; сидди; үн жаздыруу Soussi; Subji; Саммитат каннабис; Сурама; Tahgalim; такрури; такрури; Tedrica; Телоуд; терияки; Tronador; Умия; Урумоги; Časak; Wij Wij; Pomoziet; Ооба; Йорубача; кытай зекети; Захра; Zerouali; Autohtoni gumb za ciena.

Каннабис (марихуана) саман концентраты

(КАНАБИС, МАРИХУАНА САМАНЫ КОНЦЕНТРАТЫ)

- "кара куурай" тобундагы бардык өсүмдүктөрдүн борбордук сабагынан ажыратылган, көгөргөн же көгөргөн эмес (уруктарды кошпогондо), алардан кара куурай чайыры алынбаган же төмөнкүдөй аталыштар менен бүчүрлөрү жана жалбырактары:

марахуана; Мария Хуана; Maraquango; Маригонга; доп; medicijn; доп; Бубамара; Маруаумба.

Кара куурайдын экстракттары жана тундурмалары

(ЭКСТРАКТТАР ЖАНА ТИНКЕР КАНАБИСА)

- кара куурайдын саманын, кара куурай саманынын концентратын же кара куурай чайырын ар кандай экстракциялоочу каражаттар менен, анын ичинде спирт менен экстракциялоодон алынган продукция.

карфентанил

(CARFENTANIL)

метил 1 - (2 - фенилетил) - 4 - [фенил (пропанойл) амино] пиперидин-4-карбоксилат

метил-4-(N-fenylpropionamido)-1-fenethylpiperidin-4-carboxylaat; карфентанил; 4-((1-оксопропил)фениламин)-1-(2-фенетил)-4-пиперидинкарбонзуур, метилэстер; Метил-1-фенетил-4-(N-фенилпропионамидо)изонипекотат; метил-1-(2-фенилэтил)-4-(N-фенилпропионамидо)пиперидин-4-карбоксилат; метил 1-fenethyl-4-(N-fenylpropionamido)piperidin-4-carboxylaat.

C24H30N2O3

CAS 59708-52-0

Кетобемидон

(КЕТОБЕМИДОН)

4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин

а 21; Кетобемидон (-a,-e,-um); кетоген(лер); Chetobemidon; Cliradine; тазаланган; Цимидон; Hoechst 10720; S5511; C-7115; K4710; Кетобемидон (-a,-e,-um); кетоган; кетоген(лер); жарыктык; ЖЕНИШ 1539; H10710; 7115 Ciba; 7225 Ciba.

C15H21NO2

CAS номери 469-79-4

Klonitazen

(CLONITAZEN)

(2-пара-хлорбензил)-l-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазоол

globedol(-jedan); Clonitaceen; клонитазен (-e;-o;-um); клонитазин; Clonitazinum; C-193901.

C20H23CIN4O2

CAS номери 3861-76-5

Codexim

(CODOXIM)

дегидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим

Codossima; кодоксим(-a,-e,-um); Гидрокодон-О-карбоксиметилоксим.

C20H24N2O5

CAS 7125-76-0

Тизме ашпозчу

(ТИЗМЕ KOKE)

кокаин бадалынын жалбырагы; жалбырактан тышкары; бардык экгонин, кокаин жана башка экгонин алкалоиддери жок кылынды.

Coca-Cola; cofolium; кокаин агып чыгуу; кокаблат; cocaefolium; соруп Даункока; fogliadico; Phoidcoca; кока жалбырактары; foliacocca; Folia coccus; Foliaelytroxylicoccae; фолий кокаэ; Ошол; Салыштыруу; iPad; Кокка; кокс; кока жалбырагы; cocablatt; Кокаяпрагги; Коканлехти; lisckoka; Бир нече тизмелер; Listyrudo drivecock; Трухильо кока; Trujillo өсүмдүк; warquol ашпозчу; Ypadu.

Кокаин

(КОКАИН)

Benzoilegonidin metil eter

Айна; Белсоил-1-экгонинметилестер; benzoilegoninmetilester;

1-бензойлэкгонинметилэстер; бета-кокаин; бензойлметилекгонин(-e); Coboroftalmina; кокаин(-a;-e;-u;-um); Cocainaesquerda; Cocainegauche; Colirousi-kalmerend; Делкейн; Depscain(s); Depscaïne; депсокаин; декстрокаин; декстрококаин; декстрококаин; экгонин метилестербензоат; эритроксилин; эритроксилин; икосинус; изокаин(лер); кокаин; кокаин; кокаин(-a;-e;-ia;-y); Кокан; кокайен; Метил-бензоиллаево-экгонин; метилбензойлекгонин; метилобензойлекгонина; метилбензойлекгонина; метилобензойлекгонина; metylobenzoiloecgonina; Mydricaine; нейрокаин; псевдококаин(лер); Psicaïne.

C17H21NO4

CAS 50-36-2

Кротонилфентанил

(KROTONILFENTANIL)

(2E)-N-fenil-N-(1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил)бут-2-энамид

(2E)-N-фенил-N-(1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил)бут-2-энамид; (E)-N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylbut-2-eenamide; 2-бутенамид, N-фенил-N-(1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил)-; 2-бутенамид, N-фенил-N-(1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил)-, (2Е)-; кротонилфентанил; Кротонил фентанил [NFLIS-LIJEK]; кротонилфентанил; UNII-R0XLG8CO63.

C23H28N2O

CAS 760930-59-4

бийиктик өлчөгүч

(LEVOMETORFAN)

(-)-3-метокси-N-метилморфинаан

бийиктик өлчөгүч; Levometorphan(-o); Ro 1-5470/6; Ro 1-7788; EINECS 204-751-7; л-Меторфан; бийиктик өлчөгүч; бийиктик өлчөгүч; Levometorphan [INN-francuski]; бийиктик өлчөгүч; Levomethorphanum [INN-latinski]; Levometorphan; Levometorfano [INN-španjolski]; меторфан; UNII-7ZZ22K9QE6

C18H25NR

CAS: 125-70-2, 125-68-8 гидробромид

Левоморамид

(ЛЕВОМОРАМИД)

(-) -4-/-2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил/-морфолин

Левоморамид(-a,-e,-um).

C25H32N2O2

CAS 5666-11-5

леворфанол

(LEVORFANOL)

(-)-3-гидрокси-N-метилморфинаан

Аромарона; Аромарондор; Далмадорм; далматиялык; уктоочу;

Dromoran(-um); Laemoranum; Лаворфан; леморандар; Levorfan(-e;-um); Лево-дроморан; Levorfan(-all;-all); меторфинан; 17-этилморфинан-3-ол; NIH - 4590; Ro 1-5431; Ro 1-5431/7.

C17H23NR

CAS 77-07-6

Levofenacilmorphan

(ЛЕВОФЕНАСИЛМОРФАН)

(-)-3-гидрокси-N-фенацилморфинаан

ARC-1-V-17; бензорфанол; гидрокси-Н-фенацилморфин; левофенацетилморфан; levofenacilmorphan(en); levofenacylmorfaan(-e,-um); NIH 7525; RO 4-0288; N.I.H.-7525.

C24H27NO2

CAS 10061-32-2

Мак сабан

(МАКОВА СЛАМКА)

Papaver somniferum L түрүндөгү апийимдин бардык сортторунун бардык бөлүктөрү (уруктарынан башкасы); апийимдин активдүү баңги алкалоиддерин камтыган, майдаланган же майдаланбаган ар кандай ыкма менен чогултулган.

Апийим саманынын концентраты

(Мак-саман концентраты)

адатта сабактары же сабактарынын бөлүктөрү "гипноздук апийим" өсүмдүктөрүнүн сабактары менен бирге.

Апийим саманынын экстракты (алынган апийим)

(ЧЫГАРУУГА БОЛОТ)

Апийим сабагынан активдүү наркотикалык алкалоиддерди суу же органикалык эриткичтер менен бөлүп алуу жолу менен алынган зат суюк, чайыр жана катуу формада болот.

Баңги каражаттары ошондой эле апийим саманынан кол менен жасалган ар кандай препараттар катары классификацияланат, бирок бул тизменин абзацында терминологиялык аныктама берилген.

метадон

(METHADONE)

6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон

A302; A4624; EEN 148; Adanon(-e); Аданон гидрохлориди; Адолан; Афлуол; альгидон; Алгитон; алголизин(-a;-e); algolizine(-e); алгосин; Algovetans; Algoxal(-e); Alguidon; hoogheid; скраб(-a;-e); shcrob гидрохлориди; скраб; амилон; Бетадон; Буталгин(-a;-e); бутальгин; Кефальгин; Cetalgin; Кеталгин; хлор-нема; кодитин; котидон; депридол; Дептадол; диадон; моюнга алуу; алмаз; Диана; Дианон; Диметиламино-дифенил-гептанон; Диметиламино-дифенил-гептанон; диметиламинодифенилпропилбутан; дисфония; тартип; дискеттер; Долафин; доламид(-e); доламин(-a); долафин; Dolcsona; Долесона; Долесон; долофина; дологептан; дологептон; Dolphin(-e); Dolorex (-ол); Долсона; Domena. Dorexol; эптадол; эптадон; спазмальголизин; Фенадон(-a;-e); Фисептон; Фисептон; ОП Ж.; гептадол; Heptadon(-a); heptanal; гептанон(-a;-e); Гессен; Hoechst 10820; I.G.I0820; К. 174; Кеталгин(-е); Киталгин; Менин атым); фенонатен; Мекодин; Mepecton(-e); мефенон(-e); метадон(-a;-e); метаседин(-e); метадон (-e;-um); метадон; метадозалоо; метидон; метидон; метилен; Миадона; миадон; Мидадона; мидадон; михептаан; Moheptan(-a); myanesine; Nodaline; ногептан; опталгин; oogheelkunde; паламидон; Опоравак; паразедин; Penalgen; Петалгин; Фенадон(-e;-um); Physepton(-e); физопептон; писептон; Поламидон(-e); Поламидон С; Поламивет; Порфолан; Quotidyne; квотидин; citaat; Ро. 1-6333; жин; седамидон; жарандык боюнча Postojano; Septa-Op; Симонон; Син-алгин; Суналгин; Синталгтон; синтаналдык; Sinthanaal; Спазмо-алголизин; спазмальголизин; Symorans; Symoron; Синтанаал; сирко; Туранон; Тусаал; Туссол; Ultradon; Vemonil; Vemonyl; веронил; Zephalgin; 10820; ФЕНАДОН.

C21H27NO

CAS 76-99-3

Metadon Intermediate

(METHADONE INTERMEDIATE)

4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан

Диметиламинодифенилбутанонитрил; Метадон үчүн орто; Methadon ZwichenProduct; Метадон организмди талкалайт; Метадон үчүн.

C19H22N2

CAS 125-79-1

Метазоцин

(METAZOCINE)

2'-гидрокси-2;5;9-триметил-6,7-бензоморфан

Метазоцин(-a,-e,-um); метазозин; метазоцин; metobenzorfan;

NIH 7410; N.I.H.-7410; SKF 5670; 146.

C15H21NR

CAS номери 3734-52-9

Метилдезорфин

(МЕТИЛДЕЗОРФИН)

6-метил-дельта-6-дезоксиморфин

MK 57; Метилдесоморфин; Metildezorfine(-e,-um); Metildesossimorfina; Метилдесоксимморфин; Metildezorfine(-a);

6-метилдигидродезоксиморфин.

C18H21NO2

CAS 16008-36-9

Метилдидроморфин

(МЕТИЛГИДРОМОРФИН)

6-метилдигидроморфин

метгидроморфин; метилдидроморфин(ен); Метилдидроморфин; Метилдидроморфин; Метилдидроморфин; метилдидроморфин; 2178.

C18H23NO3

CAS-509-56-8

3-метилтиофентанил

(3-METILTIOFENTANIL)

N-[3-метил-1-[2-(2-тиенил)этил]-4-пиперидил]пропионанилен

3-метилтиофентанил; MCV 4591; NIH 10456.

C21H28N2OS

CAS86052-04-2

3-метилфентанил

(3-METHYLFENTANIL)

N-(3-метил-л-фенетил-4-пиперидил) пропионанилид

F 7209; MGV 4522; MCV 4523; MCV 4591; мефентанил; 3-метилфентанил; NIH 10456; NIH 10457.

C23H30N2O

CAS42045-86-3

Метоксиацетилфентанил

2-метокси-N-(l-fenethylpiperidin-4-ил)-N-fenylacetamide

2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]ацетамид;

2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-ацетамид;

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-2-метоксиацетамид;

N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-2-метоксиацетанилид; метоксиацетилфентанил; метоксиацетил-F; метокси-AcF.

C22H28N202; C22H28N2O2 • HCl

CAS: 101345-67-9 truc; 101365-54-2 гидрохлорид-опл.

метонитазен

(METONITAZEN)

N,N-диэтил-2-{2-[(4-метоксифенил)метил]-5-нитро-1Нбензимидазоол-1-ил}этан-1-амин

Бензимидазоол

1-[2-(диэтиламино)этил]-2-(п-метоксибензил)-5-нитро-(6CI, 7CI, 8CI)

N,N-диэтил-2-[(4-метоксифенил)метил]-5-нитро-1Н-бензимидазоол-1-этанамин

C21H26N4O3

CAS: 14680-51-4 Бош негиз, 3983-24-2 Гидрохлорид тузу

Метопон

(Метопон)

5-метилдигидроморфинон

дигидрометилморфинон; метопон? метилдигидроморфинон(-e,-um); Метилдидроморфинон; Метопон(-a,-e,-um); Метилдидроморфинон;

5-метилдигидроморхинон(-e); 5-этилдигидроморфинон; 1586.

C18H21NO3

CAS 143-52-2

Мирофин

(MIROFIN)

Miristilbenzilmorfine

бензилморфин-эстер миристинске киселин; бензилморфин миристил эфири; Benzilmorfinmiristat; Belzlmorfylmiristaat; C5; Ester miristico de la bencilmorphina; Эстер Myristicque de la benzylmorphine; лейкодинин; Митофина; Miristilbencilmorfina; мирикодин; Miristilni-ester benzilmorfina; миристил перонин; Миристилбензилморфин; митокодин; мирофин; мирофин(-e,-um); мирофиниум; NIH 5986; N.I.H.-5986 A; перонин(-e); перонин миристаты; 5986.

C38H51NO4

CAS номери 467-18-5

Моноацетилморфин

(МОНОАЦЕТИЛМОРФИН)

Морфин-3,6-альфа-диол,7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпокси-17-метил-ацетат

Моноацетилморфин; Морфин, ацетил-; Морфин, моноацетил-

C19H21NO4

CAS 29593-26-8

3-моноацетилморфин

(3-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН)

Морфин-3,6-а-диол, 7,8-дидегидро-4,5-а-эпокси-17-метил-,.

3-ацетат

3-ацетилокси-17-метил-4,5-эпокси-7,8-дидегидроморфнан-6-ол; морфин-3-ацетат; 3-ацетилморфин; 3-О-моноацетилморфин; О-3-моноацетилморфин; 7,8-дидегидро-4,5а-эпокси-17-метилморфинан-3,6а-диол-3-ацетат; Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро-4,5-эпокси-17-метил-, (5а,6а)-,3-ацетат; 3-МАМ.

C19H21NO4

CAS 5140-28-3

6-моноацетилморфин

(6-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН)

Морфин-3,6-α-диол,7,8-дидегидро-4,5-α-эпокси-17-метил-,6-ацетат

морфин-3,6-альфа-диол, 7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпокси-17-метил-,

6-ацетат;

6-ацетилморфин; 6-Менде; 6-О-ацетилморфин; 6-О-моноацетилморфин

C19H21NO4

CAS2784-73-8

Морамиддин ортоңку продуктусу

(MORAMID INTERMEDIJAR)

2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилпропаанкарбонзуур

дифенолморфолиноизовалеринска киселина; адеп-ахлактын ортосу; ортодо күтөлү; Дененин туруктуу эс алуусу;

Алдын ала морамид.

C21H25NO3

CAS номери 3626-55-9

морферидин

(МОРФЕРИДИН)

1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбонзуур-этилэстер

морферидин(-a); морферидин(-e;-um); Morfolinoathylnorpetidin; морфолиноэтилнорпетидин; TA 1.

C20H30N2O3

CAS номери 469-81-8

Морфин

(МОРФИН)

Морфинан-3,6-альфа-диол, 7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпокси-17-метил-

Acor meconicus; Astramorf PF; Broncho-Tussin; цитоморфин; Citorfina; Contalgan; Конталгин; цикломорф; долконтин; дунафорин; Duramorph PF; duromorph; эпиморф; гипноздан; инфуморф; MCR; меконий; морфин; морфин; морфин; Morfii(-ni); Morfin(-a;-e;-ia;-u;-y); Morpheum; морфин; Morphicum; морфин (-a;-e;-um); морфин; Morphosan; Москонтин; MS doorgaan; MSIR; MST-continuirano; MST voortzetting odgode; MST Mundipharma; Mundidol; Чаробни напитак; Ospalivina; Prasni; Principium somniferum; RMS; роксанол; Statex; Тардоморфина.

C17H19NO3

CAS 57-27-2

Морфиндик N-оксиди

(МОРФИН-N-оксид)

Морфин-3,6-альфа-диол, 7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпоксид-17-метил-,17-оксид

Genomorph(-a); геноморфин(лер); морфин-N-оксиди; морфин-N-оксиди; морфин аминокислотасы; морфин амин оксиди; морфин-N-оксиди; морфин аминооксиди; морфин аминокислота; морфин амин оксиди; морфин оксиди; морфин оксиди; N-оксиморфин; N-оксиморфин (-e,-um).

C17H19NO4

CAS номери 639-46-3

Метобромид морфинжана морфиндин башка беш валенттүү азот туундулары

(МОРФИЙ МЕТБРОМИДТЕРИ)

Морфин, 7,8-дидегидро-3,6-альфа-дигидрокси-17,17-диметил-4,5-альфа-эпокси-, бромид

морфин метилбромиди; морфозан.

C18H22NO3Br

CAS 125-23-5

МТ-45

1-циклогексил-4-(1,2-дифенилэтил)пиперазин

1-циклогексил-4-(1,2-дифенилэтил)пиперазин; IC6.

C24H32N2

CAS 41537-67-1

MFPP

(MPPP)

1-метил-4-фенил-4-пиперидинолпропионат (эфир)

1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат; 3-деметилпродин; десметилпродин; PPMP; I 13.

C15H21NO2

CAS 13147-09-6

nicomorfine

(NICOMORFINE)

3,6-диникотинилморфин

Диникотин кислотасы морфин эфири; диникотинилморфин; Диникотинауэрморфин эфири; Эстер bis-nicotinico de la morphina; Gevilan; Gewalan; Морфин(дер) диникотинат(ы); Морфин диникотинат эфири; Морфин диникотин кислотасынын эфири; никотин кислотасы менен морфин эфири; Никоморфин; никоморфин(-e,-um); Никофин(лер); никотин кислотасынын морфиндик эфири; Никоморфин; Вандал; vendal neu; жаман адам; 3; 6-диникотинилморфин.

C29H25N3O5

CAS номери 639-48-5

Норациметадол

(NORACHEMISCH)

(+-)-альфа-3-ацетокси-6-метиламино-4;4-дифенилгептаан

ARC IC-25; IC-25; noracimetadol(-o); Noracymetadolum; 39647; Lelie 30109; NIH-7667.

C22H29NO2

CAS 1477-39-0

Norlevorfanol

(NORLEVORFANOL)

(-)-3-гидроксиморфинаан

цефалоспорин; N.I.H.-7539; norlevorfanol(-o); Norlevorfanolum;

Ро-1-7686; 1-3-оксиморфин; 165? 189.

C16H21NR

CAS 1531-12-0

Демейки жөндөө

(СТАНДАРТташтыруу)

6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон

Cophylac; Дакартил; өлүм сан; десметилметадон(-e); дифенилдиметиламиноэтилбутанон; Eucopon; extusin; фенилдимазон; HO 10582; Hoechst 10582; Mepidon(-a); N.I.H.-2820; NSC-10039; Никарагуа; Норамидон; Норман(лар); нормалдаштырылган(-a); Стандартташтыруу(-e;-um); фенилдимазон; Ралопар; Tauruscolo; Тикарда; таасир эткен; Tinafon; Veril; Абдан; 10582; 9558-У.

C20H25NR

CAS номери 467-85-6

Норморфин

(НОРМОРФИН)

Диметилморфин

деметилморфин; деметилморфин; десметилморфин(-e); десметилморфин; морфин N-деметилденген; морфин N-деметил; N-деметилденген морфин; N-деметилденген морфин; N-деметилморфин(-e); норморфин; Норморфин(лер); Норморфин(-e,-um).

C16H17NO3

CAS номери 466-97-7

Norpipanon

(NORPIPANON)

4,4-дифенил-6-пиперидино-3-гексанон

Hexa-Optalgin; алты бурчтуу; Hoechst 10495; Норпипанон (-a,-e,-um); Орфенсо; Пиперидил Дифленил Гексанон.

C23H29NR

CAS-561-48-8

Оксикодон

(оксикодон)

14-гидроксидидрокодеинон

Алар уулуу; Банктар; бионин(-e); Бионона; бионон; Бонко өрөөнү; карданол; кодеинон(-a); кодонон; Cofacodal; дигидрогидроксикодеинон; дигидроксикодеинон; дигидроксикодеинон(-e;-um); дигидрондор; дигидроксикодеинон(-e;-um); дигидроксикодеинон; Didrona; динаркон; динаркон; долодорин; Дорсанвит; Ducodal; Токтотуу жөнүндө; эквиморфин(-a); эквиморфин; Escofal; Escofedal; скопедрон; stupenny; ступенон; Eubin(-a;-e); Eucodal(-e;-um); Eucodamine(-a;-e); Eucodinin; Eucosan; Эудин; Eudol; Eukdin; Eukodal; Eukodoan; Eumorphol; Eumorpha; евро өрөөнү; эвтаген; гидрокоддук; Гидролаудин; гидрокоддук; Гидролаудин; Гидроксикодеинон; Hydroxydihydrocodeinonum; Лаокон; Людонал; дары; Миктобен; NSC-19043; Наркобазин(-a;-e); Narcodal; Наткоэфедрин; Наркофедрин; Наркозин; Натгенол; Наргевет; Нукодан (s-оксигодон гидрохлориди); Нукодан (s-oxygodon terephhalatome); ocytonargenol; ocytonargenol; кычкылтек; Гидрокодеинон оксиди; оксикон; шайлоо; оссикодон; Ossidiidrocodeinona; оксанест; оксикодал; оксикодил; оксикон(-um); оксикодон; оксидидрокодеинон; Окскон; оксикодеинон; Оксикодон (-e;-um); оксикодил; оксикон(-e); гидрокодеинон(-e;-um); оксидидрокодеинон; оксикодал; оксикон; Панкодин; Панкодин; панкодон; пандион; Партуриол (s-оксикодон камфосульфон атому); Партуриол (s-оксикодон фенилпропион атому); Павинал; жарым-жартылай көлөкө; перкобарб; Percocet; Percocet-5; percodal; Перкодан (s-оксикодон гидрохлориди); Перкодан (s-oxycodon rephthalat); Percodan-demi; проладонна; проладон; Пронарцин; Pulmloluy-S; Роксикодон; Санасмол; Scodolin(-e); скопедрон; Scophedal; мектеп; синтеоддук; stupenny; ступенон; супеудол; Тебодал; Текодин(-a;-e); Текодин; Thecodinum; Thekodin; тилокс; Valbin(-a;-e); 793.

C18H21NO4

CAS 76-42-5

оксиморфон

(оксиморфон)

14-гидроксидигидроморфинон

дигидрогидроксиморфинон; дигидроксигидроксиморфинон(лар); дигидроксиморфинон; гидроксидигидроморфинон; Нуморфан; Numorphan(s); Оксиморфон; Оксиморфондор; оксиморфон; Оксиморфон; оксидиморфон; Оксиморфон; Оксиморфон(-e;-um); 5501.

C17H19NO4

CAS 76-41-5

Окфентанил

(OKFENTANIL)

2-метокси-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(2-фторфенил)ацетамид

N-(2-fluorfenyl)-2-metoksi-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]ацетамид); A-3217; Оксфентанил.

C22H27FN2O2

CAS 101343-69-5

Апийим (апийим)

(ОПИУМ)

жок; эшектер; Abkari; афхим; Афим; Жайгашуу; кызгалдактар; мен чыктым; апийим; Афиюн; апийим; Afyon; Afyoun; Афюн; Achifen; Achifena; амфион; Афим; Afin(s); арыз; Ausgetrockneter Mohnsaft; чийки апийим; апийим сагызы; апийим сагызы; Imchi; Imshi; Ичинен; апийим сүтү; ыйлайсың; laudanum; laudanus; magenmilch; Makowiec; меконий; Мекониус Тебеси; сүт мосу; Mohnsaft; Мухажир – жамандыктын булагы; апийим; Omahenmilch; опион; апийим; апийим; апийим жырткыч; Theban апийим; апийим; мак; Quirinacum; Раа апийим; чийки апийим; ro апийим; rohopium; Schlafsaft; чапкылоо; Макн ширеси, эмделбеген; буурчак ширеси; кайнатуу апийим; сен; Тебан

CAS 8008-60-4

Geacetyyleerd апийим

(АЦЕТИЛДОПИЙ)

- апийимди же апийимди ацетилдештирүү жолу менен алынган жана апийим алкалоиддеринен тышкары моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин же алардын аралашмасын камтыган дары каражаты.

Медициналык апийим

(MEDICALOPIE)

Медициналык колдонуу үчүн зарыл болгон иштетилген апийим, анын ичинде 10% же андан көп морфин бар порошок.

CAS 8008-60-4

Апийимдин тундурмасы

анын ичинде апийим бензоининин тундурмасы (Opii benzoica тундурмасы).

Апийимдин кургак экстракты

(КУРГАК АПИЯНЫН ЭКСТРАКТЫ)

10% кем морфин менен апийим порошок.

Орипавин

(ORIPAVIN)

3-О-диметилтебаин

6,7,8,14-тетрагидро-4,5-эпокси-6-метокси-17-метилморфинан-3-ол.

S18N19NO3

CAS номери 467-04-9

Ортофлюорфентанил

(ORTOFLUOROFENTANIL)

N-(2-фторфенил)-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропаанамид

1-фенетил-4-(N-пропионил-2-фторанилино)пиперидин;

N-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-пропаанамид, HCl.

C22H27FN2O

CAS 910616-29-4

Пара-фторфентанил

(PARA-FLUOROFENTANIL)

4'-Фтор-N-(1-фенетил-4-пиперидил)пропионандар

MCV-4323; NIH 10022; NIH 10491; пара-фторфентанил;

p-фторфентанил.

C22H27FN2O

CAS 90736-23-5

парафторбутирилфентанил

(PARA-FLUOROBUTYRILFENTANYL)

N-(4-фторфенил)-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]бутаанамид

N-(4-fluorfenyl)-N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)butyramide;

N-(4-фторфенил)-N-(1-фенетил-4-пиперидинил)бутанамид; p-фтор-бутилфентанил; пара-фтор-бутилфентанил; 4-фтор-бутилфентанил; 4'-фтор-бутилфентанил; p-фтор-бутанилфентанил; пара-фтор-бутанилфентанил; 4-фтор-бутанилфентанил; 4'-фтор-бутанилфентанил; p-фторбутирфентанил; пара-фторбутирфентанил; 4-фторбутирфентанил

4'-фторбутирфентанил.

C23H29FN2O

CAS: 244195-31-1 (эркин база)

PEPAP

(PEPAR)

4-пиперидинол, 1-фенетил-4-фенил-, ацетат (татал эфири)

1-(2-фенилэтил)-4-фенил-4-ацетоксипиперидин; 1-фенетил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир); 4-21-00-00653 (Beilstein колдонмосу; 4-пиперидинол, 4-фенил-1-(2-фенилэтил)-ацетат (эфир); BRN 0292398; MCV 4527; NIH 10460; UNII-T6LN72I828.

C21H25NO2

CAS 64-52-8

петидин

(Петидин)

1-метил-4-фенилпиперидин-4-этилестеркарбоксилзуур

Mlados; алгантинак; Алгил; algilise; Alguil; Alodan; Amphosedal; антидол; antiduool; антиспазмин(-e); асмалин; Беллалгина; Bifena; бифеналдык; Centralgin(-e); контрдол; D.140; демеридин; Демер-Идине; Demerol; Demerol APAP; отпрема; dispadol; Додонал; дол; Dolanquifa; Доланкифамин; Долантал; Долантин(-a;-e); Долантол; Weefsel доллары; доллар (-e); доллар; доллар; Долатал; Долатол; Dolcontraal; доленал; Долентал; Dolentieel; Долестин(е); Долевал; Доливан; Дупини; Dolin(-al;-e); Долисан; Долисина; Доливан; Долоневрин(-е); Долофен; Долопетин; Долопур; Schaal; долоридин; Долормин; Schaal; dolosal; Долосан; Долосил; долозин; долсин; долванол; дозилантин; досилантино; Эндолат; Эудолак; Euldolat(-e); Фельдин; Катачтиг; гратидин; гратидин; Hoechst 8909; iszone(-a;-e); Ленидол; Lidol(-um); Loremid; Lorfalgyl; Lydol(-um); маперидина; Medeperine; Mederol; медринол; Mefedin(-a;-e); Менделгин; Мендельсон; Мепадин; мефенол; Меперган; Mepergan fortis; меперидин (-a;-e;-um); меперидол; мефедрин; Мерперидин; медин; Метедин; метидин; Миалгин; Митизан; морфелен; Narcofor; Nicalgene; službenik; Опыстан; памерган; Панталгин(-е); пемадин; Latica; петантижн; петадол; петанал; петанол; Петедин(-e;-um.); Петелорфан; петенал; петидин (-e;-um); петидол; петидон; Петилан; петилорфан; петоид; Petidien; петидин(-a); Петиган; петидол; Fytadon; piperosal; пиридоздук; питидин; presedatie прецедил; Presedyl; Obećali zijn izgubiti; психиатрия; S.140; Sauteralgyl; sedofiel; simesalgina; sinlaudine; Smasmexine; Smasmomedalgin; спазмдалуу; простата моделдөө; спазмодолин; supolosal; текшерүү; Supradol; Synlaudine; 2166 RP; 8909.

C15H21NO2

CAS 57-42-1

Петидин, аралык заттар

(PETHIDIN INTERMEDISCHE A)

4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин

Intermediair A de la petidin; Метилфенилизонипекотонитрил; Pethidine-Zwischenproduct A; Разбижанже тижела петидина А; Алдын ала петидин.

C13H16N2

CAS 3627-62-1

Петидин, B орто

(PETHIDIN INTERMEDIATE V)

4-фенилпиперидин-4-этилетеркарбоксилзуур

Intermediate V de la petidin; N.I.H.-7976; Nordemerol; Нормеперидин; Норпетидин(i); Razbijanje tijela pedina B; Pethidine Zwischenproduct V.

C14H19NO2

CAS-77-17-8

петидин. Međuproduct C

(PETHIDIN INTERMEDISCHE S)

1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбонзуур

Девелинска Киселина; Орточо С де ла петидин; Meperidinska kiselina; петидинска киселина; Петидиндин денесинин сынышы C; Pethidine Zwischenproduct S.

C13H17NO2

CAS 3627-48-3

Пиминис

(ПИМИНОДИН)

4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-этилестеркарбонзурен

альводин; анопридин; Cimadon; NIH 7590; Пимадин "Винтроп"; пиминодин (-a,-e,-um); PROFIT 14,098; 210.

C23H30N2O2

CAS 13495-09-5

пирирамид

(PIRITRAMID)

Карбон кислотасы 4-фенил(3-циано-3,3-дифенил-пропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид

A65; Dipidolor; дипидорол; Dipodolor; пиридолан; пиринитрамид; пирирамид (-a,-e,-um); пириж; пириж; € 3365.

C27H34N4O

CAS 302-41-0

Профептазин

(PROHEPTAZINE)

1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазоциклогептаан

Dimefeprimine; Dimefeprimine; пропазин; прогептацин; прогептаза; прогептазин (-a,-e,-um); Биз-757.

C17H25NO2

CAS 77-14-5

Проперидин

(PROPERIDIN)

1-метил-4-фенилпиперидин-4-изопропилестеркарбонзурен

Долисина V; спазмодолизин; Gevelina; Guevelina; пропетидин; lpropetidina; изопедина; изопедин; номер 896; проперидин (-a,-e,-um); пропи-петидин; Spasmo-dolisine; Spasmodolisine.

C16H23NO2

CAS-561-76-2

Racemetorfan

(RACEMETORFAN)

(±)-3-метокси-N-метилморфинаан

деоксидидротебакодин; меторфан; Racemethorphan(-um); Racemethorpano; Жол 1-5470; Рим; 1-5470.

C18H25NR

CAS 510-53-2

Racemoramide

(RACEMORAMID)

(+-)-4-(2-метил-4-оксо-3;3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил/морфолин

Eupharma; N.I.H.-7421; R 610; Рацеморамид (-a,-e,-um); раземорамид; SKF 5137.

C25H32N2O2

CAS-545-59-5

Racemorfni

(РАСЕМОРФАН)

(±)-3-гидрокси-N-метилморфинаан

анталгин; цетарин; цитриндер; меторфинан; меторфинан;

N-метилморфин; N.I.H.-3537; NU-2206; Racemorphan (-o,-olo); Racemorphanol; Racemorphanum; Ro 1-5431; 1-5431; 15431.

C17H23NR

CAS 297-90-5

ремифентанил

(REMIFENTANIL)

1-(2-метоксикарбомилэтил)-4-(фенилпропиониламино)пиперидин-4-метилэстеркарбоксилзуур.

C20H28N2O5

CAS 132875-61-7

Суфентанил

(SUFENTANIL)

N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид

фентанил; R-30730; R-33800; Sufenta; Суфентанил (-um); Сульфентанил.

C22H30N2O2S

CAS 56030-54-7

тыюу салуу

(ТЕЙБИН)

апийим алкалоид; Papaver bracteatum да аны камтыйт

3,6-диметокси-4;5-эпокси-9а-метилморфин-6;8-диен

годеинон (энол) метил эфири; параморфин; параморфин(-e); Nothing(-a;-e); Thebain(-e;-um); 1686.

C19H21NO3

CAS номери 115-37-7

Тебакон

(БЕКОН)

Acetildihydrocodeïnon

Acedicon(лар); Acedicon; Acetaat de dihydrocodeïnon enolique; ацегидрокодон; ацетил-дигидро-кодеинон; Ацетилдеметилдигидротебаина; ацетилдеметилдигидротебаин; ацетилдеметилдигидротебаин(-e;-um); Ацетилдесметилдидидидротебаин; Acetildihydrocodeïnon(-e); Ацетилдидрометилотебаин; Acetildihydrocodeïnon; ацетилодметилдигидротебаин; ацетил-дигидро-кодеинон; ацетил-деметило-дигидротебаин; деметил-ацетил-дигидротебаин; Demethyldihydrothebaine-acetaat; диакодон; Dihydrocodeïnon-enolacetaat; Dihydrcodeïnon-enoacetaat; гидрокодон-энолацетаат; Негадол; Новокодон(-e); тебацетил; Teacon(-a,-e); Gok; тебацетил; Thebcodon; Thebacon(-um).

C20H23NO4

CAS номери 466-90-0

Тетрахидрофуранилфентанил (THF-F)

(TETRAHIDROFURANILFENTANIL,THF-F)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]тетрагидрофуран-2-карбоксамид

N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltetrahidrofuran-2-karboksamide; THF-фентанил; тетрахидрофуранил фентанил; тетрахидрофуран фентанил;

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]оксолаан-2-карбоксамид; (S)-тетрагидрофуранилфентанил; (R)-тетрагидрофуранилфентанил.

C24H30N2O2

CAS 2142571-01-3

Сиздин тилиңиз

(ТИЛИДИН)

Centrac (±)-этил-транс-2-(диметиламино)-l-feml-3-циклогексен-л-карбоксилат; Go-1261; GO 1261C; Glycima; Китадол; Lac; лукаяандар; perdolaat; тилинде Тилидин(-a,-um); Tilligesisch; Kantelsnelheid; Tilsa; Ваарден; valoron; Volarten; W5759; W5759A.

C17H23NO2

CAS 20380-58-9

Тиофентанил

(TIOFENTANIL)

N-[1-[2-(2-тиенил)этил]-4-пиперидил]пропионанилен

MCV4567; NIH 10505; Tiofentanillo.

C20H26N2OS

CAS 1165-22-6

тримеперидин (промедол)

(TRIMEPERIDIN)

1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

диметилмеперидин; изопромедол; Промедол (-жедан); Тримеперидин (-a,-e,-a).

C17H25NO2

CAS 64-39-1

Фенадоксон

(FENADOKSON)

6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептаан

SV 11; эфталгин; гептанон; Фенадоксон; Фенадозон; Фенадоксон (-a,-e); H. 10600; Гепагин(лер); Hepaguinisch; Heptaigin(-a,-e); гепталин; Heptazon(-a,-e); гептон; гептон; Ho-10600; Hoechst 10600; морфодон; Феанадоксон(-e,-um); Фенодоксон; супралгин; 10600.

C23H29NO2

CAS номери 467-84-5

феназоцин

(FENAZOCINE)

2'-гидрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан

ARC-I-H-1; ARC-IB-17; Феназокин; Fenazocina; феназозин; фенетилазоцин; NIH 7519; N.I.H.-7519; Нарцидин; Нарфен; Нарфен; Narzocina; Назоцин; norcidin; Норфен; phenazocine(-e,-um); фенетилазоцин; фенетилазоцин; fenobenzorfan; Филазоцин; принадол; SKF 6574; Xenagol; 159; 1678; 201; 213.

C22H27NR

CAS 127-35-5

Фенампромид

(FENAMPROMID)

N-(l-метил-2-пиперидино-этил) пропионанилид

фенампромид(-a,-e); Фенампромид (-e,-um).

C17H26N2O

CAS номери 129-83-9

fenomorf

(FENOmorf)

3-гидрокси-N-фенетилморфин

Fenomorphan(-o); N.I.H.-7274; fenomorphaan.

C24H29NR

CAS номери 468-07-5

Феноперидин

(ФЕНОПЕРИДИН)

Карбонзуур 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-этилестер

Феноперидин(-a,-e); Леалгин; операдин; феноперидин(-e,-um); фенопридин; фенопропидин; R 951; R 1406; SC 9369.

C23H29NO3

CAS-562-26-5

фентанил

(FENTANYL)

1-фенетил-4N-пропиониланилинопиперидин

Beatryl; фентанест; фентанил; фентанил(-en,-um); фантазия; флуанизон; haldid; галоизон; Hypnorm; Innovaren; инновация; Ivonal; лейтенант; лептофен; McN-JR 4263; McN-JR 4263-49; N.I.H.-8047; пентанил; фентанил; R 4263; R 5240; сентонил; улуу; сублимазин; таламоналдык; таламоналдык; Thalamonial; Thamonal.

C22H28N2O

CAS номери 437-38-7

4-fluorizobutirilfentanil (F-iBF; pFIBF)

(4-FLUORIZOBUTRILFENTANIL, F-iBF; pFIBF)

2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(4-фторфенил)пропаанамид

FIBF; 4-FIBF; p-fluorisobutylfentanyl; N-(4-fluorfenyl)-N-(1-fenethylpiperidin-4-ил) изобутирамид; N-(4-fluorfenyl)-2-метил-N-[1-(2-фенетил)пиперидин-4-ил]пропаанамид; 4-фторбутирилфентанил;

4-фторизобутирфентанил; pFIBF; 2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(2-фторфенил)пропаанамид; 2-метил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]-N-(3-fluorfenyl)пропаанамид.

C23H29FN2O

CAS 244195-32-2

Фуранилфентанил (FU-F)

(ФУРАНИЛФЕНТАНИЛ, ФУ-Ф)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид

2-фуранилфентанил; N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-2-фуранкарбоксамид; фуранилфентанил; N-(1-fenethylpiperidin-4-ил)-N-fenylfuran-2-carboxamide; N-fenyl-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид.

C24H26N2O2

CAS 101345-66-8

Фуретидин

(ФУРЕТИДИН)

1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-этилетеркарбоксилзуур

Фуратидин; Фуретидин (-e,-um); Фуретидин; TA 48

C21H31NO4

CAS 2385-81-1

Циклопропилфентанил

(ЦИКЛОПРОПИЛ ФЕНТАНИЛ)

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]циклопиопанкарбоксамид

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидил]; циклопропаанкарбоксамиден;

N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]циклопропаанкарбоксамид; N-(1-фентилпиперидин-4-ил)-N-fenylcyclopropaancarboxamide; N-фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]; циклопропанкарбоксамид (Zweeds);

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxamide (шведче).

C23H28N2O

CAS 1169-68-2 эркин базасы.

Экгонин

(ЭКГОНИН)

Экногин, анын эфирлери жана туундулары, алар экногинге жана кокаинге айландырылат

benzoilecgonina; бензойлекгонин; бензойлекгониниэтилестер; бензойлекгонин; kaneeloliekokaïne; cinamoilekgoninmetilester; канелметиллекгонин; kaneelmelk; кокаетилен; экгонина; ecgoninebenzoaat; Ecgoninecinnamaatmetylester; Экгонинеэтилестербензоат; экгония; Экгонин; экгоннинэметилестер; экогонин; Esteretilicodelabenzoilecgonina; Estermetilicodelacinnamoilecgonina; Estermetilicodelafenilacetilecgonina; этилбензойлекгонин; гомокаин; Лаево-экгонин; метилцинамилекгонин; метилэкгонин; метилекгонин; Metilecgonina; fenilacetilekgoninmetilester; Тропин-2-карбоксильна киселина.

C9H15NO3

CAS номери 481-37-8

Etilmetiltiambuten

(ETILMETILTIAMBUTEN)

3-этилметиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутин

Aetilmethyltiambuten(-um); эметибутин; эметибутин; этилметиабутин; этилметилтиамбутен(-e,-um); этилметилтиамбутен (-e,-o); этилметилтиенбутено; этилметилтибутен; этоморфин; NIH. 5145;

1 C 50.

C15H19NS2

CAS 441-61-2

Этоксеридин

(этоксидин)

1-(2-(2-гидроксиэтокси)-этил)-4-фенилпиперидин-4-этилестер карбоксин киселин

атеросклероз; Афина; карбетидин(-a,-e); эстосеридин; этогексеридин; этоксеридин; этосеридин; этоксеридин (-a,-e,-um); U.C. 2073; UCB 2073;

Wy-2039.

C18H27NO4

CAS номери 469-82-9

Etonize

(ЭМГЕКТЕР)

1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5-нитробензимидазоол

Aethonitazen; ARC 1-G-2; Ba 20684; S 20684; Этобедолум; этонитацен; N.I.H.-7607; Etonitaozen(-um); Этонитазин; Жана андан кийин

C22H28N4O3

CAS 911-65-9

Эторфин

(ЭТОРФИН)

Tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetenooripavine

Эторфин(-ум); Эторфин гидрохлориди; эторфия; Эторфин хлориди; эторфин гидрохлориди; кыймылсыз; M53; M99

C25H33NO4

CAS 14521-96-1

AH-7921

N-{[1-(диметиламино)циклогексил]метил}-3;4-дихлорбензамид

3,4-дихлор-N-[(1-диметиламино)циклогексилметил]бензамид; Доксилам.

C16H22Cl2N2O

CAS55154-30-8

U-47700

3,4-дихлор-N-(2-диметиламиноциклогексил)-N-метилбензамид

3,4-дихлоро-N-[(1R,2R)-2-(диметиламино)циклогексил]-N-метилбензамид; кызгылт героин; кичинекей жана кызгылт.

C16H22Cl2N2O

CAS 121348-98-9

II дары тизмеси- аларды кыянаттык менен пайдалануунун мүмкүн болуучу зыяндуу кесепеттери боюнча белгилүү бир коркунучту туудурган жана аларды медициналык максаттарда колдонуу көз карашынан алганда кызыктуу болгон баңги каражаттары.

Ацетилдидрокодеин

(ACETILDHYDROCODEÏNE)

3-метокси-6-ацетокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинаан

Ацетилкодеин; ацетилкодон(лар); Ацетилдидрокодеин; Ацетилдидрокодеин(-e;-um); Ацетилдидрокодеин; Ацетилдидрокодеин.

C20H25NO4

CAS3861-72-1

Декстрометорфан

(ДЕКСТРОМЕТОРФАН)

(9S,13S,14S)-17-метил-3-метоксиморфинаан

(9S,13S,14S)-3-метокси-17-метилморфинан; (+)-меторфан; (+)-3-метокси-N-метилморфинан.

C18H25NR

CAS 125-71-3

Декстропропоксифен

(ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН)

α-(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат

Абалган; Абалгин; Alphafan; Algodex; algoddess; Algo prolixan; анталвиялык; сандар; 6-КҮН; компресстер 642; Control Fortress; подрядчылар; Косалгезиялык; D-пропоксифен; Daloxes; Дарафен; Darvocet N; Дарвон; Дарвоа-Н; Darvon's A.S.A; Дарво Тран; дексофен; дексофен; депранкол; депромдук; depronal; Depronal SA; өнүгүү; дексофен; dextrogresian; дектропропоксифен; дектропропоксифен(-e,-um); Анталвиялык эмес; димепротан; дисталгетика; дисталгезиялык тема; Долан; Доласан; Долен 65; dolcap; Dolo prolixan; Дельфиндер; Долотард; долоксан; долоксен N; Dorafen; Эрантин; Хамрар; Кессо-Гешич; L16298; Лентадол; Бизге кириңиз; Левадол; Левитан; либералдар; мардон; напсальгетиктер; Нефертал; Neo-Evil; Новрат; Новопропокси; Палжин; Парвон; Пирил; пляж; даярдоо; Pro 65; Ptobunafon; Procaps-65; прогетикалык; проналгиялык; Profen 65; пропофан; сунуш; пропоксихел; пропоксифен напсилат; проксигетикалык; Проксифей зона; проксифен; Rava; regredol; өкүнүү; Ромидон; Сигмалин-Б чеби; S9700; SK 65; SK-65 Ооба; губка SK-65; жыртылган; сутинол; 642 таблетка; Тавасан; пол плиткалары; ультрапирин; уникалдуу; Вандар 65; Wygetic;

d-propoxyfeen(-e); Z-876.

C22H29NO2

CAS469-62-5

Дигидрокодеин

(DIHYDROCODEÏNE)

4,5-эпокси-6-гидрокси-3-метокси-N-метилморфинаан

Бикодеин; Кодхидрин(-е); Kodidol achterlijk; Ко-дидрамол; DF-118; DHC; DHC 60; DHC үзгүлтүксүз; DH-кодеин; дехакодин; Dico; дидрат; дигидрокодеин; дигидрин(-e); dihydrocodeinski spoj; дигидрокодеин(-e;-um); дигидрокодеин; дигидронеопин; дигидрокодеин; дрокод; Fortuss; гидрокодеин(-a); гидрокодин; Lucodinagota's; Надеин; норикодин; Novicodin(-a); Onadox-118; паракодеин; parakodin(-a,-e); парамол; Parzone; Рапакодин; Ремедацин; Рикодеин; Тиамон Моно; Тускодин; 1578.

C18H23NO3

CAS125-28-0

Кодеин

(КОДЕИН)

3-метилморфин

Bepro; бромеин; codeia; Kodin(-a;-e;-um); Кодеин бир атомдуу; Морфинди жегич монометилико; Эфир-оксидо монометилико да морфина; Eukodin(s); генкодеин; генокодеин(лер); йод; йод; Kodayeen; кодеин; кодеин; Кодеин(-a;-e;-ia;-y); метилморфин(-a;-e;-um); метилломорфин; метилморфин; метиломорфин; метилморфин; метиломорфин; метилморфин; монометилморфин; Морфин монометил эфири; морфин-3-метилат; морфин 3-метил эфири; Нео Кодин; йод; 3-метилморфин; Kodein-N-okis.

C18H21NO3

CAS 76-57-3

Налбуфин

(НАЛБУФИН)

(5R,6S,14S)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинаан-3,6,14-триол

(-)-17-(циклобутилметил)-4,5а-эпоксиморфинан-3,6а,14-триол-гидрохлорид; (5альфа,6альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол; Морфин-3,6,14-триол, 17-(циклобутилметил)-4,5-эпокси-, (5а, 6а)-; Морфин-3,6а,14-триол, 17-(циклобутилметил)-4,5а-эпокси-; N-циклобутилметил-14-гидроксидигидронорфин.

C21H27NO4

CAS 20594-83-6

Никотикодин

(НИКОДИКОДИН)

6-никотинилгидрокодеин

Никотин-эфир ван дигидрокодеин; Никотин-эфир ван дигидрокодеин; N.I.H.-8238; NDHC; Никодикодин (-a,-e-um); Никотинезур дигидрокодеин-эстер; RC 174.

C24H26N2O4

CAS 808-24-2

Никодин

(никотин)

6-никотинилкодеин

Кодеин эфир никотин кислоталары; кодеин 6-никотинат; Кодеиндин эфирдик никотин кислотасы; Лиопект; никокодин(-a;-e;-um); никотиноилкодеин(-e,-um); никотин кислотасы кодеин эфири; Туссокодиндин артта калышы.

C24H24N2O4

CAS 3688-66-2

Норкодеин

(НОРКОДЕИН)

N-диметилкодеин

Кодеин N-деметил; N-деметилденген кодеин; N-деметилкодеин(-e);

N-деметил-О-метилморфин; N-деметилкодеин; десметилкодеин;

N-десметилкодеин; норкодеин (-a,-e,-um); норкодеин; норкодеин; Норморфин-3-метил эфир.

C17H19NO3

CAS 467-15-2

Мен өзүмдү колдойм

(ПРОПИРАМ)

N-(l-метил-2-пиперидиноетил)-N-2-пиридилпропионамид

Алжир; Bay 4503; Алар дем алышат; FBA 4503; Пропирам фумарат; Биз пропагандирлейбиз; Пропирамум.

C16H25N3O

CAS 15686-91-6

Трамадол

(ТРАМАДОЛ)

Циклогексанол, 2-((диметиламино)-1-(3-метоксифенил)-,

cis - (+ -) -

Циклогексанол, 2-((диметиламино)-1-(3-метоксифенил)-, цис-(+-)-

(±)-трамадол; биомадол; CG 315E; цис-трамадол; контрамид; Циклогексанол, 2-((диметиламино)метил)-l-(м-метоксифенил)-; €265; EINECS 248-319-6; HSDB 7047; Labesfal; рацемиялык трамадол; Ralivia ER; Ralivia флеш табы; Rijsolt; Типарол; Tradolaan; Tradonale odis; Трамадис; трамадол; Трамадол - контрамид; трамадолум; Tramadolum [INN-latinski]; трамадон; трамалив; трапидол; U 26255A; ultram; UNII-39J1LGJ30J; Zytram.

C16H25NO2

CAS 27203-92-5

фолкодин

(FOLCODINE)

Морфолинилэтилморфин

actus; Адахол; Анафебрил; Belox; биокалиптол-фолкодин; бронхалин; Codisol; кодилин; Kopholco; Coholcoïden; Clarix; Codotussyl; Davenol; ontkenning; диа-тус; думетан; Hard-Tuss; etnisch(-e); этниндик симплекс; эвкалиптин фолькодини; Expuline; Falcodyl; Folcodan; Folcodina; Folcodinum; Folcovin; folcodeïne; фольклор; Galphol; Галенфол; гликодин; Habernyl; гексанеумин; гибернил; гомокодеин; Humex Fournier; инфантил; Lantus; Linctus Tussinol; липтокодеин; MEM; Memijn; морфолил-этил-морфин; морфолинил-этилморфин; морфолинилэтилморфин; морфилэтилморфин; неокодин; Pavacol-D; пектин; пектолин; pectozaan; REM; фолкодин(-e;-um); Phalconen; фолколин; Pholcolix; Pholcomex; Фолкодин; Phultex; волген; продром; Премидан; Pulmovloeistof; Rubelix; Санкос; Zaailingtus; Tieucaly; жүк ташуучу унаалар; Trioped; туссинол; Туссокон.

C23H30N2O4

CAS 509-67-1

этилморфин

(этилморфин)

3-этилморфин

Aetomorphinum; Aetilmorfin(-e;-i;-um); 3-этилморфин; Аэтилморфин; атылморфин; Атилморфин; Bronpax; камфодионил; Kodaetilin(-e); кодетилен; кодилин; Codetililla; Diolanl(-um); Диосан; Эфидион; этилморфин; этоморфин; этилморфин; этилморфин (-a;-e;-um); этилморфин; Etielmorphien; этилморфин(-a); Этиломорфин; этоморфин; этилморфин; этилморфин(-y); Eubispazam; индалгин; Modiscope; моноэтилморфин; морфин-этил; морфин-этилетер; морфин-этилати; Morphinium ethylatum; Natirose; озотин; пулмокседол; Quintopaan; Terpine des Monts-Dore.

C19H23NO3

CAS 76-58-4

Баңгизаттардын тизмеси № III– айрым контролдук чаралардан бошотулган дары-дармектер

1. Дары-дармектер:

Ацетилдидрокодеин;

декстрометорфан;

дигидрокодеин;

кодеин;

Никокодин;

никодин;

норкодеин;

фолкодин;

этилморфин,

эгерде бул препараттар бир же бир нече башка ингредиенттерди камтыса жана доза бирдигинде 100 мг-дан ашык баңги заттарды камтыбаса жана бөлүнбөгөн препараттардагы концентрация 2,5 пайыздан ашпаса.

2. Дифеноксилаттын дозасынын кеминде 1 пайызына барабар өлчөмдө базага жана күкүрттүн диоксидине айландырганда доза бирдигинде 2,5 мг ашык эмес дифеноксилат камтыган дифеноксилат препараттары.

3. Доза бирдигинде 0,5 мг ашык эмес дифеноксинди жана дифеноксин дозасынын кеминде 5 пайызына туура келген атропин күкүрттүн диоксидин камтыган дифеноксилат препараттары.

4. Пероралдык колдонуу үчүн доза бирдигинде 135 мгдан ашпаган дектропропоксифенди камтыган дектропропоксифендин препараттары же бөлүнбөгөн препараттарда 2,5 пайыздан ашпаган концентрациядагы дектропропоксифендин препараттары, эгерде бул препараттарда Психотроптук заттар жөнүндө конвенцияга ылайык контролдонуучу зат жок болсо. 1971-жылдын дары-дармектери.

5. Кокаиндин негизинде эсептелген 0,1 пайыздан ашпаган кокаинди камтыган кокаиндик препараттар жана апийимдин же морфиндин суусуз негизинде эсептелген 0,2 пайыздан ашпаган морфинди камтыган препараттары, баңги заттары бул дарыга караганда жеңилирээк ыкма болуп саналат, анткени бир зат менен биригиши мүмкүн. же калктын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн болгон өлчөмдө же андан көп ингредиенттер.

6. Бир доза бирдигине 100 мг пропирамдан ашпаган жана кеминде бирдей өлчөмдө метилцеллюлозаны камтыган пропирам препараттары.

7. Složeni pravak opijuma i ipekakuane (Ипекакуанха менен апийимдин аралашмасы):

- 10 пайыз порошок апийим;

- 10 пайыз ipecac тамыры порошок 80 пайыз башка дары-эркин порошок ингредиенттер менен жакшылап аралаштырылган.

8. Ушул тизмеде көрсөтүлгөн формулалардын кайсынысы болбосун, мындай препараттарды баңги эмес зат менен аралаштыруу менен даярдалган препараттар.

№IV дары тизмеси- колдонууга тыюу салынган, баңги каражаттарынын мамлекеттик реестрине кирбеген, Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген жана Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган баңги каражаттары.

Альфа-метилтиофентанил

альфа-метилфентанил

Ацетил-альфа-метилфентанил

Ацетилфентанил

Ацеторфин

Бета-гидрокси-3-метилфентанил

Бета-гидроксифентанил

Героин

Баңги заттары бар козу карындардын жемиш денеси (бардык бөлүктөрү),

дезоморфин

Кактустун бардык бөлүктөрүндө дары бар

Каннабис майы (каннабис майы)

Каннабис чайыры (гашиш)

Кара куурай үчүн тарак

Каннабис (марихуана) саман концентраты

Кара куурайдын экстракттары жана тундурмалары

карфентанил

Кетобемидон

Мак сабан

Апийим саманынын концентраты

Апийим саманынын экстракты (алынган апийим)

MFPP

Geacetyyleerd апийим

Апийимдин кургак экстракты

Пара-фторфентанил

PEPAP

Тиофентанил

Эторфин

Дары-дармектердин тизмесине көңүл буруңуз

Дары тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ушул химиялык белгинин ичинде мындай изомерлердин болушу мүмкүн болгон учурларда баңги заттардын изомерлери;

- мындай татаал жана жөнөкөй эфирлер мүмкүн болгон учурларда баңги каражаттарынын татаал жана жөнөкөй эфирлери;

- бардык препараттардын туздары, анын ичинде жөнөкөй эфирлер, татаал эфирлер жана изомерлер, мындай туздар пайда болушу мүмкүн болгон бардык учурларда.

Баңги заттары боюнча 1961-жылдагы бирдиктүү конвенцияга ылайык эсептөөлөрдү жана статистиканы чогултуу

Курамында 0,1%дан ашык кокаин бар жана түздөн-түз кока жалбырактарынан алынган препараттар кока жалбырактары катары каралышы керек.

Апийимден түздөн-түз алынган бардык препараттар 1961-жылдагы Баңги заттары боюнча бирдиктүү конвенцияга ылайык эсептөөлөр жана статистика үчүн апийим(лер) болуп эсептелет.Эгер препараттар апийим алкалоиддерин (мисалы, пантопон, омнопон жана папаверетум) кошуу менен даярдалса жана түздөн-түз апийимдин өзүнөн алынган, мындай препараттар морфиндик препараттар катары каралат.

психотроптук стоффен

Психотроптук заттардын №1 тизмеси- колдонууга тыюу салынган, баңги каражаттарынын мамлекеттик реестрине кирбеген, Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген жана Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган психотроптук заттар.

25B-NBOMe, 2C-B-NBOMe

2-(4-шыпыргы-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]этанамин

4-бромо-2,5-диметокси-N-((2-метоксифенил)метил)бензетанамин; BOM 2-CB; Cimbi-36; NBOMe-2C-B; Жаңы Nexus; Nova;

UNII-S6NAA81PHK.

C18H22BrNO3

CAS 1026511-90-9

25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe

2-(4-хлор-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]этанамин

2-(4-Хлор-2,5-диметоксифенил)-N-((2-метоксифенил)метил)этанамин; 2C-C-NBOMe; Cimbi-82;

NBOMe-2C-C; UNII-9FGW3C260N.

C18H22ClNO3

CAS 1227608-02-7

25I-NBOMe, 2C-I-NBOMe

2-(4-жод-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]этанамин

11C-CIMBI-5; 2-(4-жод-2,5-диметоксифенил)-N-((2-метоксифенил)метил)этанамин; 2-(4-жод-2,5-диметоксифенил)-N-(2-(11C-OCH3)метоксибензил)этанамин; 25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe;

4-иод-2,5-диметокси-N-((2-метоксифенил)метил)бензетанамин; Cimbi-5; туташтыруу N-бомба; UNII-547KGL06IP.

C18H22INO3

CAS 919797-19-6

4-МТА

а-метил-4-метилтиофэнтиламин

4-MTA; альфа-метил-п-(метилтио)фенетиламин; Flatliners [straatnaam]; Steenaren [straatnaam]; MTA; п-метилтиоамфетамин; UNII-6JP2T8KXTR.

C10H15NS

CAS 14116-06-4

4-метиламинорекс

(4-METILAMINOREX)

(±) -цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин

2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин; MCN-822; UNII-7PK6VC94OU; көк муз; эйфория; муз; 4 максималдуу; 4-метиламинорекс; NcN-822; U4Uh.

C10H12N2O

CAS 3568-94-3

N-гидрокси-тенамфетамин (N-гидрокси-МДА)

(N-ГИДРокси-ТЕНАМФЕТАМИН)

(+)-N-[а-метил-3,4-(метилендиокси)фенетил]гидроксиламин

N-HYDROXIMDA; N-hydroxyMDA; N-гидроксиметилендиоксиамфетамин; N-гидроксиметилендиоксиамфетамин; N-гидрокситенамфетамин; N-OH-MDA.

C10H13NO3

CAS 74698-47-8

броламфетамин (DOB)

(БРОЛАМФЕТАМИН (барабан)

(±) -4-шыпыргы-2,5-диметокси-а-метилфенетиламин

Броамфетамин, броланфетамин, диметоксибромфетамин, диметоксиброомамфетамин, диметоксиброомамфетамин.

C11H16BrNO2

CAS номери 64638-07-9

Козу карынпсихотроптук заттарды камтыган жемиш денелери (бардык бөлүктөрү), ошондой эле бул козу карындардан жасалган буюмдар, анын ичинде психотроптук заттарды камтыган үй препараттары.

DMA (диметоксиамфетамин)

(±) -2,5-диметокси-а-метилфенетиламин

демалон; 2,5-диметоксиамфетамин; Диметиандростанолон;

2,5-диметоксифенетаин; Superabolon.

C11H17NO2

CAS 2801-68-5

DMGP (диметилгептилпиран)

3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[б,д]-пиран-1-ол

Диметилгептилпиран, диметилгептилпиран, диметилгептил-дельта-3-THC.

C25H38O2

CAS 32904-22-6

DMT (диметилтриптамин)

(N,N-DIMETILTRIPTAMIN)

3-[2-(диметиламино)этил]индол

Atriptaminacetat, dimetiltriptamin, dimetiltriptamin, etriptaminacetat, monaza, NSC-63963, U-17312E.

C12H16N2

CAS 61-50-7

КАНТИП

(DOC)

l- (4-хлор-2,5-диметоксифенил) пропаан-2-амин

DOC; UNII-8Y1C6K0PCA.

C11H16ClNO2

CAS 123431-31-2

DO

(DO)

(±) -4-этил-2,5-диметокси-а-метилфенетиламин

dl-2,5-диметокси-4-этил-альфа-метилфенетиламин;

4-этил-2,5-диметоксиамфетамин; 2,5-диметокси-4-этиламфетамин; 2,5-диметокси-4-этиланфетамин.

C13H21NO2

CAS 22004-32-6

OF

(OF)

3-[2-(диэтиламино)этил]индол

DET; диэтилтриптамин; диетилтриптамин; Т-9.

C14H20N2

CAS 61-51-8

кактустарпсихотроптук заттарды камтыган бардык бөлүктөр, ошондой эле бул кактустардан жасалган буюмдар, анын ичинде психотроптук заттарды камтыган колго жасалган препараттар.

үнөмдөө

(Катинон)

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

(-)-альфа-аминопропиофенон; 2-амино-1-фенил-1-пропанон;

2-аминопропиофенон; катинин; HSDB 7996; UNII-CX1Z9618HE; катинон.

C9H11NO

CAS 5265-18-9

Үйдө эфедрин, псевдоэфедрин, норефедрин, эфедрин камтыган препараттар же меткатинон (эфедрон) камтыган эфедра.

(+)-лизергид, LSD-25

((+)-LISERGID)

9,10-дидегидро-N,N-диэтил-6-метилерголин-8β-карбоксамид

4-25-00-00939 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); 9,10-didehydro-N,N-диэтил-6-метил-эрголин-8-бета-карбоксамид; Кислота [көчө аты]; BRN 0094179; Cubes [Street Name]; D-Lsd; D-лизергик кислота диэтиламид; делисид; лизергик кислота диэтиламид; Лизергик кислота диэтиламид [Чех]; EINECS 200-033-2; Эрголин-8-карбоксамид, 9,10-дидегидро-N, N-диэтил-6-метил-, (8бета)-; Ergoline-8beta-carboxamide, 9,10-didehydro-N, N-diethyl-6-methyl-; Sky Blue [көчөнүн аталышы]; HSDB 3920; лизергиддер; Лизергид [DCIT]; Lysergido; Lysergido [INN-Испанча]; LSD; LSD (алкалоид); LSD-25; Лизергамид; Лизергамид, N,N-диэтил-; Lysergaure диэтиламид; лизергик кислота диэтиламид; лизерги кислотасы диэтиламид-25; лизергиддер; Lysergidum; Lysergidum [INN-латын]; Lysergsaeuredia этиламид; Lysergsauerdiaethylamide; N,N-диэтил-D-лизергамид; N,N-диэтилсергамид; Pearly Gate [көчөнүн аты]; Royal Blue [көчөнүн аталышы]; UNII-8NA5SWF92O; Үйлөнүү коңгуроолору [Көчөнүн аты].

C20H25N3O

CAS 50-37-3

MDMA

(MDMA)

(±)-N,a-диметил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин

(±)-(3,4-метилендиокси)метамфетамин; (±)-N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-аминопропан; (±)-N-метил-3,4-(метилендиокси)амфетамин; (RS)-3,4(метилендиокси)метамфетамин; 3,4-метилендиокси-N,альфа-диметил-бета-фенилэтиламин; 3,4-метилендиоксиметамфетамин; CCRIS 9277; DL-(3,4-метилендиокси)метамфетамин; экстази; HSDB 6929; Мэнди [саат]; MDMA; MDMA (аныкталбаган); метилендиоксиметамфетамин; мидомафетамин; Молли [саат]; N,alpha-диметил-1,3-бензодиоксол-5-этанамин; N-метил-3,4-метилендиоксиамфетамин; Фенетиламин, N,альфа-диметил-3,4-метилендиокси-; UNII-KE1SEN21RM; Экстази [Nazi Ulice].

C11H15NO2

CAS 42542-10-9

MDEA, N-этилМДА, N-этил-тенамфетамин

(±) -N-этил-а-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин

3,4-метилендиокси-N-этиламфетамин; MDE; MDEA; N-этилМДА; N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин.

C12H17NO2

CAS 82801-81-8

мескалин

(MESCALIN)

3,4,5-триметоксифенетиламин

3,4,5-триметоксибензентанамин; 3,4,5-триметоксифенетиламин; 3,4,5-триметоксифенитиламин; 4-13-00-02919 (Beilstein-handboereferentie); бензентанамин, 3,4,5-триметокси-; BRN 1374088; EINECS 200-190-7; этан, 1-амин-2-(3,4,5-триметоксифенил)-; HSDB 7503; мескалиндер; мескалин [njemački]; мескалиндер; мескалин; NSC 30419; Тампеа; UNII-RHO99102VC.

C11H17NO3

CAS-54-04-6

мекатинон (эфедрон)

(МЕТКАТХИНО)

2-(метиламино)-l-fenylpropaan-l-on

альфа-метиламинопропиофенон; EINECS 227-092-7;

UNII-386QA522QG.

C10H13NO

CAS 5650-44-2

MMDA

5-метокси-а-метил-3,4-(метилендиокси)фенилэтиламин

(±)-MMDA; 3-метокси-4,5-метилендиоксифенилисопропиламин;

3-метокси-альфа-метил-4,5-метилендиоксифенетиламин; 5-19-08-00550 (Beilstein-handboereferentie); BRN 1246630; MMDA; фенетиламин, альфа-метил-3-метокси-4,5-(метилендиокси)-;

UNII-RG7FY73ZAA.

C11H15NO3

CAS 13674-05-0

парагексил

(Парахексил)

3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6N-дибензо[б,д]пиран-1-ол

l-гидрокси-3-н-гексил-6,6,9-триметил-7,8,9,10-тетрагидро-6-дибензопиран; 3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо(б,д)пиран-л-ол;

3-гомотетрагидроканибинол; 5-17-04-00430 (Beilstein HandbookReference) ; BRN 0091274; парахексил; пирахексил; sinheksil; UNII-450N174F9W.

S22N32O2

CAS 117-51-1

PMA

ван п-метокси-а-метилфенилэтиламин

(±)-1-(п-метоксифенил)-2-аминопропаан; (±)-4-метоксиамфетамин; (±)-п-метокси-альфа-метилфенилэтиламин; (±)-п-метоксиамфетамин; 1-п-метоксифенил-2-аминопропан; 1-п-метоксифенил-2-пропиламин; 2-амино-1-(4'-метоксифенил)пропаан; альфа-метил-бета-(п-метоксифенил)этиламин; Kippenpoeder [straatnaam]; Kip Geel [Straatnaam] ; Overlijden [straatnaam] ; DL-p-Methoxy-alfa-methylfenethylamine; EINECS 200-577-0; HSDB 7594; NSC 32757; п-метокси-альфа-метилфенетиламин;

p-метоксиамфетамин; параметоксиамфетамин; PMA; UNII-OVB8F8P39Q.

C10H15NO

CAS 64-13-1

PMMA (параметоксиметиламфетамин)

4-метоксиметамфетамин

(±)-N-метил-п-метоксиамфетамин; 1-(п-метоксифенил)-2-метиламинопропаан; l-(p-metoxyfenyl)-2-methylaminopropaan [njemački]; 1-(п-метоксифенил)-2-метиламинопропаан; 4-13-00-01871 (Beilstein-handboekreferentie); 4-метокси-N,альфа-диметилбензеентанамин; 4-метокси-N-метиламфетамин; альфа-(4-метоксифенил)-бета-метиламинопропаан; BRN 2832125; EINECS 244-917-6; п-метоксиметамфетамин; Фенетиламин, p-метокси-N, альфа-диметил-; PMMA [opwekkende middelen]; UNII-037U5SR9KL.

C11H17NR

CAS 22331-70-0

Псилоцибин

(ПСИЛОЦИБИН)

3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-илвостоффосфат

SU 39, Indocibin, Psilocinefosfatester, Psilocybina, Psilocybine (-a,-um).

C12H17N2O4P

CAS 520-52-5

Псилоцин

(ПСИЛОКИНДЕР)

3-(2-(Диметиламино)этил)-lH-indool-4-ol

3-(2-(диметиламино)этил)индол-4-ол; 4-гидрокси-N,N-диметилтриптамин; 5-22-12-00014 (Beilstein-handboekreferentie); BRN 0160503; CX-59; EINECS 208-296-5; псилоцин; псилоцин; псилотсин; UNII-CMS8

C12H16N2O

CAS 520-53-6

Ролициклидин (ҮДТ, FCPI)

(РОЛИЦИЛИДИН)

1-(1-фенилциклогексил)пирролидин

HSDB 7636; Ролициклидин; Roliciclidina [INN-Испания]; Ролициклидиндер; Ролициклидин; Rolicyclidinum [INN-латын]; UNII-183O9O9JE3.

C16H23N

CAS 2201-39-0

СТП, ҮЙ

(STP, DOM)

2,5-диметокси-а,4-диметилфенетиламин

(±)-1-(2,5-диметокси-4-метилфенил)-2-аминопропан; (±)-1-(4-метил-2,5-диметоксифенил)-2-аминопропаан; (±)-2,5-диметокси-4-метиламфетамин; (+-)-DOM; (RS)-DOM; 2',5'-диметокси-4'-метиламфетамин; 2,5-диметокси-4,альфа-диметилфенетиламин; 2,5-диметокси-4-метиламфетамин; 2,5-диметокси-4-метилфенилисопропиламин; 2,5-диметокси-альфа,4-диметилфенилэтиламин; 2,5-диметоксиметиламфетамин;

2-(2,5-диметокси-4-метилфенил)-2-аминопропаан; dl-2,5-диметокси-4-метиламфетамин; dl-4-метил-2,5-диметоксиамфетамин; DOM; HSDB 7595; STP (галлюциноген); ЭЭНХЕЙД-УК9МЛД5ОИ.

C12H19NO2

CAS 15588-95-1

Тенамфетамин (MDA)

(ТЕНАМФЕТАМИН) (МДА)

а-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин

3,4-метилендиоксиамфетамин; 5-19-08-00417 (Beilstein колдонмосу; AI3-24882; альфа-метил-1,3-бензодиоксол-5-этанамин; альфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин; BRN 0150196; HSDB 7593; MDA (фармацевтика); метилендиоксиамфетамин; тенамфетамин; Тенамфетамин [Испанча]; тенамфетамин; тенамфетамин; Тенамфетамин [Латын]; UNII-XJZ28FJ27W.

C10H13NO2

CAS 4764-17-4

Теноциклидин (TCP, TSR)

(ТЕНоциклидин)

1-[1-(2-тиенил)циклогексил]пиперидин

TSR; ((тиенил-2)-1-циклогексил)-N-пиперидин; ((тиенил-2)-1-циклогексил)-N-пиперидин [Франс]; 1-(1-(2-тиенил)циклогексил)пиперидин; 5-20-03-00347 (Beilstein-handboekreferentie); BRN 1246605; HSDB 7637; теноциклидин;

Теноциклидин [INN-испанча]; теноциклидин; теноциклидин; tenocyclidinum [INN-латын]; UNII-8BQ45Q6VCL.

C15H23NS

CAS 21500-98-1

Тетрагидроканнабинол, төмөнкү изомерлер жана алардын стереохимиялык варианттары:

7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]

пиран-1-ол

8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]

пиран-1-ол

6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]

пиран-1-ол

6а,7,8,9,10,10а-гексагидро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6Н-дибензо[б,д]пиран-1-ол.

TMA

(TMA)

(±) -3,4,5-триметокси-а-метилфенетиламин

2,4,5-триметокси-альфа-метилфенетиламин; фенетиламин, альфа-метил-2,4,5-триметокси-; ТМА-2; UNII-713Z3SL0TJ.

C12H19NO3

CAS 1083-09-6

Этицилидин (FGC)

(ЭТИЦИКЛИДИН)

N-этил-1-фенилциклогексиламин

4-12-00-02968 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); BRN 2693343; CI 400; Циклогексамин; Циклогексиламин, N-этил-1-фенил-; этилфенциклидиндер; ethicicidin; Ethicicidin [INN-испанча]; Этициклидин; Этициклидин [Испанча]; этилциклидин; Этициклидин; Eticyclidinum [INN Latin]; Eticyclidinum [Латын]; HSDB 7635; N-этил-1-фенилциклогексиламин; NSC 231651; PCE; UNII-O8I1LL6A89.

C14H21N

CAS 2201-15-2

Мени чыгарышты

(ETRIPTATION)

3-(2-аминобутил)индоол

(±)-этриптамин; 3-(2-аминобутил)индол; 3-индолилбутиламиндер; 5-22-10-00177 (Beilstein-handboereferentie); BRN 0146342; этриптамин; этриптамин [DCIT]; этриптамин; этриптамин; этриптамин [INN-latinski]; NSC 88061; Ро 3-1932; UNII-GR181O3R32.

C12H16N2

CAS 2235-90-7

Психотроптук заттардын инвентаризациясы II- медициналык максаттарда пайдалануу жагынан өзгөчө кызыгууну жараткан жана аларды кыянаттык менен пайдалануунун өзгөчө зыяндуу кесепеттеринен улам өзгөчө коркунуч туудурган психотроптук заттар.

2C-B

(2C-B)

бензентанамин, 4-бромо-2,5-диметокси-

2,5-диметокси-4-бромфенетиламин; 2C-B; 2CB; 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламин; 4-бромо-2,5-диметоксифенилэтиламин; 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламин; BDMPEA; DEA № 7392; Eros [көчө аты]; Nexus (фармацевтикалык); Nexus [көчө аты]; Спектр [көчө аты]; Toonies [Street Name] dd; UNII-V77772N32H; Венера [көчөнүн аты].

C10H14BrNO2

CAS 66142-81-2

3,4-метилендиоксипировалерон, MDPV

(3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON, MDPV)

(RS) -1-(бензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-2-(пирролидин-1-ил)пентаан-1-он

(3,4)-метилендиоксипировалерона; l-(l,3-Benzodioksol-5-il)-2-(l-pirolidinil)-l-pentanon; HSDB 7980; МДПК; MDPV; метилендиоксипировалерон; MPDVcpd; пировалерон, метилендиокси-; UNII-E7LD6JMR0L.

C16H21NO3

CAS 687603-66-3

3-метоксифенциклидин

(3-METOXIFENCLIDIN)

1-(1-(3-метоксифенил)циклогексил)пиперидин

3-MeO-PCP; UNII-28A91R606X.

C18H27NR

CAS 72242-03-6

4-метилеткатинон (4-МЭК), пара-метилеткатинон

(4-METILETKATINON, 4-MEC)

2-(этиламино)-1-(4-метилфенил)пропаан-1-он

4'-метил-N-этилметкатинон; 4-МЭК; 4-метил-N-этил-катинон; DEA бр. 1249; UNII-9665W17SH3.

C12H17NR

CAS 1225617-18-4

4-CMC (4-chloormetcathinon, clepedron)

(4-CMC, 4-CHLOORMETHCATHINON, CLEPHEDRON)

l-(4-хлорфенил)-2-(метиламино)пропаан-л-он

1-(4-хлорфенил)-2-(метиламино)пропан-1-бир;

4-хлорметкатинон; пара-хлоро-N-метил-катинон; UNII-PTAYYZMMT; 4-хлорметкатинон.

C10H12ClNO

CAS 1225843-86-6

4F-MDMB-BINACA

метил-2-{[1-(4-фторбутил)-1Н-индазол-3-карбонил]амин}-3,3-диметилбутаноаат

4F-MDMB-BUTINACA; 4F-АДБ.

C19H26FN3O3

CAS-2390036-46-9

4-фторамфетамин (4-FA)

(4-ФЛЮОРАМФЕТАМИН, 4-ФА)

(1-(4-фторфенил)пропан-2-амин)

(±)-p-fluoramfetamin; 4-фтор-альфа-метилфенетиламин;

p-фтор-альфа-метилфенетиламин; p-fluoramfetamin;

UNII-S5744XYR1Z.

C9H12FN

CAS номери 459-02-9

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA)

метил 2-{[1-(5-фторпентил)-1Н-индозол-3-карбонил]амин}-3-метилбутаноаат

2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-илкарбониламино)-3-метилбутанска киселина-метилэстер; 5-флюор-AMB; 5F-AMB; J3.331.151F; N-((1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)карбонил)валин-метилэстер; UNII-3V6L8Z9038; Валин, N-((1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)карбонил)-, метилэстер.

C19H26FN3O3

CAS 1801552-03-3

5F-APINACA (5F-AKB-48)

N-(adamantaan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indozol-3-carboxamide

lH-indazool-3-karboxamide, l-(5-fluorpentyl)-N-tricikl(3.3.1.1sup(3,7))dec-l-il-; 5F-АКБ-48; 5F-Apinaca; ApinacaN-(5-fluorpentyl); ApinacaN-(5-fluorpentyl) аналогу; J3.368.283B;

N-(l-adamantyl)-l-(5-fluorpentyl)-lH-indazol-3-carboxamide; UNII-TX64ZY5P0R.

C23H30FN3O

CAS 1400742-13-3

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)

метил-2-{[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбонил]амин}-3,3-диметилбутаноаат

5F-Mdmb-pica; DEA-nr. 7041; L-валин, N-((1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)карбонил)-3-метил-,метилэстер; метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноаат; UNII-NG3U6O970A.

C21H29FN2O3

CAS 1971007-88-1

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)

метил (2S)-2-{[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбон кислотасы]амин}-3,3-диметилбутанат

5-Fluor-adb, (+/-)-; 5F-АДБ; 5F-АДБ, (+/-)-; 5F-MDMB-PINACA; метил-(S)-2-(l-(5-fluorpentil)-lH-indazool-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat; N-((1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)карбонил)-3-метил-D-валимметилэстер; UNII-UN52BPP7RB; Валин, N-((l-(5-фторпентил)-lH-индезол-3-ил)карбонил)-3-метил-,метилэстер.

C20H28FN3O3

CAS 1715016-75-3

5F-PB-22

(хинолин-8-ил 1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксилаат)

1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбонзуур-8-хинолинилэстер;

5-фтор-ПБ-22; spons 5F-PB-22; DEA бр. 7225; хинолин-8-илл-(5-фторпентил)-lH-indool-3-carboxylaat; UNI-QCB63R9792.

C23H21FN2O2

CAS 1400742-41-7

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

N-[(2S)-1-амино-3,3-диметил-1-оксобутаан-2-ил]-1-(циклогексилметил)-1Н-индазоол-3-карбоксамид

lH-indazool-3-carboxamide, N-((lS)-l-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl)-l-(cyclohexylmethyl)-; ADB-CHEMIE; ADB-CHMINACE; ADB-CHMINACE, (S); MAB-CHMINAL; N-(l-амино-3,3-диметил-l-оксобутаан-2-ил)-l-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксамид; EENHEID-SL4C60689M.

C21H30N4O2

CAS 1185887-13-1

AM-2201 (JWH 2201)

1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил]-(нафталин-1-ил) метанон

(l-(5-fluorpentil)-3-(l-naftoil)indol); AM 2201; AM2201; JWH 2201; UNII-TBJ0966F1O.

C24H22FNO

CAS 335161-24-5

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-цианбутил)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazool-3-carboxamide

1-(4-цианобутил)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazool-3-carboxamide; 1H-indazool-3-carboxamide, 1-(4-cyaanbutyl)-N-(1-methyl-1-fenylethyl)-; 4-CN-cumylbinac; 4-CN-cumyl-butinac; 4-циано-кумил-бутинак; cumil-4CN-binac; DEA-nr. 7089; SGT-78; UNII-V6DM582RV1.

C22H24N4O

CAS 1631074-54-8

КУМИЛ-ПЕГАКЛОН

5-пентил-2-(2-фенилпропаан-2-ил) -2,5-дигидро-1Н-пиридо[4,3-б]индоол-1-он

1H-pirido(4,3-b)indool-1-on, 2,5-dihydro-2-(l-метил-l-femletyl)-5-pentyl-; кумил-пегаклон; SGT-151; UNII-CUT2RV7EIQ.

C25H28N2O

CAS 2160555-55-3

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

метил (2S)-2-({1-[4-фторфенил]метил-1Н-индазол-3-карбонил}амин)-3-метилбутаноаат

MET-FUBINACA, (+/-)-; FUB-AMB; FUB-AMB, (+/-)-; Метил-(l-(4-фторбензил)-lH-indazool-3-карбонил)-DL-valinaat; метил-2-((1-((4-фторфенил)метил)-1Н-индазол-3-карбонил)амин)-3-метилбутаноаат; MMB-FUBINACA, (+/-)-; UNII-2N1280157D.

C21H22FN3O3

CAS 1971007-92-7

JWH-018 (AM-678)

нафтален-1-ил- (1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон

пентил-3-(l-naphtoyl)indool; AM 678; AM-678; AM678; HSDB 7998; JWH018; JWH018; naftaleen-l-yl-(l-pentylindool-3-yl)metanon; UNII-G391998J57.

C24H23NR

CAS 209414-07-3

MBA (N)-SNM (AV - CHMINACA)

(N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутаан-2-ил]-1-(циклогексилметил)-1Н-индазоол-3-карбоксамид)

UNII-QG3J28E7L8.

C20H28N4O2

CAS 1185887-21-1

MBA(N)-018 (AB-PINACA)

(N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил]-1-пентил-1Н-индозол-3-карбоксамид)

AB-PINACA; N-(l-amino-3-metil-l-oksobutan-2-il)-l-pentil-lH-indazol-3-karboksamid; UNII-3KIP69YNQK.

C18H26N4O2

CAS 1445583-20-9

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)

N-[1-амино-3-метил-1-оксобутаан-2-ил]-1-[(4-фторфенил)метил]-1Н-индазол-3-карбоксамид

DEA-жок. 7012; UNII-I7PZF0KTFK.

C20H21FN4O2

CAS 1185282-01-2

MDMB-CHMICA

метилN-{[1-(циклогексилметил)-1Н-индоол-3-ил]карбонил}-3-метил-L-валинаат

L-валин, N-((l-(циклогексилметил)-lH-indool-3-ил)карбонил)-3-метил-,метилэстер; UNII-X6JI7EA6EJ.

C23H32N2O3

CAS 1971007-95-0

MDMB-4en-PINACA, MDMB(N)-022

метил 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-эен-1-ил)-1Н-индазоол-3-карбоксамидо)бутаноаат

3-Метил-N-((1-(4-пентин-1-ил)-1Н-индазол-3-ил)карбонил)-L-валин, метилэстер; метил-3,3-диметил-2-[(л-пент-4-энилиндазоол-3-карбонил)амин]бутаноаат;

L-валин, 3-метил-N-((l-(4-пентен-l-ил)-lH-индезол-3-ил)карбонил)-, метилэстер; MDMB-4EN-pinaca; MDMB-4EN-pinaca [NFLIS-LIJEK]; Mdmb peninaca; Mdmb-pinaca Nl-пентил-4-эне изомери; метил-3,3-диметил-2-((l-(пент-4-en-l-yl)-lH-indazol-3-yl)formamido)butanoate; UNII-K2DZN2TDD6; 5-CL-ADB-A.

C20H27N3O3

CAS 2504100-70-1

MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA)

N-[(2S)-1-амино-3,3-диметил-1-оксобутаан-2-ил]-1-[(4-фторфенил)метил]-1Н-индазол-3-карбоксамид

lH-indazool-3-carboxamide, N-((lS)-l-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl)-l-((4-fluorfenyl)метил)-; ADB-FUBINACA; J3,293,458G; N-(l-(aminocarbonyl)-2,2-dimetylpropyl)-l-((4-fluorfenyl)methyl)-lH-indazool-3-carboxamide, (S)-; N-(l-amino-3,3-диметил-l-oxobutaan-2-yl)-l-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-carboxamide; N-(l-amino-3,3-диметил-l-oxobutaan-2-yl)-l-(4-fluorbenzyl)-lH-indazol-3-carboxamide, (S)-; EENHEID-05235E1S2O.

C21H23FN4O2

CAS 1445583-51-6

N-бензилпиперазин (benzylpiperazine, BZP)

(N-BENZYLPIPERAZINE, BENZYLPIPERAZINE, BZP)

1-бензилпиперазин

1-бензилпиперазин; 4-бензилпиперазин; AI3-52573; бензилпиперазин; BZP; EINECS 220-423-6; N-бензилпиперазин; NSC 40889;

UNII-3UG152ZU0E.

C11H16N2

CAS 2759-28-6

N-этилхекседрон

(N-ETILHEKSEDON)

2-(etilamino)-l-femlheksan-l-on

1-гексанон, 2-(этиламино)-1-фенил-; Ethylhex; этил гекседрон;

алты бурчтук; гексанофенон, 2-(этиламино)-; бакшылар; N-этилгексэдрон;

N-этилгекседрон; NEH; UNII-TAX3KSX6GY.

C14H21NO

CAS 802857-66-5

N-этилнорпентилон (эфилон)

(N-ETILNORPENTILON, EFILON)

1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(этиламино)пентаан-1-он

1-пентанон, 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(этиламино)-; betaK-Ebdp; бетаК-этил-к; DEA-nr. 7543; Эфилон; N-этилпентилон;

UNII-D3H9D57JV9.

C14H19NO3

CAS 952016-47-6

УР-144

1-пентил-1-Н-индоол-3-ил) (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил) метанон

KM-X1; MN-001; TCMP-018; UNII-1TYA7HVP1B; € 144; YX-17.

C21H29NR

CAS1199943-44-6

XLR-11

(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)

мета-жок

(1-(5-фторпентил)индол-3-ил)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон; 1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)

метанон; 5'-фтор-УР-144; 5-F-UR-144; HSDB 8372; UNII-L2M8B977ZE; XLR 11; XLR-11; XLR11.

C21H28FNO

CAS 1364933-54-9

α-пиролидиновалерофенон, α-PVP

(α -ПИРОЛИДИНОВАЛЕРОФЕНОН, α -ПВП)

1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-бир

альфа-PVP; альфа-пирролидинпентиофенон;

альфа-пирролидиновалерофенон; бета-кето-пролинтан;

бета-кетон-пролинтан; десметилпировалерон; Флакка

мөндүр; О-2387; пролинтанон; UNII-767K3AWA4R.

C15H21NR

CAS 14530-33-7

Альфа-ҮДТ

(ALFA-PHP)

1-Фенил-2-(пирролидин-1-ил)гексан-1-он

1-гексанон, 1-фенил-2-(1-пирролидинил)-; l-фенил-2-(l-пирролидинил)-l-гексанон; alfa-PHP; альфа-пирролидинофенон; гексанофенон,

2-(l-пирролидинил)-; J3.226.366F; PV-7; UNII-297J9K8A4G.

C16H23NR

CAS 13415-86-6

Аминепова

(АМИНЕПТИН)

7-[(10,11-дигидро-5Н-дибензо[а,д]циклогептин-5-ил)амино]гептанка кизелин

7-((10,11-Дигидро-5Н-дибензо(а,д)циклогептен-5-ил)амин)гептан кизелин; аминептин; аминептин; аминептин; Аминептин [INN]; аминептин; Amineptinum [INN-латын]; BRN 2170218; EINECS 260-818-0; EU 1694; S 1694; Survector; ЖЕДИНИК-27Т1И13Л6Г.

C22H27NO2

CAS 57574-09-1

амфетамин (фенамин)

(АМФЕТАМИН, ФЕНАМИН)

(±)-α-метилфенетиламин

(±)-альфа-метилбензеентанамин; (±)-альфа-метилфенетиламин; (±)-альфа-метилфенилэтиламин; (±)-бензедрин; (фенилисопропил)амин; 1-метил-2-фенилэтиламин; 1-фенил-2-аминопропан; 1-fenyl-2-aminopropan [njemački]; 1-фенил-2-аминопропан;

1-фенил-2-аминопропан (VAN); 1-фенил-2-пропанамин; 1-фенил-2-пропиламин; 2-амино-1-фенилпропан; 3-амино-1-пропилбензол;

3-фенил-2-пропиламин; Actedron; Adderall; Adderall XR; адипан; Adzenys ER; AI3-02438; аллоден; альфа-метилбензенетанамин; альфа-метилфенетиламин; амфетаминдер; Амфетамин [INN-Испанча]; Амфетамин [Италия]; амфетамин; амфетамин; Амфетамин [INN-латын]; амфетамин; Амфетаминдин декстроамфетамин менен аралашмасы; амфетамин туздары; амфетаминдер; Амфетамин [Испанча]; анорексия; анорексиндер; бензин куймасы; бензедрин; бензенетанамин, альфа-метил-, (+-)-; бензолон; бета-аминопропил бензол; бета-аминопропил бензол (VAN); бета-фенилизопропиламин; бета-фенилизопропиламин [немец]; Delcobes; дезоксинофедрин; dl-alpha-methylphenethylamine; Dynavel XR; EINECS 200-458-3; EINECS 206-096-2; ийкемдүү; фенопромин; Фенилизопропиламинил; Phenylisopropilaminyl [Польша]; жакшы; HSDB 3287; изоамин; изомин; мекодрин; mydrial; norefedran; Новыдрин; NSC 27159; NT-0201; обсин; пардалар; Октедрин; Ortedrin; перкомон; фенамин; фендрин; Фенетиламин, альфа-метил-, (+-)-; профамин; рецепт боюнча протиоамфетамин; Психедрин; рацемик-дезоксинорефедрин; rafetamin; ринатор; симпатедрин; симпатия; симпаминдер; симпатрин; UNII-CK833KGX7E; Weckamine.

C9H13N

CAS 300-62-9

GOMK

(GHB)

γ-май кислоталары

4-03-00-00774 (Beilstein колдонмосу; 4-гидроксибутан кислотасы; 4-гидрокси май; 4-гидроксибутирик кислотасы; анетамин; BRN 1720582; Бутир кислотасы, 4-гидрокси-; гамма-гидроксибутан кислотасы; гамма-гидроксибутират; гамма-гидроксибутирик кислотасы; GHB; HSDB 6927;

UNII-30IW36W5B2.

C4H8O3

CAS-591-81-1

Дексамфетамин

(ДЕКСАМФЕТАМИН)

(+)-а-метилфенетиламин

(+)-(S)-амфетамин; (+)-альфа-метилфенетиламин; (+)-альфа-метилфенилэтиламин; (+)-амфетамин; (+)-фенамин; (2S)-(+)-амфетамин; (S)-(+)-амфетамин; (S)-(+)-бета-фенилизопропиламин; (S)-1-фенил-2-аминопропан; (S)-1-фенил-2-пропиламин; (S)-альфа-метилфенетиламин; (S)-альфа-фенилэтиламин; (S)-амфетамин;

4-12-00-02587 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); альфа-метилфенетиламин, d-форма; токто; BRN 2205872; D-(S)-амфетамин; d-1-фенил-2-аминопропан; d-1-Phenyl-2-aminopropane [немец]; d-1-фенил-2-аминопропан; d-2-амино-1-фенилпропан; d-альфа-метилфенетиламин; ДАМ; D-амфетамин; dephadren; десамфетамин; десамфетамин [DCIT]; дезоксин; дексадрин; дексамфетамин; Дексамфетамин [INN-Испанча]; дексамфетамин; дексамфетамин; дексамфетамин [INN-латын]; дексамфетамин; дексаметамин; Дексамфетамин [INN-латын]; дексанфетамин; Дексанфетамин [INN-Испания]; дексидрин; декстроамфетамин; EINECS 200-112-1; HSDB 3055; NSC 73713; фенетиламин, альфа-метил-, (+)-; Фенетиламин, альфа-метил-, d-; симпамин; UNII-TZ47U051FI.

C9H13N

CAS-51-64-9

дифенидиндер

(DEPHENIDINS)

1-(1,2-дифенилэтил)пиперидин.

C19H23N

CAS 36794-52-2

Дронабинол

(DRONABINOL)

дельта-9-тетрагидроканнабинол жана анын стереохимиялык варианттары, анын ичинде (-)-транс-дельта-9-тетрагидроканнабинол.

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(-)-дельта(суп 1)-3,4-транс-тетрахидроканабинол; (-)-дельта9-транс-тетрахидроканабинол; (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-Tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo(b,d)piran-l-ol; (l)-дельта(суп 1)-тетрахидроканабинол; 1-транс-дельта(суп 9)-тетрахидроканабинол; 1-транс-дельта-9-тетрахидроканабинол; 3-пентил-6,6,9-триметил-6а,7,8,10а-тетрахидро-6Н-дибензо(б,д)пиран-л-ол; 6,6,9-триметил-3-пентил-7,8,9,10-тетрахидро-6Н-дибензо(б,д)пиран-л-ол; 6H-dibenzo(b,d)piran-l-ol, 6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-, (6aR-trans)-; Эббот 40566; Канабинол, 1-транс-дельта(суп 9)-тетрахидро-; Канабинол, дельта1-тетрахидро-; CCRIS 4726; дельта(9)-тетрахидроканибинол; дельта(суп 1)-тетрахидроканабинол; delta(sup 1)-Thc; дельта(суп 9)-тетрахидроканабинол; delta(sup 9)-Thc; дельта-9-тетрахидроканабинол; дельта1-тетрахидроканабинол; delta1-tetrahidrokanabinol (VAN); delta-THC; delta9-tetrahidrokanabinol (VAN); delta9-THC; Deltanyen; дронабинол; дронабинол; Дронабинол [латынча]; HSDB 6471; l-дельтал-транс-тетрахидроканабинол; маринол; Намисол; NSC 134454; KCD 84924; QCD-84924; SP 104; Syndroom; tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo(b,d)piran-l-ol; тетрахидроканабинол; Тетрахидроканабиноли (-)-дельта1-3,4-транс-облик; THC; UNII-7J8897W37S.

C21H30O2

CAS номери 1972-08-3

Левамфетамин

(ЛЕВАМФЕТАМИН)

(-)-(R)-а-метилфенетиламин

(-)-альфа-метилфенетиламин; (-)-Амфетамин;

(-)-фенилисопропиламин; (R)-альфа-метилбензол танамин; (R)-альфа-метилфенетиламин; (R) - Амфетамин; EINECS 205-850-8; l-(R)-амфетамин; 1-альфа-метилфенетиламин; L-амфетамин; Левамфетамин; Левамфетамин [DCIT]; Левамфетаминдер; Левамфетамин; Левамфетамин [INN-латын]; Левамфетамин; Левамфетамин; Леванфетамин; Леванфетамин [INN-Испанча];

UNII-R87US8P740.

C9H13N

CAS 156-34-3

левометамфетамин

(ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН)

(-)-N,a-диметилфенетиламин

(-)-(R)-N,альфа-диметилфенетиламин; (-)-метамфетамин; бензеентаанамин, N,альфа-диметил-, (-)-; бензеентаанамин, N,alfa-диметил-, (R)-; EINECS 251-687-0; l-l-fenyl-2-methylaminopropaan; l-l-fenyl-2-methylaminopropaan [njemački]; l-l-feml-2-methylaminopropaan; метамфетамин; метиламфетамин; Левметамфетамин; NSC 6084; фенетиламин, N,alfa-диметил-, (-)-; R(-)-N-метиламфетамин; UNII-Y24T9BT2Q2; Vicks.

C10H15N

CAS 33817-09-3

Мекленбург

(MEKLOQUALONE)

3-(о-хлорфенил)-2-метил-4(3Н) чиназолинон

2-метил-3-(2-хлорфенил)чиназолон-4; 2-метил-3-(о-хлорфенил)-4-чиназолинон; 3-(о-хлорфенил)-2-метил-4(3Н)-чиназолинон;

24-03-00131 (Beilstein маалымдамасы); B 208; B 208 тропон; BRN 0228324; кастинг CHI8; EINECS 206-432-8; mecloqualone; Meclocualona [INN-Spaans]; mecloqualone; mecloqualones; mecloqualone; Mecloqualonum [INN-Latijn]; NSC 142005; NSC-142005; nubares;

UNII-09XU4VDV7E; 4744-жылы.

C15H11ClN2O

CAS номери 340-57-8

мета сапаты

(METAQUALION)

2-метил-3-о-толил-4(3Н)-чиназолинон

2-метил-3-(2-метилфенил)-4(3Н)-киназолинон; 2-метил-3-(2-метилфенил)-4-киназолинон; 2-метил-3-(2-толил)киназол-4-бир; 2-метил-3-(о-толил)-3,4-дигидрохиназолин-4-бир; 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-киназолинон; 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-киназолинон [атап айтканда]; 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-хиназолон; 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-киназолинон; 2-метил-3-о-толил-4-хиназолон; 2-метил-3-толил-4-оксибензедиазин; 3,4-Дихидро-2-метил-4-оксо-3-о-толилкиназолин; 24-03-00132 (Beilstein маалымдамасы); аква; BRN 0211874; Cateudyl; CI-705; Citexal; GN 38703; жатакана; Dormigoa-Schlamium; Дормогендик; жатакана; Дорседин; EINECS 200-780-4; уктап калуу; Холодорм; HSDB 3120; гиминалдык; гипокол; Hyptor; алар Hyptor; Ipnophile; МАОА; аралаш; алар Мелседин; мельсомин; Mequin; метахалон; Metachalon [češki]; metaqualone; Methaqualone [INN-španjolski]; Метавалон; метакалон; метакалон; metachvalone [DCIT]; metachalonum; метакалон; метакалон; Methaqualoneinone; Methaqualonum; Methaqualonum [INN-латын]; метастаздуу; Метил-о-толилхиназолон; Метолкизолон; моллинокс; мотолон; Мозамбик; MTQ; Nobedorm; түнкү; norminox; NSC 111388; омнил; оптиноксан; ортоналдык; Ортоналдык; парминалдык; Pro жатакана; Quaalude; QZ 2; QZ-2; R-148; жаңылоо; RIC 272; Аралаштыргыч 148; Stirrer 714; рулон; Rouqualon; Sindesvel; кайгылуу; Somnafac; Сономед; акыркы; Сопор; суверендүү; көкүрөк; TR-495; туазол; туазолон; UNII-7ZKH8MQW6T.

C16H14N2O

CAS-72-44-6

метамфетамин (мет)

(МЕТАМФЕТАМИН, ПЕРВИТИН)

(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламин

(+)-(S)-дезоксифедрин; (+)-2-(N-метиламино)-1-фенилпропаан; (+)-метиламфетамин; (+)-N,альфа-диметил-бета-фенилэтиламин; (+)-N,альфа-диметилфенетиламин; (+)-N-метиламфетамин; (S)-(+)-дезоксифедрин; (S)-метамфетамин; (S)-метиламфетамин;

(S)-N,альфа-диметилбензол танамин; 1-фенил-2-метиламинопропан; 1-фенил-2-метиламинопропан [немец]; 1-фенил-2-метиламинопропан; бензентанамин, N,альфа-диметил-, (+)-; рычаг; Crank [көчөнүн аталышы]; кристалл мет; Crystal Meth [көчөнүн аталышы]; d-(S)-метамфетамин; d-1-фенил-2-метиламинопропан; d-1-фенил-2-метиламинопропан [немец]; d-1-фенил-2-метиламинопропан; d-дезоксиэфедрин; d-дезоксиэфедрин; d-метамфетамин; d-метиламфетамин; d-N,alpha-dimethylphenethylamine; d-N-метиламфетамин; d-фенилисопропилметиламин; чечмеленди; EINECS 208-668-7; HSDB 3359; ICE; ICE [көчө аты]; l-метамфетамин; метамфетамин; Метамфетамин [INN-Испанча]; метамфетамин; метамфетамин; Метамфетамин [INN-латын]; Метамфетамин [Латын]; метамфетамин; метамфетамин; Метамфетамин [INN-Испанча]; Метамфетамин [Испанча]; Мет (көчөнүн аты); метамфетамин; метамфетамин; Метамфетамин [INN-латын]; метамфетамин [JP]; метил-бета-фенилисопропиламин; N-метил-бета-фенилисопропиламин; N-метил-бета-фенилисопропиламин [немец]; N-метил-бета-фенилисопропиламин; N-метиламфетамин; нородин; NSC 25115; фенетиламин, N,альфа-диметил-, (+)-; S-(+)-метамфетамин; тездетүү; Ылдамдык [көчө аты]; Stimulex;

UNII-44RAL3456C.

C10H15N

CAS-537-46-2

Racemate метамфетамин

(РАСЕМАТ МЕТАМФЕТАМИН)

(±)-N,a-диметилфенетиламин

CAS-537-46-2

Метилон, бета-кето-MDMA

(METHYLONE, BETA-KETO-MDMA)

(RS) -2-метиламин-1- (3,4-метилендиоксифенил) пропаан-1-он

1-пропанон, 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)-; 2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропаан-1-он; 3,4-метилендиокси-N-метилкатинон; 3,4-метилендиокси-N-метилкатинонметилон; Бета-кето-3,4-метилендиоксиметамфетамин; BK-MDMA; HSDB 7997; M1; UNII-L4I4B1R01F.

C11H13NO3

CAS 186028-79-5

Метилфенидат

(метифенидат)

метил-а-фенил-2-пиперидин ацетаты

2-пиперидинассус кислотасы, альфа-фенил, метил эфири; 4311/BCiba; альфа-фенил-2-пиперидинастик кислотасы метил эфири; альфа-фенил-альфа-(2-пиперидил) уксус кислотасы метил эфири; C4311; калокаин; CotemplaXR ODT; Daytrana; EINECS 204-028-6; HSDB 3126; Меридил; метил(2-фенил-2-(2-пиперидил)ацетат); Метил-альфа-фенил-альфа-(2-пиперидил)ацетат; метилфенидат; метилфенидил ацетаты; метилфенидат; метилфенидат; метилфенидат; метилфенидат; Methylphenidatum [INN-латын]; метилфенидат; Метилфенидат [INN-испанча]; метилфенидат [итал.];

NCI-C56280; Phenidylaate; Плимазин.

C14H19NO2

CAS 113-45-1

метиопропамин (MPA)

(METIOPROPAMIN, MPA)

N-метил-л-(тиофен-2-ил)пропаан-2-амин

MPA; UNII-64ON2ETH7I.

C8H13NS

CAS 801156-47-8

метоксетамин (MḪE)

(METOKSETAMIN, MXE)

2-(Этиламин)-2-(3-метоксифенил)циклогексанон

(RS)2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон; 3-MeO-2-Oxo-PCE; Mexxy; MXE; UNII-ZO5ZCE6E12.

C15H21NO2

CAS 1239943-76-0

пара-метил-4-метиламинорекс, 4,4'-DMAR

(ПАРА-МЕТИЛ-4-МЕТИЛАМИНОРЕКС, 4,4'-ДМАР)

4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дигидро-1,3-оксазол-2-амин

2-оксазоламин, 4,5-дигидро-4-метил-5-(4-метилфенил)-;

4,4'-диметиламинорекс; 4,4'-диметиламинорекс; 4,4-диметиламинорекс; 4,4'-DMAR; 4,5-дигидро-4-метил-5-(4-метилфенил)-2-оксазоламин;

4,5-Дихидро-4-метил-5-(4-метилфенил)-2-оксазоламин; 4-M-4-MAR; пара-метил-4-метиламинорекс; P-метил-4-метиламиноекс; Serotonie;

UNII-18Y239214S.

C11H14N2O

CAS 1445569-01-6

пара-метилэфедрон (мефедрон, 4-метилметкатинон)

(МЕФЕДРОН, 4-метилметкатин)

(RS) -2- (метиламино) -l- (4-метилфенил) пропаан-л-он

4-метилметкатинон; 4-MMC; бета-кето-4-метилметамфетамин; BK-4-метилметамфетамин; Bounce; көбүкчөлөр; HSDB 7979; M-CAT; ачуулуу уй; мияу мияу; UNII-8BA8T27317.

C11H15NR

CAS 1189805-46-6

беш бурчтуу

(ПЕНТЕДРОН)

2-(метиламино)-l-femlpentaan-l-on

2-(метиламино)-1-фенил-1-пентанон; UNII-2ELU1B757Q.

C12H17NR

CAS 879722-57-3

Секобарбитал

(SECOBARBITAL)

5-аллил-5-(1-метилбутил)барбитуурзуур

(±)-5-аллил-5-(l-метилбутил)-барбитурна киселина; (+-)-Секобарбитал; 5-24-09-00235 (Beilstein-handboekreferentie); 5-аллил-5-(l-метилбутил)барбитурат; 5-аллил-5-(l-метилбутил)барбитурна киселина; 5-аллил-5-(l-метилбутил)малонилмочевина; Барбитурна киселина, 5-аллил-5-(л-метилбутил)-; Barbosec; BRN 0225330; EINECS 200-982-2; Evronal; HSDB 3182; гипотрол; meballymal; Meballymalum; Pramil; Quinalbarbital; квиналбарбитон; секобарбитал; секобарбитал; Secobarbital [DCIT]; Secobarbitalum; Secobarbitalum [INN-latinski]; секобарбитон; орто; Сеотаал; somosaal; UNII-1P7H87IN75.

C12H18N2O3

CAS 76-73-3

Фенетилин

(ФЕНЕТИЛИН)

7-[2-[(а-метилфенетил)амин]этил]теофиллин

26-5-14-00005 (Beilstein маалымдамасы);

7-(2-((альфа-метилфенетил)амин)этил)теофиллин; амфетилиндер; Амфетаминоэтилтеофиллин; BRN 1169517; каптагон; D323; фенетилин; фенетилин; Фенетилин [INN-испанча]; фенетилин; фенетилин [DCIT]; фенетилий; фенетилин; фенетилин; Фенетилий; Fenetyllium [INN-латын]; HSDB 8315; Гамбург 814; фенетилин;

UNII-YZ0N7VL5R3.

C18H23N5O2

CAS 3736-08-1

фенметразин

(FENMETRAZINE)

3-метил-2-фенилморфолин

2-фенил-3-метилморфолин; 2-фенил-3-метилморфолин [Чех]; 2-фенил-3-метилморфолин; 3-метил-2-фенилморфолин; 3-метил-2-фенилтетрагидро-2Н-1,4-оксазин; 4-27-00-01050 (Beilstein Handbook Reference); A 66; BRN 0140490; dl-2-фенил-3-метилтетрагидро-1,4-оксазин; EINECS 205-143-4; фенметразин; Phenmetrazine [INN-Испанча]; HSDB 3156; морфолин, 3-метил-2-фенил-; Оксазимедрин; фенметразин; фенметразин; фенметразин; Phenmetrazinum [INN-латын]; алдын ала ойноо; Probe-P; Психамина А 66.

C11H15NR

CAS номери 134-49-6

фенциклидин (PCP)

(Фенциклидин, PCP)

1-(1-фенилциклогексил)пиперидин

1-(1-фенилциклогексил)пиперидин; 5-20-02-00078 (Beilstein-handboereferentie)

периште чаңы; Вермишель; периште туман; жаныбарлардын тынчтандыруучу дары; Түндүк жарыктары; BRN 1287039; бош аары; Кадиллак; CI-395; CJs; CL 395; CI-395; кристалл; Кристалл бирикмелери; цикл; циклондор; порошок; Пилдердин кечирилиши; бальзамдаштыруучу суюктук; фенциклидин; Phencyclidin [INN-Испанча]; Жакшы [көчө аты]; улантуу; горилла печенье; GP 121; көк чай жалбырактары; PIG; чочконун чаңы; ат изи; аттар үчүн тынчтандыруучу каражат; HSDB 6472; Кей Джей; отоо чөптөрдү жок кылуу; LBJ; сыйкырдуу туман; жалбыз шүүдүрүм; жалбыз отоо; Маймыл чаңы; маймылдарды тынчтандыруучу каражат; PCP; PCP (анестезия); тынчтык; Тынчтык таблеткалары; Тынч чөп; фенциклидиндер; фенциклидин; Phencyclidinum [INN Latin]; скважиналар; Rocket Fuel [Street Name]; согушуу; Селма; баракчалар; Шерман; жыттоо; жылдыз чаңы; супер капуста; супер чөп; супер биргелешкен; Супер чөп; серфер; TIC; дарактын сөңгөктөрү; UNII-J1DOI7UV76; чабуу; Акылсыз чөп; солкулдаган отоо чөп; Zombie Dust.

C17H25N

CAS 77-10-1

Zipeprol

(ZIPEPROL)

α-(α-метоксибензил)-4-(β-метоксифенетил)-1-пиперазинетанол

EINECS 252-191-7; UNII-G5MUV8139H; Zipeprol; Zipeprolum; Zipeprolum [INN-latinski].

C23H32N2O3

CAS 34758-83-3

Etilon (bk-MDEA)

(ETILONbk-MDEA)

l-(2H-l,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-l-one

3,4-метилендиокси-N-этилкатинон; Bk-MDEA; UNII-L91C78FW96.

C12H15NO3

CAS 1112937-64-0

Этилфенидат

(ЭТИЛФЕНИДАТ)

этилфенил(пиперидин-2-ил)ацетат.

C15H21NO2

CAS 57413-43-1

Eutilon

(ЭУТИЛОН)

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(этиламино)бутаан-1-он

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(этиламино)-1-бутанон (ACI)

Бутирофенон, 2-(этиламино)-3',4'-(метилендиокси)-(8CI)

1-(2Н-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-(этиламино)бутаан-1-он

β-кето-этилбензодиоксолилбутанамин

bk-EBDB

β-кето-1,3-бензодиоксолил-N-этилбутаанамин

C13H17NO3

CAS: 802855-66-9 эркин база, 17764-18-0 солна сол

Психотроптук заттардын инвентаризациясы III- медициналык максаттарда колдонуу үчүн кызыктуу болгон жана кыянаттык менен пайдалануунун мүмкүн болуучу зыяндуу кесепеттеринен улам кооптуу болгон психотроптук заттар.

Амобарбитал

(АМОБАРБИТАЛ)

5-этил-5-изопентил барбитур кислотасы

2,4,6(lH,3H,5H)-пиримидинтрион, 5-этил-5-(3-метилбутил)-; 5-этил-5-(3-метилбутил)-2,4,6(lH,3H,5H)-пиримидинтрион; 5-этил-5-(3-метилбутил)барбитурна киселина; 5-этил-5-изоамилбарбитурна киселина; 5-этил-5-изоамилмалонилюреум; 5-этил-5-изопентилбарбитурна киселина; 5-этил-5-изопентилбарбитуурзуур; 5-изоамил-5-этилбарбитурна киселина; AMAL; Vermakelijk; Амитал; амобарбитал; Amobarbitaal; Амобарбитал [DCIT]; амобарбитал; Amobarbitalum [INN-latinski]; амобарбитон; Амоспан; Амыбал; амилбарбитон; амилобарбитал; амилобарбитон; амытал; Барбамил; Барбамил; барбамилна киселина; Барбитурна киселина, 5-этил-5-изопентил-; биноктални; CCRIS 5454; Дорлотын; slaapzaal; EINECS 200-330-7; Etilizopentilbarbiturna kiselina; eunoctaal; HSDB 3286; izoamiletilbarbiturna kiselina; изомил; Isomytaal; mylodorm; NSC 10815; pentymaal; пентимал; рабарбер; schiwanox; Sednotisch; чапкылоо; Stadhuis; Sumitaal; таламо; UNII-GWH6IJ239E.

C11H18N2O3

CAS 57-43-2

Бупренорфин

(БУПРЕНОРФИН)

21-циклопропил-7-α-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этан-6,7,8,14-тетрагидроорпавин

17-Циклопропилметил-4,5альфа-эпокси-7альфа-((S)-l-гидрокси-1,2,2-триметилпропил-6-метокси-6,14-эндо-этаноморфинан-3-ол;

2-(N-циклопропилметил-4,5-альфа-эпокси-3-гидрокси-6-метокси-6,14-эндо-этаноморфин-7-альфа-ил)-3,3-диметил-2-бутанол; 21-(Циклопропил-7альфа-((S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил-6,14-эндо-этан-6,7,8,14-тетрагидроорипавин; 6029-М; Бупренорфин; Бупренорфин [ INN-španjolski]; бупренорфин; бупренорфин; бупренорфин

[INN-латын]; бутран; CAM2038; EINECS 257-950-6; просбуфенин; Пробуфин; RBP-6000; Подлокада; Temgesic; UNII-40D3SCR4GZ.

C29H41NO4

CAS-52485-79-7

Буталбитал

(BUTALBITAL)

5-аллил-5-изобутил барбитур кислотасы

5-аллил-5-(2′-метил-н-пропил)барбитурзур; 5-аллил-5-изобутилбарбиттурзуре; изобумалуу; alisobumalum; аллилбарбитал; аллилбарбитон; allylbarbithurzur; аллилизобутилбарбитал; аллилизобутил барбитурат; Бутилбарбитал; бутилбитал; бутилбитал; Буталбитал [DCIT]; буталбитал; Butalbitalum [INN-латын]; EINECS 201-017-8; HSDB 7853; isobutylalbarbiturna selenium; итобарбитал; Офталидон; Diepgand; Sandoptal; тетралобарбитал; UNII-KHS0AZ4JVK.

C11H16N2O3

CAS-77-26-9

глютетимид

(ГЛУТЕТИМИД)

2-этил-2-фенилглутаримид

2,6-пиперидиндион, 3-этил-3-фенил-; 2-этил-2-фенилглутаримид;

имид 2-фенил-2-этилглутарне киске; 3-этил-3-фенил-2,6-дикетопиперидин; 3-этил-3-фенил-2,6-диоксопиперидин; 3-этил-3-фенил-2,6-пиперидиндион; 3-фенил-3-этил-2,6-дикетопиперидин; 3-фенил-3-этил-2,6-диоксопиперидин; AI3-50601; альфимид; альфа-этил-альфа-фенилглутаримид; имид альфа-фенил-альфа-этилглутарне киске; альфа-фенил-альфа-этилглутаримид; CC 11511; Дориден; Doriden-sed; EINECS 201-012-0; Элродорм; Gimid; glijden; Глутаримид, 2-этил-2-фенил-; глутатимид; глютетимид; глютетимид; glutethymidum; Glutethymidum [INN-latinski]; глютетимид; glutethymida; Glutetimida [INN-španjolski]; глютетимид; глютетимид [DCIT]; глютетимид; Glutetimidu [бассейндер]; глютетимид; HSDB 3088; Ноксирон; ноксирон; NSC 95239; Ondasil; фенил-аэтил-глутарзауреимид; Фенил-аэтил-глутарсауреимид [njemački]; Rigenox; Сародормин; UNII-C8I4BVN78E.

C13H15NO2

CAS 77-21-4

Катин, (+)-норпсевдоэфедрин

(КАТИН, (+)-NORPSEUDO-EFEDRIN)

(+)-(S)-a-[(S)-l-aminoëtil]бензилалкогол

4-13-00-01874 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); BRN 2802895; Катина; Катина [INN-Spanjolski]; Кэтин; катин; Cathinum [INN-латын]; д-Нор-пси-эфедрин; д-норпсевдо-эфедрин; EINECS 207-754-1; Кэтлин; псевдонорефедрин; пси-норефедрин; трео-л-фенил-л-гидрокси-2-аминопропан; трео-2-амино-1-гидрокси-1-фенилпропан; UNII-E1L4ZW2F8O.

C9H13NO

CAS номери 492-39-7

пентазоцин

(ПЕНТАЦИН)

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метаан-3-бензазозин- 8-ол

(±)-пентазоцин; (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метаан-3-бензазозин- 8-ол; 1,2,3,4,5,6-Гексагидро-6,ll-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метаан-3-бензазоцин-8-ол; 2'-Гидрокси-5,9-диметил-2-(3,3-диметилалил)-6,7-бензоморфан; 2,6-метаан-3-бензазоцин-8-ол, 1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-; 2-(3,3-диметилаллил)-2',2'-гидрокси-5,9-диметил-6,7-бензоморфан; 2-(3,3-диметилаллил)циклазоцин; 2-диметилалил-5,9-диметил-2'-гидроксибензоморфан; 3-(3-метил-2-бутенил)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6, ll-диметил-2,6-метаан-3-бензазоцин-8-ол; цис-(±)-пентазоцин; dl-пентазоцин; EINECS 206-634-6; EINECS 244-593-6; fortalgetisch; форталин; fortaal; HSDB; 3150; II-C-2; KF-1820; литикон; NIH 7958; NSC 107430; NSC-107430; Пентагин; пентазоцин; Пентазоцин; пентазоцин [DCIT]; Пентазоцин; Pentazocinum; Pentazocinum [INN-latinski]; дат; дат Талвин; UNII-RP4A60D26L; Dobitak 20.228; POEDER 20228.

C19H27NR

CAS 359-83-1

Пентобарбитал

(PENTOBABITAL)

5-этил-5-(1-метилбутил)барбитуурзуур

(±)-5-этил-5-(1-метилбутил)барбитуурзуур; 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион, 5-этил-5-(1-метилбутил)-; 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион, 5-этил-5-(1-метилбутил)-, (+-)-; 5-24-09-00168 (Beilstein-handboekreferentie); 5-этил-5-(1-метилбутил)-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион; 5-этил-5-(1-метилбутил)барбитуурзуур; 5-этил-5-(1-метилбутил)малонилморей; 5-этил-5-(сек-пентил)барбитуурзуур; Aethamilum; Барбитурна киселина, 5-этил-5-(2-пентил)-; BRN 0087067; CCRIS 7089; Dorsitale; EG 200-983-8; EINECS 200-983-8; ethaminaal; Этил-пропилметилкарбинилбарбитурна киселина; HSDB 3151; мебубарбитал; мембрана; небралин; nembutaal; Нембутал (VAN); Neodorm; Neodorm (nieuw); Neodorm (VAN); NSC 28708; пентобарбитал; пентобарбитал (VAN); пентобарбитале; Пентобарбитал [DCIT]; пентобарбитал; Pentobarbitalum [INN-latinski]; пентобарбитон; пентобарбитон (VAN); пентобарбитуратен; пентобарбитурна киселина; фенобарбитал; Ривадор; Сагатал; UNII-I4744080IR; этаминал натрижи, сомбревин.

C11H18N2O3

CAS-76-74-4

flunitrazepam

(FLUNITRAZEPAM)

5-(o-fluorfenyl)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

l,3-Dihidro-5-(o-fluorfenil)-l-метил-7-нитро-2H-l,4-бензодиазепин-2-он; 1-Methyl-7-nitro-5-(2-fluorfenil)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on; 5-(o-Fluorofenil)-l,3-dihidro-l-methyl-7-mtro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on; 5-24-04-00350 (Beilstein-handboekreferentie); BRN 0702691; CCRIS 5287; EINECS 216-597-8; Fluninoc; Flunipam; флунитразепам; flunitrazepamum; Flunitrazepamum [INN-latinski]; HSDB 6960; Наркозеп; Примун; Ro 5-4200; RO54200; рохипнол; Роипнол; Stil;UNII-620X0222FQ.

C16H12FN3O3

CAS 1622-62-4

Циклобарбитал

(ЦИКЛОБАРБИТААЛ)

5-(1-циклогексен-1-ил)-5-этилбарбитур кислотасы

5-(l-циклогексен-l-ил)-5-этил-2,4,6(lH,3H,5H)-пиримидин трионы;

5-(1-циклогексен-1-ил)-5-этилбарбитурана чизелин; 5-(1-циклогексенил)-5-этилбарбитуранхизелин; 5-этил-5-циклогексенилбарбитуранчиселин; Студенттик бөлмө; сезимсиз; кавонил; Циклобарбитал; Циклобарбитал [INN-španjolski]; Циклобарбитал; циклобарбитал; Cyclobarbitalum [INN-Латын]; циклобарбитол; циклобарбитон; циклобарбитон; Циклобарбитон [БАН]; циклобарбитон; Циклодорм; Циклогексенил-этил барбитурин киселин; Циклодорм; EINECS 200-138-3; этилгексабитал; фанодор; сыйкырчылык; гексемалум; Ирифан; ысымдар; палин; арбак; Фанодорн; Philodorm; пралюмин; Pro Sunlight; сонаформа; тетрагидрофенобарбитал; UNI-0M8A98AD9H; Циклогексенил этил барбитураттар.

C12H16N2O3

CAS 52-31-3

Психотроптук заттардын инвентаризациясы IV- аларды кыянаттык менен пайдалануунун мүмкүн болуучу зыяндуу кесепеттеринен улам коркунучтуу болгон жана медициналык практикада кеңири колдонулган психотроптук заттар.

алобарбитал

(АЛЛОБАРБИТАЛ)

5,5-диаллилбарбитуурзуур

5,5-Ди-2-пропенил-2,4,6(lH,3H,5H)-пиримидинтион; 5,5-диаллилбарбитуратбейтел; 5,5-диаллил барбитураттар; AI3-02725; Бардык барбиталдар; алобарбитал; аллобарбитал; Аллобарбитал [DCIT]; аллобарбитал; Allobarbitalum [INN-латын]; алобарбитон; Allylbarbiturates; Alnox; Алобарбитал; Barballyl; Барбидал; CCRIS 7087; Curral; диадол; Brojčanik; Wijzerplaat (барбитурат); диаллилбарбитал; диаллил барбитураттар; диаллил барбитураттар селен; dialymaal; dialymalum; диалог; Spavaonica; Дормалил; EINECS 200-140-4; 1058; Малил; Малилум; Novallil; NSC 9324; NSC-9324; UNII-8NT43GG2HA.

C10H12N2O3

CAS 52-43-7

alprazolam

(ALPRAZOLAM)

8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н-с-триазоло [4,3-а] [1,4] бензодиазепин

4H-(1,2,4)триазоол(4,3-альфа)(1,4)бензодиазепин, 8-хлор-1-метил-6-фенил-;8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н -s-триазоло(4,3-а)(l,4)бензодиазепин; Alcelam; алген; alpaas; allax; Альпрам; alprax; альпразолам; Alprazolam tabletten met verlengde afgifte; Alprazolamintenzol; альпразолам; Alprazolam [INN-Latijn]; Alpronaken; Alprox; Alzam; Alzolam; Альзон; Anpress; Апо-Альпраз; Азор; Bestrol; BRN 1223125; кассадан; туруктуу; D 65MT; EINECS 249-349-2; эспарон; De fronten; Gen-Alprazolan; helex; HSDB 7207; Intensol; калма; Ксалол; Mialin; Нейрол; Niravam; Ново-Альпразол; NSC 760140; Ну-Альпраз; Panix; Фарнакс; Prazam; Prazolan; принокс; Ралозам; релаксол; Герстилен; Solanax; Тафил; TafilD; Тенсиван; транхимазин; дат Tricalma; Tus 1; TUS-1; U 31889; U-31.889; UNII-YU55MQ3IZY; Unilan; Валендер; Xanagi's; Xanax; XanaxTS; XanaxXR; Xanolam; Xanor; Зацетин; Занапам; Zaxan; Zenax; Золам; Zolarem; Zoldac; Zoldax; Zopax; Zopic; Зотран.

C17H13ClN4

CAS 28981-97-7

аминорекс

(AMINOREX)

2-амино-5-фенил-2-оксазолин

2-амино-4,5-дигидро-5-фенилоксазоол; 2-амино-5-фенил-2-оксазолин;

4,5-дигидро-5-фенил-2-оксазоламин; аминорекс; аминорексум; Aminorexum [INN-Latijn]; аминоксафен; аминоксафен; апикалдык; HSDB 7596; McN 742; McN-742; NSC 66952; UNI-2SH16612I9.

C9H10N2O

CAS 2207-50-3

амфепрамон

(AMFEPRAMON)

2-(диэтиламино)пропиофин

1-Фемл-2-диэтиламино-1-пропанон;

1-пропанон, 2-(диэтиламин)-1-фенил-;

2-(Dietilamino)-l-feml-l-propanon; 2-(диэтиламино)пропиофенон; 4-14-00-00144 (Beilstein-handboekreferentie); Adiposon; альфа-бензоилтриетиламин; альфа-диэтиламинопропиофенон; амфепрамон; амфепрамон; Amfepramonum; Amfepramonum [INN-latinski]; амфепрамон; амфепрамон; анфепрамона; Анфепрамона [INN-španjolski]; Анорексия; BRN 2804400; цеграмин; Данилен; дерфон; диетпропион; диетпропион; Добесин; EINECS 202-019-1; Фенил-(1-диэтиламиноэтил)кетон; Фенил-(1-диэтиламиноэтил)кетон [češki]; Frekentijn; HSDB 3059; Magreen; Neobes; ген пропиофенон; Obesitex; Пропиофенон, 2-(диетиламино)-; силутин; Тепанил; Тылынаал;

UNII-Q94YYU22B8; UR 1423, диэтилпропион.

C13H19 NO

CAS 90-84-6

Барбитал

(БАРБИТАЛ)

5,5-диэтилбарбитур кислотасы

2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион, 5,5-диэтил-; 5,5-диэтилбарбитурна киселин; 5-24-09-00137 (Beilstein колдонмосу; AI3-02727; барбитал; Барбитал (OF); Барби окуясы; Барби окуясы [DCIT]; барбитал; Barbitalum [INN-latinski]; барбитон; барбитон; BRN 0163999; CCRIS 7420; DEBA; өлүү; diemaum; диэтил барбитурин кизелин; диэтил барбитон; диэтилмалонилюреа; жатакана; EINECS 200-331-2; этил барбитал; Гипногендик; Киселина 5,5-диэтилбарбитурова; Киселина 5,5-диэтилбарбитурова [češka]; малоналдык; NSC 31352; Sedeval; UNII-5WZ53ENE2P; uronal; Веролтен; веролетин; Veronal; Vesperal.

C8H12N2O3

CAS 57-44-3

Бензфетамин

(БЕНЗФЕТАМИН)

N-бензил-Н-а-диметилфенетиламин

(+)-бензфетамин; (R,S)-N-Benzyl-alpha,N-dimethylphenethylamine; (S)-(+)-Бенцфетамин; 4-12-00-02594 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); бензетанамин, N,альфа-диметил-N-(фенилметил)-, (+)-; бензфетамин; Benzphetamine [DCIT]; Benzphetamine [INN-Spanish]; Benzphetamine [Испанча]; бензфетамин; бензфетамин; Benzphetamine [INN-латын]; Бензфетамин [Латын]; бензофетамин; Бензофетамин [INN-испанча]; бензфетамин; бензфетамин; Benzphetamine [INN Latin]; BRN 3203999; d-бензфетамин; D-N-метил-N-бензил-бета-фенилисопропиламин; HSDB 3294; N,alpha-диметил-N-(фенилметил)-бензетанамин; N-бензил-N,альфа-диметилфенетиламин;

N-бензилметамфетамин; N-бензилметамфетамин; фенетиламин, N-бензил-N,альфа-диметил-, (+)-; En 0441; UNII-0M3S43XK27.

C17H21N

CAS номери 156-08-1

бромазепам

(BROMAZEPAM)

7-шыпыргы-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-Dihydro-7-шыпыргы-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он; 2Н-1,4-бензодиазепин-2-он, 1,3-дигидро-7-шыпыргы-5-(2-пиридил)-; 26-05-00078 (Beilstein-handboekreferentie); 7-шыпыргы-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бенздиазепин-2-он; 7-шыпыргы-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-шыпыргы-5-(2-пиридил)-3Н-1,4-бензодиазепин-2(1Н)-он; BRN 0618645; бромазепам; bromazepamum; Bromazepamum [INN-latinski]; bromazepamum [latinski]; Calmepam; компедиумдар; Compendij; Creosedin; Дуразанил; EINECS 217-322-4; CL 001; KL-001; LA XVII; лектопам; Лекотам; Лексаурин; Lexilium; Lexomielen; Lexotan; лексотанил; normoc; NSC 140669; пост; ой,; Ro 5-3350; Ultramidol;

UNII-X015L14V0O.

C14H10BrN3O

CAS 1812-30-2

Brotizolam

(БРОТИЗОЛАМ)

2-шыпыргы-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено[3,2-ф]-с-триазоло[4,3-а][1,4]диазепин

2-шыпыргы-4-(2-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено(3,2-f)(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)диазепин; 2-шыпыргы-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено(3,2-ф)-с-триазол(4,3-а)(1,4)диазепин; 6H-тиено(3,2-f)(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)диазепин, 2-шыпыргы-4-(2-хлорфенил)-9-метил-; 8-шыпыргы-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-triazool(3,4c)thiëno(2,3e)-1,4-diazepine; BRN 0839277; Brotizolam; Brotizolamum; Brotizolamum [INN-latinski]; EINECS 260-964-5; Lendorm; Lendormine; UNII-5XZM1R3DKF;

БИЗ 941.

C15H10BrClN4S

CAS 57801-81-7

Бутобарбитал

(БУТОБАРБИТАЛ)

5-бутил-5-этилбарбитур кислотасы

24-09-00161 (Beilstein Handbook Reference); 5-бутил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион; 5-butil-5-etilbarbiturična kiselina; 5-этил-5-бутилбарбитурна киселина; 5-этил-5-н-бутилбарбитурна киселина; этилбутилбарбитурий; BRN 0201786; Будорм; бутетал; butetaal [NF]; бутобарбитал; бутобарбитал; бутобарбитон; бутобарбитураал; EINECS 201-019-9; этовал; гипербутаал; longanoct; монодорма; неоналдык; NSC 229336; Soneriel; сонерил; UNII-OHZ8QAW6YC.

C10H16N2O3

CAS 77-28-1

Винил битал

(ВИНИЛБИТАЛ)

5-(1-метилбутил)-5-винил барбитур кислотасы

5-(1-метилбутил)-5-винилбарбитуурзуур; doorkonox; EINECS 219-395-8; JD-96; Spea; UNII-3W58ITX06Q; винил битал; винилбитал [INN-španjolski]; винил битаал; винил битал; винилбитал [INN-latinski]; винил битонови.

C11H16N2O3

CAS 2430-49-1

Галазепам

(ХАЛАЗЕПАМ)

7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифлуорэтил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

5-24-04-00303 (Beilstein-handboereferentie); 7-хлоро-1,3-дихидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифлуороэтил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир; 7=Klor-5-feml-1-(2,2,2-trifloroetil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one; BRN 0898553; EINECS 245-425-4; halazepam; halazepam; Halazepamum [INN-latinski]; пацинон; паксипам; Sch 12041; Schering 12041; UNII-320YC168LF.

C17H12ClF3N2O

CAS 23092-17-3

Галоксазолам

(ХАЛОКСАЗОЛАМ)

10-шыпыргы-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5N)-10-шыпыргы-11b-(2-) fluorfenil)-2,3,7,llb-tetrahidrooksazolo(3,2-d)(1,4)бензодиазепин-6(5H)-on;

10-шыпыргы-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo

(3,2-д)(1,4)бензодиазепин-6(5Н)-он; BRN 0569670; CS 430; CS-430; галоксазолам; галоксазоламум; Haloxazolamum [INN-latinski]; эргендер; UNII-M448L2V8XP.

C17H14BrFN2O2

CAS 59128-97-1

делоразепам

(DELORAZEPAM)

7-хлор-5 (о-хлорфенил) -1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-дигидро-7-хлор-5-(о-хлорфенил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

2-хлордиазепам; 24-04-00331 (BeilsteinHandbookReferentie); B1, бензодиазепин; BRN 0754062; хлордеметилдиазепам; хлордесметилдиазепам; Cl-DMDZ; хлордесметилдиазепам; Chlordesmethyldiazepam [Spaans]; делоразепам; делоразепам; Делоразепам [INN-Latijn]; EINECS 220-771-9; NL [Anticvulsivum]; NSC 169895; RO 5-3027; RV-12165; UNII-O91W32476G.

C15H10Cl2N2O

CAS номери 2894-67-9

диазепам

(DIAZEPAM)

7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1-Метил-5-фенил-7-хлор-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

2Н-1,4-бензодиазепин-2-он, 7-хлор-1,3-дигидро-л-метил-5-фенил-; 24-04-00300 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-chloor-1,3-dihydro-l-метил-5-feml-2H-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-Chloor-l-methyl-2-oxo-5-feml-3H-1,4-benzodiazepin; 7-Chloor-l-methyl-5-feml-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-Chloor-l-метил-5-feml-2H-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-Chloor-l-метил-5-feml-3H-1,4-бензодиазепин-2(lH)-on; alborals; Aliseum; амипрол; Ан-Динг; Ansilive; анксиолин; анксиолицин; антенналар; Anxicalm; анксионил; Апаурин; Апо-диазепам; апозепам; Армонил; Арзепам; Asival; атензин; Афина; азедипамин; баогиндер; бензедин; бензопин; Najbolji [faraceutski]; кетмен кабыгы; bialzepam; бритазепам; BRN 0754371; Calmaven; calmociteen; Calmociteno; Calmod; калмерен; каудель; CB 4261; CCRIS 6009; центразепам; Cercien; Ceregular; Чуансуан; Stanje; D-Pam; desconets; Desloneg; диапан; диацеплекс; диалог; кизер; luier; диапакс; диапин; диакел; диастат; DiastaatAcudiaal; Диатран; диазем; диаземулдар; диазепам; DiazepamDak; ДиазепамДеситин; DiazepamElmu; DiazepamFabra; диазепаминтенсол; DiazepamNoords; Diazepam Rectubes; Diazepam Stada; Diazepam-Eurogenetica; Диазепам-Липуро; Диазепам-ратиофарм; uw Diazepa; Diazepamu [poljski]; диазепам; Diazepamum [INN-latinski]; диазепанен; Diazepanleo; диазепин; Diazetter; Dienpax; Дипаз; дипезон; Disopam; Дизак; Domalij; Doval; drenjanski; Ducenen; Duksen; dupin; duxen; DZP; e-Pam; EINECS 207-122-5; ElcionCR; Эридан; EuphorinP; евросан; Evakalm; фаусталдар; Фаустан; freodaal; Фрустан; gewacalm; Bijt; postupnr; Gubex; Horizontaal; HSDB 3057; iazepam; Цзинпанфан; kabivitrum; Киатриум; kratij; Kracij 2; LAIII; LA-111; ламра; лемброл; Levium; Vrijheid; Лизанна; Lovium; мандро; Mandro-Zep; Medipam; mentalium; метамидол; Метилдиазепинон; Метилдиазепинон; Methyldiazepinon (farmaceutisch); MethylGobanal; morosan; nej; нерозен; нерв; нейролитрил; Nivalent; Никтенсин; geen; эскертмелер; Novazam; Новодипам; NSC 169897; NSC-77518; ортопсиек; Paceum; параллелдүү; Paranten; Парзам; Pax; Paxaat; Paxels; Paxum; Placidox 10; Placidox 2; Placidox 5; Плидан; Plumiaz; помин; Propam; прозепам; психопат; Q-Pam; квтинил; Quiatril; дат Радизепам; Relaminaal; Relanium; Opustiti; Безоргт; ренборин; Ro 5-2807; рухсиет; саромец; седипам; Seduksen; Seduxen; Serenack; Серенамин; Серензин; цетонил; Сибазон; SicoRelax; Симедан; Sipam; solis; Сонакон; Stevig; Stesoline; тензопам; транимул; трахинон; дат Rust; тразепам; Umbrium; UNII-Q3JTX2Q7TU; Unisedyl; GebruikmpaxAP; Valaxona; Valeo; Geldigheid; valitran; валиум; Valvrijgave; валузепам; ванконин; ватран; Vazen; Velium; Vival; Vivols; winii; WY-3467; Zepaxid; ritssluiting.

C16H13ClN2O

CAS номери 439-14-5

Диклазепам

(DICLAZEPAM)

7-chloor-5-(2-chloorfenil)-1-метил-1,3-dihidro-2H-1,4-бензодиазепин-2-на 7-chloor-5-(2-chloorfenil)-1-метил-1 ,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-онхлородиазепам; 2'-хлордиазепам; Ro 5-3448; 2-хлордиазепам; 2'-хлордиазепам; хлордиазепам; 2Н-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-chloor-5-(2-chloorfenil)-1,3-dihidro-1-methyl- [ACD/indeksni naziv]; 7-klor-5-(2-klorfeml)-l-метил-l,3-dihidro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on; 7-chloor-5-(2-chloorfenil)-1,3-dihidro-1-метил-2h-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-chloor-5-(2-chloorfenil)-1-метил-1,3-dihidro-2H-1,4-бензодиазепин-2-он; UNII-070818R7PB; HSDB 6959.

C16H12Cl2N2O

CAS номери 2894-68-0

тыгылып калышты

(ZOLPIDEM)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]пиридин-3-ацетамид

Lorex; N,N,6-триметил-2-(4-метилфенил)имидазо(1,2-а)пиридин-3-ацетамид; SL 80-0750; SL 800750; SL800750; UNII-7K383OQI23; Zolpidem; Zolpidem; Zolpidemum [Latijn].

C19H21N3O

CAS 82626-48-0

камазепам

(CAMAZEPAM)

7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-диметилкарбамат (эфир)

3-N,N-dimethylcarbamoyloxy-7-chloor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 5-25-02-00244 (Beilstein-handboekreferentie); 7-chloor-1,3-dihydro-3-(N,N-dimethylcarbamoyl)-l-метил-5-feml-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-chloor-1,3-dihydro-3-hydroxy-l-methyl-5-fenyl-1,4-benzodiazepin-2-on-dimethylcarbamaat; albego's; амотрил; B 5333; BRN 0715180; камазепам; camazepamum; Camazepamum [INN-latinski]; EINECS 252-866-6; nebolaan; Паневрил; Паксор; SB 5833; UNII-HZ3XRH03C3.

C19H18ClN3O3

CAS 36104-80-0

кетазолам

(КЕТАЗОЛАМ)

11-chloor-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12б-фенил-4N-[1,3]oxazino-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6N)- дион

11-Kloro-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-fenyl-4H-(1,3)-oxazino(3,2-d)(1,4)бензодиазепин-4,7(6Н)дион ; 4H-(1,3)-Oxazino(3,2-d)(1,4)бензодиазепин-4,7(6Н)-дион, 11-хлор-8,12б-дигидро-2,8-диметил-; Ansieten; anxon; EINECS 248-346-3; Кетазолам; Кетазолам; Кетазолам [INN-latinski]; NSC 338158; U28774; U-28.774; Unaklm; UNII-92A214MD7Y.

C20H17ClN2O3

CAS 27223-35-4

кетамин

(КЕТАМИН)

2-(метиламино)-2-(2-хлорфенил)циклогексан-1-он

(±)-2-(метиламино)-2-(2-хлорфенил)циклогексанон (альс гидрохлорид);

2-(2-хлорфенил)-2-(метиламино)циклогексан-1-он; циклогексанон,

2-(2-хлорфенил)-2-(метиламино)-; Циклогексанон, 2-(2-хлорфенил)-2-(метиламино)-, (±)-; Циклогексанон, 2-(о-хлорфенил)

-2-(метиламино)-, (±)-; 2-(2-хлорфенил)-2-(метиламино)циклогексанон; (±)-2-(о-хлорфенил)-2-(метиламино)циклогексанон.

C13H16ClNR

CAS 6740-88-1

эң жаман

(ЭН ЖАМАН)

7-хлор-1-метил-5-фенил-1N-1,5-бензодиазепин-2,4(3N,5N)-дион

1-Feml-5-метил-8-хлоро-1,2,4,5-тетрагидро-2,4-диоксо-3Н-1,5-бензодиазепин; 24-08-00034 (Beilstein Handbook Reference); 7-Хлоро-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-бензодиазепин-2,4-(3Н,5Н)-дион; BRN 0758410; кастилия; CCRIS 7506; хлорпин; Clobazam; Clobazamum; Clobazamum [INN-латын]; хлорпин; EINECS 244-908-7; Frizium; H4723; H-4723; HR 376; HSDB 8343; LM 2717; LM-2717; Noiafren; NSC 336279; Odipam; Onfi; RU-4723; UNI-2MRO291B4U; шаардык; шаардык; Urbanyl.

C16H13ClN2O2

CAS 22316-47-8

клоксазоол

(CLOXAZOOL)

10-chloor-11b-(o-chloorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

10-Kloro-11b-(o-chloorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo(3,2-d)(1,4)benzodiazepin-6(5H)-on; Бетавел; BRN 0569691; kloksam; клоксазолам; клоксазолам; Cloxazolamum [INN-latinski]; клоксазолазепам; CS 370; Enadel; Lubalix; MT 14-411; Olcadil; сепазон; Толестан;UNII-GYL649Z0HY.

C17H14Cl2N2O2

CAS 24166-13-0

Клоназепам

(KLONAZEPAM)

5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-Dihydro-7-nitro-5-(2-chloorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on;

2H-l,4-benzodiazepin-2-on, 5-(2-chlororfenil)-l,3-dihidro-7-nitro-; 2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 5-(o-chloorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-;

5-(2-Хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

5-(о-Клорфенил)-l,3-dihidro-7-nitro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on; 5-(o-Klorfenil)-7-mtro-lH-l,4-benzodiazepin-2(3H)-on; 5-24-04-00351 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-Nitro-5-(2-chloorfenil)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on; Альти-клоназепам; антилепсин; антилепсин; апетрил; BRN 0759557; хлоназепам; клоазепам; клоназепам; клоназепам; Clonazepamum [INN-latinski]; Clonex; клонопин; EINECS 216-596-2; HSDB 3265; Iktorivil; Кенокет; Клонопин; Klonopin snel

айрылуу; өлкөлөр; Lctorivil; Лоназеп; Melzap; NSC 179913; Паксам; Rivotril; RO 4-8180; RO 5-4023; RO 54023; солфидин; UNII-5PE9FDE8GB.

C15H10ClN3O3

CAS 1622-61-3

Клоназолам

(CLONAZOOL)

6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин

4H-[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин, 6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-; 4H-s-triazool[4,3-a][1,4]бензодиазепин, 6-(о-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-; 6-(2-Хлорфенил)-1-метил-8-нитро-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин; 1-метил-6-(о-хлорфенил)-8-нитро-4Н-с-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин; 8-нитро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4Н-с-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин; 4Н-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин; 6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3а][1, 4]

бензодиазепин; 6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-4H-s-triazool[4,3-a][1,4]бензодиазепин; 8-mtro-1-methyl-6-(o-chloorfenyl)-4H-s-triazool-[4,3-a][1,4]benzodiazepin; 8-нитро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4Н-с-триазоло[4,3-а][1,4]-бензодиазепин; 6-(2-хлорфенил)-1-метил-8-нитро-4Н(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,2,4)триазол(4,3-а)(1, 4) бензодиазепин; clonitrazolam.

C17H12ClN5O2

CAS 33887-02-4

клонидин (клофелин)

(КЛОНИДИН)

N-(2,6-dichloorfenyl)-4,5-dihydro-lH-imidazool-2-амин

клонидин; Катапрессан; Gemiton; Хлофазолин; Афина; каппрессин; клонилон; гипосин; 1Н-имидазоол-2-амин, N-(2,6-дихлорфенил)-4,5-дигидро-; 2-имидазолин, 2-(2,6-дихлоранилин)-; N-(2,6-дихлорфенил)-4,5-дигидро-lHAC-имидазол-2-амин; 734571A.

C9H9Cl2N3

CAS 4205-90-7

clorazepaat

(CLORAZEPAAT)

7-хлор-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбонзуур

1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбонзуур, 7-хлор-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-; klorazepinska kiselina; clorazepaat; klorazepinska kiselina; EINECS 245-926-8; HSDB 3041; UNII-D51WO0G0L4.

C16H11ClN2O3

CAS 23887-31-2

Clothiazepam

(KLOTIAZEPAM)

5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиено[2,3-е]-1,4-диазепин-2-он

5-(2-хлорфенил)-7-этил-л-метил-л,3-дигидро-2Н-тиено(2,3-е)(l,4)диазепин-2-он; 5-(о-Хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-л-метил-2Н-тиено(2,3-е)-1,4-диазепин-2-он; BRN 0623332; клотиазепам; клотиазепам; Clotiazepam [INN-Latijn]; EINECS 251-627-3; устати; Ризе; опгестаан; Тиенор; Trecalm; EENHEID-ZCN055599V; Y 6047.

C16H15ClN2OS

CAS 33671-46-4

Лефетамин, СПА

(LEFETAMIN, SPA)

(-)-N,N-диметил-1,2-дифенилэтиламин

Этиламин, N,N-диметил-1,2-дифенил-, (-)-; Лефетамин; Лефетамина [INN-španjolski]; Лефетамин; Лефетамин; Lefetaminum [INN-latinski]; UNII-4J9726V5Y9.

C16H19N

CAS 7262-75-1

loprazolam

(LOPRAZOLAM)

6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1Н-имидазо[1,2-а][1,4]бензодиазепин-1 -Оп

(Z) -6- (о-хлорфенил) -2,4-дигидро-2-((4-метил-1-пиперазинил)метилен)-8-нитро-1Н-имидазо(1,2-а)(1, 4) бензодиазепин-1-он; loprazolam; loprazolam; Лопразолам [INN-latinski]; RU 31158; UNII-759N8462G8.

C23H21ClN6O3

CAS 61197-73-7

лоразепам

(ЛОРАЗЕПАМ)

7-хлор-5 (о-хлорфенил) -1,3-дигидро-3-гидрокси-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

(±) -7-chloor-5-(o-chloorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-chloor-5-(2-chloorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, (±)-; 25-02-00248 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-Chloor-5-(2-chloorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-chloor-5-(2-chloorfenyl)-3-hydroxy-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on; 7-chloor-5-

(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; Алмазин; Angst; Angst; Анзепам; Aplaasse; Aplacassee; Апо-Лоразепам; Aripax; Ативан; Azurogen; Bonatranquan; Bon ton; BRN 0759084; делорметазепам; деметилорметазепам; Donix; duralozam; Эфаседан; EINECS 212-687-6; Эмотикон; эмоционалдык; Equitam; Idalprem; Калмалин; Larpose; Laubeel; Lomesta; Лопам; lorabenz; Lorafen; Loram; Лоранс; lorapam; Лорат; Lorax; Лораз; Лоразин; Лоразеп; лоразепам; LorazepamFabra; LorazepamGenericon; Лоразепаминтенсол; LorazepamLannacher; LorazepamMedisch; Lorazepambez konzervansa; Лоразепам-Эфека; Lorazepamum; Lorazepamum [INN-latinski]; Lorazepan Chobet; LorazepanRichet; Лоразин; Lorazon; lorenin; Loridem; лориван; Lorsedaal; Lorzem; Лозепам; MaxPax; Мерлит; NervistopL; Нервистопл; NIC; Норлорметазепам; Novhepar; Novolorazem; NSC 289758; Ну Лораз; о-клороксазепам; о-клороксазепам; Orfidal; Punktyl; Квад; Renaquil; Рокосген; калмеренд; Sedizepan; zijwaarts; Тисина; синестрон; Stapam; смаак; Теместа; Тит; Толид; Tranquipam; Trapax; UNII-O26FZP769L; упан; vigiten; WY 4036; Wy-4036; Wypax.

C15H10Cl2N2O2

CAS 846-49-1

Лорметазепам

(LORMETAZEPAM)

7-хлор-5 (о-хлорфенил) -1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

2H-1,4-benzodiazepin-2-on, 7-chloor-5-(2-chloorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-; 25-02-00251 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-хлор-5-(2-хлорфенил)-3-гидрокси-1-метил-2,3-дигидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-chloor-5-(o-chloorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; BRN 0759821; EINECS 212-700-5; лорметазепам; лорметазепам; Lormetazepamum [INN-latinski]; метилоразепам; N-метиллоразепам; Ro 5-5516; UNII-GU56C842ZA; WY 4082; WY-4082.

C16H12Cl2N2O2

CAS 848-75-9

Мазиндол

(МАЗИНДОЛ)

5-(п-хлорфенил)-2,5-дигидро-3Н-имидазо[2,1-а]изоиндол-5-ол

(±)-5-(p-Chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,l-a)isoindol-5-ol; 3H-имидазо(2,l-а)изоиндол-5-ол, 2,5-дигидро-5-(4-хлорфенил)-; 3H-имидазо(2,l-а)изоиндол-5-ол, 5-(4-хлорфенил)-2,5-дигидро-; 3H-имидазо(2,l-а)изоиндол-5-ол, 5-(4-хлорфенил)-2,5-дигидро-, (±)-; 3H-имидазо(2,л-а) изоиндол-5-ол, 5-(п-хлорфенил)-2,5-дигидро-; 42-548; 5-(4-хлорфенил)-2,3-дигидро-5-гидрокси-5Н-имидазо(2,л-а) изоиндол; 5-(р-Хлорфенил)-2,5-дигидро-3Н-имидазо(2,л-а) изоиндоол-5-ол; 24-04-00402 (Beilstein Handbook Reference); 5-p-Chlorophenyl-2,3-dihydro-5H-imidazo(2,l-a)isoindool-5-ol; 5Н-имидазо(2,л-а)изоиндол-5-ол, 5-(4-хлорфенил)-2,3-дигидро; EEN 448; BRN 0546547; CCRIS 3152; Онтаарден; EINECS 244-857-0; HSDB 3112; маргарилон; Мазанор; Мазилдин; Мазиндол; Мазиндолум; Mazindolum [INN-латын]; S 42548; SA 42-548; SAB 42548; Sanorex; Teronac;UNII-C56709M5NH.

C16H13ClN2O

CAS 22232-71-9

medazepam

(MEDAZEPAM)

7-хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин

1Н-1,4-бензодиазепин, 2,3-дигидро-7-хлор-л-метил-5-фенил-; 2,3-дигидро-7-хлор-l-метил-5-фемл-lH-l,4-бензодиазепин; 23-09-00037 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-chloor-2,3-dihydro-l-метил-5-feml-lH-l,4-бензодиазепин; 7-Chloor-2,3-dihydro-l-метил-5-feml-3H-l,4-бензодиазепин; Aensius; ансил; азепамид; бенон; BRN 0407983; EINECS 220-783-4; Enobrine; Lerisum; Медаурин; медазепам; Medazepamum; Medazepamum [INN-latinski]; Narcistisch; Навизил; Nivelton; нобраксин; Nobraal; Nobrium; RB 252; officieel; Рудотел; S 804; laag; UNII-P0J3387W3S.

C16H15ClN2

CAS 2898-12-6

Мезокарб

(MESOCARB)

3-(α-метилфенетил)-N-(фенилкарбамоил)сиднонимин

3-(бета-фенилисопропил)-N-фенилкарбамойлсидноним; BRN 5773701; мезокарб; мезокарб; Мезокарб [INN-španjolski]; мезокарбум; Mesocarbum [INN-latinski]; сиднокарб; Sidnokarb; сиднокарб;

UNII-UMT8MP2NDU.

C18H18N4O2

CAS 34262-84-5

meprobamat

(MEPROBAMAT)

2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол дикарбамат

2,2-ди(карбамоилоксиметил)пентан; 2-метил-2-н-пропил-1,3-пропандиол дикарбамат; 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол дикарбамат; 2-метил-2-пропил триметилен карбамат; 2-метил-2-н-пропил-1,3-пропандиол дикарбамат; 2-метил-2-н-пропил-1,3-пропандиол дикарбамато [шпанжолски]; 3P Bamate; 4-03-00-00073 (Beilstein колдонмосуна шилтеме); Amepromate; Amazon Anastress; анатилмон; анатомия; Андаксин; андаксин; аневралды; Ansiatan; ансил; Ansiowas; Anuralni; коркуу; Анзил; Апасцил; Appetrol-Sr; Аркобан; Arpoen; Артолон; атраксин; көмөкчү; Ayeramate; Bamate; Бамо 400; биобамат; биобамат; BRN 1788882; Калмадин; Calmax; Calmiren; Canquil-400; Cap-O-Tran; Карбаминска киселина, 2-метил-2-пропилтриметилен эфири; карбоксин; циркон; Cirponil; крестанил; cyrpon; Дапаз; ачуу; спазм дикандиол; Дирон; күнүмдүк; суучул; дормаброл; экуанил; бейиш; EINECS 200-337-5; зор; эпикур; Эпикур; экванил; экванил суспензия; теңдөө; Эквазин-М; Баланс; эквитар; Эрина; Эстасил; Fas-Cile 200; гадексил; гармонин; Хартол; Холбамат; HSDB 3117; ipsotijski; Кессо-Бамате; уюган Лартен; лепенил; Лепестад; летил; либиолан; Мар-Бате; маргонил; Мендел; мепантин; Мепавлон; мепиозин; Posed; мепранил; Mepriam; меприн; Меприн (VAN); меприндон; мепро анальгезия; мепробам; мепробамат; Meprobamat [njemački]; мепробамат; мепробамат жана аспирин таблеткалары; Meprobamato; Мепробамато [INN-španjolski]; Meprobamato [talijanski]; мепробамат; Meprobamatum [INN-latinski]; мепробан; Meprocomprene; Meprocon; Мепрокон ЖМБ; мепродил; мепродиол; Meprol; мепро барак; Meprosa; мепрозан; мепросин; Meprospan; Мепроспан-200; Мепроспан-400; Mepro өтмөктөрү; мепротан; мепротан; мепротил; мепрованмепросин; мептран; Meptranactylmilprem; метрактил; метакиль; Микраинин; Milpath; Milprem; Milprem-400; Miltamato; Милтаун; Тегирмен айылы; Милтаун 600; Neuramat; NSC 30418; Трамеп.

C9H18N2O4

CAS 57-53-4

Метилфенобарбитал

(МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ)

5-этил-1-метил-5-фенилбарбитурна киселина

1-метил-5-этил-5-фенилбарбитуурзуур; 1-метил-5-фенил-5-этилбарбитуурзуур; 1-метилфенобарбитал; 5-24-09-00294 (Beilstein-handboekreferentie); 5-этил-1-метил-5-фенил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион; 5-этил-1-метил-5-фенилбарбитурна киселин; 5-этил-5-фенил-N-метил-бартитурна киселина; 5-этил-N-метил-5-фенилбарбитурна киселина; 5-фенил-5-этил-3-метилбарбитурна киселин; BRN 0256144; EINECS 204-085-7; Enphenemaal; Enphenemaal; энфенемалум; HSDB 3579; жекече; изоляция (русель); Mebaraal; Мента-Бал; мефобарбитал; мефобарбитон; mephytaal; метилкалминал; метилфенобарбитал; Метилфенобарбитал; Methylfenobarbitalum [INN-latinski]; метилфенобарбитон; метилфенобарбитон; Метилфенолбарбитал; metilfenilbarbiturna kiselina; Метилфенобарбитал; Метилфенобарбитал [INN-španjolski]; Метилфенобарбитал; метилфенобарбитал [DCIT]; метилфенемал; Metyna; Morbusaans; N-etilmetilfenilbarbiturna kiselina; N-метил-5-фенил-5-этилбарбитал; N-метилэтилфенилбарбитурна киселина; N-метилфенобарбитал; N-метилфенолбарбитол; Фемитон; фемитон; prominaal; Prominaletten; Prominaal; UNII-5NC67NU76B.

C13H14N2O3

CAS 115-38-8

метиприлон

(METHYLPRILON)

3,3-диэтил-5-метил-2,4-пиперидиндион

2,4-диоксо-3,3-диэтил-5-метилпиперидин; 2,4-диокси-3,3-диэтил-5-метилпиперидин; 2,4-пиперидиндион, 3,3-диэтил-5-метил-; 3,3-диэтил-2,4-диоксо-5-метилпиперидин; 3,3-диэтил-5-метил-2,4-пиперидиндион; 5-21-09-00615 (Beilstein-handboekreferentie); BRN 0082860; димерин; EINECS 204-745-4; HSDB 3128; метипилон; метиприлон; Метиприлон [INN-francuski]; Methyprylonum; Methyprylonum [INN-latinski]; метиприлон; метиприлон; Метиприлона [INN-španjolski]; метиприлон; nacht? Noludar? NSC 30442; Ro 1-6463; UNII-CUT48I42ON.

C10H17NO2

CAS 125-64-4

Mefenorex

(MEPHENORS)

N-(3-хлорпропил)-а-метилфенетиламин

BRN 2833093; EINECS 241-279-0; Mefenorex; Мефенорекс; Mefenorexum [INN-латын]; N-(3-хлоропропил)-альфа-метилбензол танамин; кепшөөчү жаныбарлар; UNII-K98M4N387W.

C12H18ClN

CAS 17243-57-1

мидазолам

(МИДАЗОЛАМ)

8-хлор-6-(о-фторфенил)-1-метил-4Н-имидазо-[1,5-а][1,4]бензодиазепин; 8-хлор-6-(2-фторфенил)-1-метил-4Н-имидазо(1,5-а)(1,4)бензодиазепин; 8-хлор-6-(о-фторфенил)-1-метил-4Н-имидазо(1,5-а)(1,4)бензодиазепин; BRN 0625572; slaapzaal; EINECS 261-774-5; HSDB 6751; мидазолам; мидазолам; мидазолам [INN-latinski]; Ro 21-3981; UNII-R60L0SM5BC; USL261.

C18H13ClFN3

CAS-59467-70-8

ниметазепам

(NAAM TAZEPAM)

1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-Дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

1-Метил-5-фенил-7-нитро-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

1-Methyl-7-mtro-5-feml-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on;

1-метилнитразепам; 5-24-04-00346 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); BRN 0759813; EINECS 217-931-5; мен жок кылам; Ниметазепам; Ниметазепам; Nimetazepam [INN-Latijn]; Ro 5-3453; S 1530; UNII-4532264KW6.

C16H13N3O3

CAS 2011-67-8

Nitrazepam

(NITRAZEPAM)

1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-Dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 2,3-Dihydro-7-nitro-5-fenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2-on; 5-24-04-00344 (Beilstein-handboekreferentie); 7-нитро-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он; 7-нитро-5-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он; apodorm; Атемпол; бензалин; BRN 0757185; calsmin; CCRIS 1931.; Cerson; slaapzaal; Dormicum (antikonvulziv); Дормин-5; Дормо-Пурен; Dumolid; Eatan N; EINECS 205-665-2; эпибензалин; эпинелбон; Eunoktin; Герсон; гипнакс; Гипсал; Ibrovek; имсон; имезонт; LA 1; LA 1 (KOMBI); Митидин; Могадон; N-дезметилниметазепам; Нельсон; Нелмат; неозепам; neuclisch; genitreerd; нитразепам; нитразепамум; Nitrazepamum [INN-latinski]; nitrenpax; NSC 58775; NSC-58775; Paxisyn; Пелсон; адам; Radewoning; реагрен; roeispanen; Ro 4-5360; Ro 5-3059; S2000; Сомитран; Sonebon; sonnoline; Зекер; тразенин;

UNII-9CLV70W7HS; Unisomnia.

C15H11N3O3

CAS 146-22-5

Nordazepam

(NORDAZEPAM)

7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1-деметилдиазепам; 2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир, 1,3-дигидро-7-хлор-5-фенил-; 5-24-04-00291 (Beilstein-handboekreferentie); 7-Хлор-2,3-дигидро-5-фенил-lH-l,4-бензодиазепин-2-бир; 7-Kloro-1,3-dihydro-5-fenil-2H-1,4-бензодиазепин-2-бир; бир 101; A101; BRN 0751823; калме даг; CCRIS 9181; хлордесметилдиазепам; Делкилпразепам; Демадар; десалкилпразепам; десметилдиазепам; DMDZ; EINECS 214-123-4; Lomax; Мадар; N-деметилдиазепам; N-деоксидемоксапам; N-деоксидемоксепам; N-десиклопропилметилпразепам; N-десметилдиазепам; Nl-десметилдиазепам; NDD; NDZ; Nordazepam; Nordazepamum; Nordazepamum [INN-latinski]; нордиазепам; Норпразепам; NSC 46078; Ro 5-2180; Sopax; стили; UNII-67220MCM01; Вегетариандык.

C15H11ClN2O

CAS 1088-11-5

оксазепам

(OKSAZEPAM)

7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

(±) -7-Kloro-1,3-dihydro-3-hidroksi-5-feml-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; (±)-оксазепам; (RS)-оксазепам; 1,3-dihidro-7-chloor-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 2Н-1,4-бензодиазепин-2-он,

7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-,(±)-; 7-Клоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир; 7-Клоро-3-гидрокси-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир; Башкы прокурор; adumbran; Алеппо; Anxioxacepam; чыңалуу; anksioliticka retardacija; арыз берүү; чыңалуу; көгүш; Bonaire; CB8092; CCRIS 488; Дримуэль; Дроксацепам; дуразепам; EINECS 210-076-9; Enidrel; Enidrel (OF); салам узак; HSDB 3140; изодин; лимбиялык; Murelax; N-десметилтемазепам; Несонтил; ноктазепам; Severni Mazepam; Нозепам; NSC 169448; Осазепам; Osazepam [DCIT]; оксазепам; оксазепамум; оксазепам [INN-latinski]; Pacienx; практика; Propax; психопат; Psihijatrija; Quilibrex; Ro 5-6789; рондар; Sedigoa; Serax; тынч; тынч; серепакс; sereste; Serpax; Cigacalm; Собрил; тархомин; Тазепам; Tranquo buscopan radi; JEDINICA-6GOW6DWN2A; Ускан; Vaben; Wy 3498; WY-3498; Z 10 даана; Z10-TR; Zaxopam.

C15H11ClN2O2

CAS 604-75-1

оксазоол

(ОКСАЗОЛ)

10-chloor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-метил-11b-feniloxazolo-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-on

(cis,trans) -10-Klor-2,3,5,6,7,11b-tetrahidro-2-метил-11b-feniloxazolo (3,2-d) (1,4) бензодиазепин-6 (5H) - на; 10-Kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-метил-11b-feniloxazolo(3,2-d)(1,4)benzodiazepin-6(5H)-on; конвертер; CS 300; EINECS 246-032-0; оксазолам; оксазоламум; Oxazolamum [INN-latinski]; Оксазолазепам; тынч; Serenal [japanski]; Rustig; UNII-1V2WI2NA1C.

C18H17ClN2O2

CAS 24143-17-7

Пемолин

(PEMOLINE)

2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он

2-амино-5-фенил-4(5Н)-оксазолон; 2-имино-4-кето-5-фенилтетрагидрооксазоол; 2-имино-5-фенил-4-оксазолидинон; 2-инино-5-фенилоксазолидин-4-бир; 5-фенил-2-имино-4-оксазолидинон; 5-фенил-2-имино-4-оксо-оксазолидин; 5-phenilizohidacija; Een 13397; Эббот 13397; AI3-61124; азоксодон; азоксодон; азоксодон; Бетанамин; C-293; центрамин; Constimol; CS 293; Cylert; дантром; Deltamin (VAN); дельтамин; EINECS 218-438-8; эндолин; феноксазол; fio; FWH-352; H 310; H 3104; HSDB 3148; гитонен; Juston-wirkstoff; Кетхамед; LA 956; миамин; Nitan; Мамлекеттик нотариус; NPL 1; NSC 169499; NSC 25159; Ocodons; чаң пемолина; Пемолина [DCIT]; Пемолина [талижански]; жылмалоочулар; Pemolinum; Pemolinum [INN-latinski]; Феналон; фенилон; Pheniminooxazolidinone; феноксазол; Фенилосохидантоин; фенилпсевдохидантоин; PIO's; Pioxol; PN/135; помпоен; Pondex; PT 360; Ронил; Сигмадын; Систра; софро; poticaj; стимул; Tradons; Tradons;

UNII-7GAQ2332NK; Волитал; Volitol; Jh 1.

C9H8N2O2

CAS 2152-34-3

пиназепам

(ПИНАЗЕПАМ)

7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

2Н-1,4-бензодиазепин-2-он, 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-; 24-04-00304 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-Chloor-1,3-dihydro-5-feml-1-(2-propinyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-Chloor-l-propargil-5-feml-2H-1,4-benzodiazepin-2-on; 7-Chloor-2,3-dihydro-5-fenyl-1-propargyl-1H-1,4-benzodiazepin-2-on; BRN 0758533; EINECS 257-934-9; пиназепам; пиназепамум; Pinazepamum [INN-latinski]; UNII-5286RBZ882; Z-905; ZAMI 905.

C18H13ClN2O

CAS-52463-83-9

Пипрадрол

(пипрадрол)

1,1-дифенил-1-(2-пиперидил)метанол

5-21-04-00070 (Beilstein-handboereferentie); алертол; альфа,альфа-дифенил-2-пиперидинетанол; альфа,альфа-дифенил-альфа-(2-пиперидил)метанол; альфа-(2-пиперидил)бенжидрол; альфа-пипрадол; BRN 0229537; детал EINECS 207-394-5; HSDB 8016; MRD 108; пипрадол; Пипрадол [INN-španjolski]; пипрадрол; пипрадроло; пипрадроло [DCIT]; пипрадролум; Pipradrolum [INN-latinski]; пипралон; пиридрол; пиридрол; пиридролен; UNII-S6I030E0DA.

C18H21NR

CAS номери 467-60-7

Пировалерон

(ПИРОВАЛАЛЕРОН)

4'-метил-2-(l-пиролидинил)валерофенон

1-пентанон, 1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидинил)-; 4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон; пировалерон; Pyrovalerona [INN-Spaans]; пировалерон; Pyrovaleronum; Pyrovaleronum [INN-Latijn]; UNII-VOU69C02JP.

C16H23NR

CAS 3563-49-3

Prazepam

(PRAZEPAM)

7-хлор-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

5-24-04-00304 (Beilstein-handboekreferentie); 7-Chloor-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;

7-Хлоро-1-циклопропилметил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2(3Н)-бир; BRN 0895797; центракс; деметрин; EINECS 220-975-8; K-373; Lysanxie; NSC 277179; празепам; Prazepamum; Prazepamum [INN-латын]; трепидан; UNI-Q30VCC064M; транскрипциялоо; W 4020.

C19H17ClN2O

CAS номери 2955-38-6

секбутабарбитал

(СЕКБУТАБАРБИТАЛ)

5-сек-бутил-5-этилбарбитурна киселин

2,4,6(lH,3H,5H)-пиримидинтрион, 5-этил-5-(l-метилпропил)-; 5-24-09-00162 (Beilstein-handboekreferentie); 5-этил-5-(л-метилпропил)барбитураат; 5-этил-5-(l-метилпропил)барбитурин-киселин;

5-сек-бутил-5-этилбарбитур кислотасы; 5-сек-бутил-5-этилмалонилюреа; Барбитур кислотасы, 5-сек-бутил-5-этил-; BRN 0199127; бута бар; бутабарбитал; Бутабарбитал (ВАН); бутабарбитон; бадалдар; бутатал; Бутика капкактары; бутизол; бутобарбитон; бутрат; EINECS 204-738-6; HSDB 3018; медициналык; Nilox; NSC 27517; сек-бутобарбитон; secbubarbital; секбутабарбитал; секбутабарбитал; секбутабарбитал [DCIT]; секбутабарбитал; secbutabarbitalum [INN латын]; секбутобарбитон; жалгыз клеткалар; UNII-P0078O25A9.

C10H16N2O3

CAS 125-40-6

темазепам

(ТЕМАЗЕПАМ)

7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

1,3-Dihydro-7-chloro-3-hydroxy-1-methyl-5-pheml-2H-1,4-benzodiazepin-2-one; 3-гидроксидиазепам; 5-25-02-00242 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фемл-2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир; BRN 0759300; CCRIS 1954; Cerepax; кризис; dasuen; EINECS 212-688-1; ER 115; Euhypnos; Euipnos; гидроксидиазепам; K-3917; K3917; леналдык; Levanxene; Levanxol; Мабертин; Метилоксазепам; N-метилоксазепам; Neodorm SP; түнкү; Номапам; Norcotral темасы; норма; Normitab; Түндүктө; NSC 246303; Оксидиазепам; оң; Pronervon T; Remestan; ресторан; Ro 5-5345; Signopam; стразепам; тема жаратуучусу; Тема; ct тематикалык лабиринт; Темазепам; темазапамум; Темазепамум [INN-латын]; шаблон; Tenox;

UNII-CHB1QD2QSS; Uvamin Retard; WY 3917; Ми-3917.

C16H13ClN2O2

CAS 846-50-4

тетразепам

(TETRAZEPAM)

7-хлор-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

4261CB; 24-05-00064 (Beilstein маалымдамасы); 7-Хлоро-5-(1-циклогексемл)-1-метил-2-оксо-2,3-дигидро-1Н-(1,4)-бензо(ф)диазепин;

7-хлоро-5-(циклогексен-l-ил)-l,3-дигидро-l-метил-2H-l,4-бензодиазепин-2-бир; BRN 0890548; CB 4261; Clinoxan; EINECS 233-837-7; Мусарил; миоластан; Ro 06-6657; тетразепам; тетразепамум; Тетразепамум [INN-латын]; UNII-FO92091VP8.

C16H17ClN2O

CAS 10379-14-3

Triazolam

(ТРИАЗОЛАМ)

8-chloor-6-(o-chloorfenyl)-1-метил-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] бензодиазепин

4H-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин, 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-; 8-хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4Н-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин; 8-chloor-6-(o-chloorfenyl)-1-метил-4H-s-triazool (4,3-a) (1,4) бензодиазепин; BRN 1226643; CCRIS 1932.; хлоразолам; EINECS 249-307-3; Halcion; HSDB 6759; Novidorm; Songar; триазолам; триазолам; Triazolamum [INN-latinski]; U 33030;

U-33.030; UNII-1HM943223R; кальций. C17H12Cl2N4

CAS 28911-01-5

феназепам

(FENAZEPAM)

7-шыпыргы-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

2Н-1,4-бензодиазепин-2-он, 1,3-дигидро-7-шыпыргы-5-(2-хлорфенил)-;

5-24-04-00341 (Beilstein-handboereferentie); BD 98; BRN 0889456; феназепам; феназепам; UNII-3DSB43090Z.

C15H10BrClN2O

CAS 51753-57-2

фендиметразин

(ФЕНДИМЕТРАЦИН)

(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин

(+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин; (2R-транс)-3,4-диметил-2-фенилморфолин; 3,4-диметил-2-фенилтетрагидро-1,4-оксазин; Адфен (негиз); Antapentaan; Bontril; d-2-фенил-3,4-диметилморфолин; EINECS 211-204-6; фендиметразин; Фендиметразина [INN-španjolski]; HSDB 3381; мефенметразин; NSC 169187; фендиметразин; Phendimetrazinum; Phendimetrazinum [INN-latinski]; Sedafamen; UNII-AB2794W8KV.

C12H17NR

CAS номери 634-03-7

fenkamfamin

(FENCAMFAMIN)

N-этил-3-фенил-2-норборнаамин

2-этиламино-3-фенилнорборнан; 2-фенил-3-этиламинобицикло(2.2.1)гептан; 3-фенил-N-этил-2-норборнамин; эввитол; fenacamfamine; fencamfamine; fencamfamine; фенкамфамин [DCIT]; fencamfamine; фенкамфамин [INN-French]; фенкамфамин; Fenamphaminum [INN-Латын]; Фенканфамин; фенканфамин

[INN-Spanish]; фенкамфамин; реактивдүү; UNII-NME1I5IGBK.

C15H21N

CAS номери 1209-98-9

Фенобарбитал

(ФЕНОБАРБИТАЛ)

5-этил-5-фенилбарбитурна киселин

2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинетрион, 5-этил-5-фенил-; 5-этил-5-фенил-2,4,6-(1Н,3Н,5Н)пиримидинтрион; 5-этил-5-фенилбарбитуранчизелин; 5-фенил-5-этилбарбитуран кизелин; 5-фенил-5-этилбарбитурат челин; 5-фенил-5-этилбарбитур кислотасы [талижанский]; Адонал; Aefenal; Agripnal; AI3-02726; амилофен; афенил барбит; афенилаттар; австроминал; Барбенил; Барбинол; барбифенил; barbipil; Барбара; Барбитурна кизелин, 5-этил-5-фенил-; барби балык; Барбонал; Барбофен; Бар жатаканасы; Бартол; bialminal; Blue-fen; Cabronal; Тынчтанып; тынч; кардинал; CCRIS 502; хиноин; кодибарбит; Coronalette; Cratecil; дезибарбитурат; жатакана; doscalun; дунерил; EINECS 200-007-0; Фенобарбитал эликсир; Ensobarb; Ensodorm; Испанча; эпидорма; эпилол; эпизоддук; эпсилон; эскабарб; этилфен; Euneryl; Phenbital; аял; фенобарбитал; Фенобарбитал [INN-španjolski]; фенобарбитал; Фенобарбитал [DCIT]; Phenosed; phenylettae; багбанчылык; Көзөмөл панели; глизолат; Гаплопан; бактысыз; гелиондук; hennolettes; геноталдык; HSDB 3157; гипноздук; гипнет; Hypno таблеткалары; Гипногендик; гипнолон; гипнолтол; гистапен; Леонал; лепиналдык; lepinallets; линазалар; Liquital; ликсофен; Lubergal; майлоочу май; Lumen; жарык топтому; Lumesyn; luminal; Lumofridettes; люфенил; luramin; молиналдык; Neurobarb; Нирвонал; Ноптил; жаңы фено; NSC 128143; нунол; парк статистикасы; фармацевтика; Phen-Bar; fenaemal; Phenemic; укмуштуу; фенобол; фенобарб; фенобарбитал; фенобарбитал; Фенобарбитал [INN-латын]; фенобарбитал [INN]; фенобарбитол; фенобарбитал; фенобарбитон; Phenobarbiturna Selenium; фенобарбил; фенол кислотасы; фенолурий; көрүнүш; фенил; фенотура; Фенил этил барбитурат кизелин; фенилэтил барбитурат; фенилэтил барбитурат; фенилэтилбарбитур кислотасы; фенилетилмалонилюреа; фенилат; Phenyral; фоб; Polcomminal; дароо; Silk Tablinen; Седабар; Sedicate; седизорин; Седлин; Седофен; седонал; Седон торлору; Седофен; Жетинчи; SK фенобарбитал; солфотон; Solu barb; сомбутол; уйкучулук; сомнолеткалар; сомносан; сомоналдык; спасепилин; крахмал; стерилеттер; Stent Extent Tabs; талфен;

телаксин; UNII-YQE403BP4D.

C12H12N2O3

CAS-50-06-6

Fenproporeks

(PHENPROPOREX)

(±)-3-[(а-метилфенетил)амин]пропионитрил

баш ийбөө; EINECS 239-772-0; EINECS 240-444-4; Fenproporeks [INN-španjolski]; Fenproporex; Fenproporeksum [INN-latinski]; UNII-W0194S5FOA.

C12H16N2

CAS 16397-28-7

fentermin

(ФЕНТЕРМИН)

α,α-диметилфенетиламин

1,1-диметил-2-фенилэтиламин; 2-амино-2-метил-1-фенилпропаан; 2-фенил-терт-бутиламин; 4-12-00-02820 (Beilstein-handboekreferentie); альфа,альфа-диметил-бета-фенилэтиламин; альфа, альфа-диметилбензеентанамин; альфа, альфа-диметилфенетиламин; альфа-бензилизопропиламин; BRN 0970319; Duromine; EG 204-522-1; EINECS 204-522-1; этанамин, 1,1-диметил-2-фенил-; кеңейтүү; фентермин; Phentermin [INN-španjolski]; HSDB 3158; ионамин; Линил; липопил; Лонамин; Mirapront; Нормефентермин; NSC 759163; Obermijn; Omnibex; фентермин; фентермин; Phenterminus [INN-latinski]; Fentrol; Fentrol 2; Fentrol 3; Fentrol 4; фенил-терт-бутиламин; фенил-тертиар-бутиламин; RCRA afvalnummer P046. UNII-C045TQL4WP; Вилпо.

C10H15N

CAS номери 122-09-8

Флуалпразол

(FLUALPRAZOL)

8-хлор-6-(2-фторфенил)-1-метил-4Н-бензо[f][1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин; 4H-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин, 8-хлор-6-(2-фторфенил)-1-метил-; 8-Chloor-6-(2-fluorfenyl)-1-метил-4H-бензо (F) (1,2,4) триазоло (4,3-а) (1,4) диазепин; flualprazolam; Флуалпразолам [NFLIS-DRUG]; RO 11-5073/000; UNII-FWF5L8D2BE.

C17H12ClFN4

CAS 28910-91-0

Флубромазолам

(FLUBROMAZOLAM)

8-шыпыргы-6-(2-фторфенил)-1-метил-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин

JYI-73; 8-шыпыргы-6-(2-фторфенил)-1-метил-4Н-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин; 4H-(1,2,4)триазоло(4,3-а)(1,4)бензодиазепин,

8-шыпыргы-6-(2-фторфенил)-1-метил.

C17H12BrFN4

CAS 612526-40-6

флюдиазепам

(FLUDIAZEPAM)

7-хлор-5(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-

2

2H-l,4-benzodiazepin-2-on, 7-chloor-5-(o-fluorfenil)-l,3-dihidro-l-methyl-; 5-24-04-00320 (BeilsteinHandbookReferentie); 7-Kloro-5-(2-fluorfenil)-1-метил-1Н-1,4-бензодиазепин-2(3Н)-он; BRN 0686115; Эриспан; флюдиазепам; флюдиазепам; Fludiazepamum [INN-latinski];

өздүк карта 540; Ro 5-3438; UNII-7F64A2K16Z.

C16H12ClFN2O

CAS 3900-31-0

Флуразепам

(FLURAZEPAM)

7-хлор-1-[2-(диэтиламин)этил]-5(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

24-04-00322 (Beilstein Handbook Reference); 7-хлоро-1-(2-(диэтиламин)этил)-5-(2-фторфенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-бир; 7-хлоро-1-(2-(диэтиламин)этил)-5-(2-фторфенил)-1Н-1,4-бензодиазепин-2(3Н)-бир; BRN 0767925; Далмане-Р; EINECS 241-591-7; флуразепам; флуразепам; Флуразепам

[INN-latinica]; HSDB 3085; Ro-5-6901/3; UNII-IHP475989U.

C21H23ClFN3O

CAS 17617-23-1

Chlordiazepox

(ХЛОРДИАЗЕПОКСЕН)

7-хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид

3Н-1,4-бензодиазепин-2-амин, 7-хлоро-N-метил-5-фенил-,4-оксид; 7-Хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид; 7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид [njemački]; 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид; 7-хлоро-N-метил-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-2-амин-4-оксид; 7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-осид; 7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксидо [талижански]; баланс балансы (фармацевтикалык); CDOs; хлордиазепоксид; хлордиазепоксид; Chlordiazepoxidum [INN-latinski]; хлордиазепоксид; хлордиазепид; хлордиазепоксид; хлозепид; хлордиазепоксид; Chlordiazepoxido [Италия]; хлордиазепоксид; Хлордиазепоксидо [INN-španjolski]; өздөштүрүү; декацил; куралсыздандыруу; Эйден; Eden psych; EINECS 200-371-0; Elenium; Гелогафен; HSDB 3028; ifibrium; Калмо капкактары; Lib бошотуу; либринин; Libritabs; айдоо катар; өлчөө; метаминодиазепоксид; жумшартуулар; бир нече; напотон; психосан; Радепур; катуу; силибрин; Ден соолук; тропикалык; UNII-6RZ6XEZ3CR; Vioppsychol; Зейсин; Zetran.

C16H14ClN3O

CAS 58-25-3

Estazolam

(ESTAZOOL)

8-хлор-6-фенил-4Н-с-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин

4H-(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)бензодиазепин,8-хлор-6-фенил-;

8-Kloro-6-feml-4H-(1,2,4)triazool-(4,3-а)(1,4)бензодиазепин;

8-chloor-6-fenyl-4H-s-triazool (4,3-a) (1,4) бензодиазепин; 8-chloor-6-fenyl-4H-s-triazool (4,3-a) (1,4) бензодиазепин (IUPAC); Эбботт 47631; Эбботт-47631; BRN 1220868; CCRIS 1955; D 40TA; D-40TA; EINECS 249-982-4; Эсилген; эстазолам; эстазолам; Estazolamum [INN-latinski]; Eurodin; жулодин; NSC 290818; нукталон; Prosom; U 33737; UNII-36S3EQV54C.

C16H11ClN4

CAS 29975-16-4

Etizolam

(ETIZOLAM)

4-(2-хлорфенил)-2-этил-9-метил-6Н-тиено[3,2f][1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4]диазепин

4-(о-хлорфенил)-2-этил-9-метил-6Н-тиено(3,2-ф)-с-триазол(4,3-а)(1,4)диазепин; 6-(o-Chloorfenyl)-8-этил-1-метил-4H-s-triazool(3,4-c)thieno(2,3-e)(1,4)-диазепин; 6-(o-chloorfenyl)-8-этил-1-метил-4H-s-triazool(3,4-c)thieno(2,3-e)(1,4)диазепин; 6-(о-хлорфенил)-8-аэтил-1-метил-4Н-с-триазол(3,4-с)тиено(2,3-е)(1,4)диазепин [нжемачки]; 6H-тиено(3,2-ф)(1,2,4)триазол(4,3-а)(1,4)диазепин, 4-(2-хлорфенил)-2-этил-9-метил-; 8-этил-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4Н-s-триазол(3,4с)тиено(2,3е)-1,4-диазепин; AHR 3219; BRN 0572740; депо; Etizolam; Etizolam; Etizolamum [INN-latinski]; UNII-A76XI0HL37; Y-7131.

C17H15ClN4S

CAS 40054-69-1

Этил лофлазепат

(ETILOFLAZEPAT)

этил 7-хлор-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат

25-08-00124 (BeilsteinHandbookReferentie); BRN 0765264; CM 6912; EINECS 249-489-4; Etil 7-chloor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihydro-2-okso-lH-l,4-benzodiazepin-3-karboxilaat; этилфлуклозепаат; этилфлазепат; Этилислофлазепа; Этилислофлазепас [INN-latinski]; Лофлазепирани этил; Loflazepated'ethyle [INN-francuski]; Loflazepatodeetilo; Loflazepatodeetilo [INN-španjolski]; Loflazepiczuur, этилэфир; UNII-VJB5FW9W9J; Victaan.

C18H14ClFN2O3

CAS 29177-84-2

Этиламфетамин (N-этиламфетамин)

(ETILAMFETAMIN, N-ETILAMFETAMIN)

N-этил-а-метилфенетиламин

1-фенил-2-этиламинопропан; 1-фенил-2-этиламинопропан [немец]; 1-фенил-2-этиламинопропан; 3-12-00-02668 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); альфа-фенил-бета-этиламинопропан; даамдуу; BRN 2357701; этиламфетамин; этиламфетамин; Этиламфетамин

[INN-Spanish]; этиламфетамин; этиламфетамин; этиламфетамин

[INN-латын]; Этиламфетамин [Латын]; этиламфетамин; Этиламфетамин [Испанча]; UNII-022YON1XMX.

C11H17N

CAS номери 457-87-4

Etinamat

(ETINAMAT)

1-Этинилциклогексаанкарбамат

1-этинилциклогексилкарбамат; 1-этинилциклогексилкарбонат;

1-этинилциклогексанолкарбамат; 1-этинилциклогексилкарбамаат; 4-06-00-00349 (Beilstein-handboekreferentie); Этинил-циклогексил-карбамаат; Aetinyl-cyclohexyl-carbamaate [njemački]; BRN 1946056; Carbamaat de l'ethinylcycloheksanol; carbamaat de l'ethinylcycloheksanol [francuski]; Карбаминска киселина, 1-этинилциклогексилестер; Циклогексанол, 1-этинил-, карбамат; EINECS 204-789-4; Этинамат; Ethinamaat; ethinatum; Etinamatum [INN-latinski]; Этинилциклогексилкарбамаат; Etinamaat; Etinamaat; Etinamato [INN-španjolski]; HSDB 3325; NSC 11538; UNII-IAN371PP48; USAF EL-42; валамин; валамин; valaminetta; valaminettae; valaminetten Valmid; valmidaat; Volamin.

C9H13NO2

CAS 126-52-3

Этлорвинол

(ETHLORVINOL)

1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-эн-3-ол

l-Chloor-3-ethyl-l-penteen-4-in-3-ol; 1-Хлор-3-этилпент-1-4-ин-3-ол; 1-пентин-4-ин-3-ол, 1-хлор-3-этил-; 3-(бета-хлорвинил)-l-пентин-3-ол; 4-01-00-02315 (Beilstein-handboekreferentie); 5-хлор-3-этилпент-l-in-4-een-3-ol; een 71; Аэтил-хлорвинол; AI3-23721; альвинол; Арвинол; бета-хлорвинилэтилэтинилкарбинол; бета-хлорвинилэтилэтинилкарбинол; BRN 1702245; Etchloorvinolo; Echloorvinol; Etklorvinol [INN-španjolski]; Этхлорвинол; Этхлорвинол; этхлорвинил; Этхлорвинол; Ethchloorvinolum; Ethchloorvynolum [INN-latinski]; Этхлорвинол; Этохлорвинол; Этихлорвинол; этил бета-хлорвинилэтинилкарбинол; HSDB 3079; Нормансон; Normosaans; Нормосон; Neus; NSC 30372; плацидил; плацидил; Roeridor; Serenil; Serensil; UNII-6EIM3851UZ.

C7H9ClO

CAS 113-18-8

Психотроптук заттардын тизмелери жөнүндө эскертүү

Психотроптук заттардын тизмесине төмөнкүлөр кирет:

- бул химиялык символдун ичинде мындай изомерлердин болушу мүмкүн болгон учурларда психотроптук заттардын изомерлери;

- мындай татаал жана жөнөкөй эфирлер мүмкүн болгон учурларда психотроптук заттардын татаал жана жөнөкөй эфирлери;

- бардык психотроптук заттардын туздары, анын ичинде жөнөкөй эфирлер, татаал эфирлер жана изомерлер, мындай туздар пайда болушу мүмкүн болгон бардык учурларда.

Баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун тизмеси

(1-(2-морфолиноэтил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

(1-(2-морфолиноэтил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

жок 796260; A-796260; A796260; UNII-5N69DXA53Z.

C22H30N2O2

CAS 895155-26-7

(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

(1-(5-фторпентил)индол-3-ил)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

l-(5-fluorpentil)-lH-indool-3-il)(2,2,3,3-tetramethylciklopropil)метанон; 5'-фтор-УР-144; 5-F-UR-144; HSDB 8372; UNII-L2M8B977ZE; XLR 11; XLR-11; XLR11.

C21H28FNO

CAS 1364933-54-9

1-фенилпиперазинжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

1-фенилпиперазин

1-Fenilpiperazine [češki]; 1-фенилпиперазиндер; 5-23-01-00160 (Beilstein-handboereferentie); AI3-26332; BRN 0132157; CCRIS 4334; EC202-165-6; EINECS 202-165-6; N-фенилпиперазиндер; фенилпиперазиндер;

UNII-J9225CBI7D.

C10H14N2

CAS 92-54-6

l-(l-циклогексен-л-ил)пиперидин

1-(1-пиперидино)циклогексеен

l-(Циклогекс-l-en-l-yl)пиперидин; l-(циклогексен-l-ил)пиперидин;

1-(1-циклогексенил)пиперидин.

C11H19N

SAS 2981-10-4

l-(3,4-метиленокси-фенил)-2-нитропроп-л-эне

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-нитропропен

5-(2-нитропроп-л-энил)-л,3-бензодиоксол.

C10H9NO4

CAS 5438-41-5

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен

1-метил-4-(2-нитропроп-1-эн-1-ил)бензол; 1-метил-4-(2-нитропроп-1-эн-1-ил)бензол.

S10N11NO2

CAS 29816-55-5

1-(4-метилфенил)-2-пропанон

1-(4-метилфенил)пропан-2-бир

4-метилфенилацетон.

S10N12O

CAS 2096-86-8

1,4-дибензилпиперазин

1,4-дибензилпиперазин

дибензилпиперазин; J503.930D; N,N'-дибензилпиперазин; пиперазин, 1,4-

бис(фенилметил)-; UNII-616774W5JF.

C11H16N2

CAS 1034-11-3

1-фенилциклогексиламинжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

AI3-05775; Prekusor PCP-a; UNII-HBO2D49I2S.

C12H17N

CAS 2201-24-3

1-хлоро-2-фенилетан

1-хлоро-2-фенилетан

фенетилхлорид; 1-хлоро-2-фенилетан; (2-хлорэтил)бензол.

C8H9Cl

CAS 622-24-2

2,5-диметоксифенетиламинжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

2,5-диметоксифенетиламин

2C-H; NSC 168525; UNII-9A8XF4GA0X.

C10H15NO2

CAS 3600-86-0

2C-D

2-(2,5-диметокси-4-метилфенил)этан-1-амин

4-метил-2,5-диметоксифенетиламин, 2,5-диметокси-4-метилфенетиламин, 2,5-диметокси-4-метил-бета-фенетиламин,

1-(2,5-dimetoxy-4-methylfenyl)-2-aminoethan, 2,5-dimetoxy-4-methylfenethylamine, 2,5-DMP cpd, 2-cd, 2C-D, 2C-M, BRN 2211617, 17. UNII-7J43GY6ONS.

S11N17NO2

CAS24333-19-5

2CP-P

4-пропил-2,5-диметоксифенетиламин

2,5-диметокси-4-пропилфенетиламин; 2-(2,5-диметокси-4-(н)-пропилфенил)этанамин; 2-(2,5-диметокси-4-пропилфенил)этанамин; 2C П

2CP; UNIE-DPS1JI878J.

C13H21NO2

CAS 207740-22-5

2-амино-1-бензо[1,2-б:4,5-б']дифуран-4-илетаанжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

2-аминокислоталаржана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

2,3-дигидро-lH-индеен-2-амин

2-инденимин, 2-инденимин.

C9H11N

CAS 2338-18-3

2-диметиламино-1-хлорпропаан (2-диэтиламиноизопропилхлорид)

2-диметиламино-1-хлорпропаан (2-диэтиламиноизопропилхлорид)

2-хлор-N,N-диметилпропиламин-гидрохлорид; DMIC;

1-диметиламино-2-пропилхлорид-гидрохлорид; 2-хлор-l-диметиламинопропаангидрохлорид; 2-хлорпропилдиметиламмониев клорид; N,N-диметил-2-хлорпропиламин-гидрохлорид; 2-ди, этиламиноизопропилхлорид гидрохлориди; 2-хлор-N,N-диметилпропаанамин, гидрохлорид; 2-хлор-N,N-диметилпропаан-1-амингидрохлорид (1:1); (2R)-2-chloor-N,N-dimethylpropaan-1-амин; (2S)-2-хлор-N,N-диметилпропаан-1-амин; 1-диметиламино-2-хлорпропаан.

C5H13ClN

CAS номери 4584-49-0

2C-E

2-(2,5-диметокси-4-этилфенил)этан-л-амин

2,5-диметокси-4-этилфенетиламин; 2-(4-этил-2,5-диметоксифенил)этан-1-амин, Aqua Rust [көчө аты] Түбөлүктүү [көчө аты], Колибри [жалпы аты, UNII-I190284UXX.

S12N19NO2

CAS71539-34-9

2S-T-7

2,5-диметокси-4-Н-пропилтиофэнтиламин

2,5-диметокси-4-(н)-пропилтиофенетиламин; 2C-T-7; Plavi mystiek; HSDB 7554; Tweety Bird-мескалин; UNII-TJG366J9BA; 2-[2,5-Диметокси-4-(пропилсульфанил)фенил]этан-1-амин; 2,5-диметокси-4-(пропилсульфанил)фенетиламин; 2,5-диметокси-4-(пропилтио)фенетиламин.

C13H21NO2S

CAS 207740-26-9

2-тиофен-2-илэтиламинжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

l-(2-тиенил)-л-аминоэтан

1-(2-тиенил)этиламин; 1-(тиофен-2-ил)этан-1-амин; 1-(тиофен-2-ил)этанамин; 1-(тиофен-2-ил)этиламин; 1-тиен-2-илетанамин; 1-тиофен-2-ил-этиламин; 2-(1-аминоэтил)тиофен; 2-тениламин, альфа-метил-; 2-тиофенеметанамин, альфа-метил-; альфа-(2-тиенил)этиламин; альфа-метил-2-тениламин; альфа-метил-2-тиофенеметанамин; NSC-42522; UNII-LX6NX2S3AF.

C6H9NS

CAS 6309-16-6

3-(l-nafolie)indool

3-(1-нафтоил)индол; 3-нафтойлиндол; 1'-нафтоилиндол; метанон, 1Н-индол-3-ил-1-нафталенил-

UNII-56CC3I2HRAST; 56CC3I2HRAST; метанон, lH-indool-3-yl-l-naftalenyl-; 1H-indool-3-yl (naftaleen-l-yl) метанон; ACMC-209xls; 3-(l-naphtoyl)-lH-indool; SCHEMBL8530849; кетон, индоол-3-ил-1-нафтил; DTXSID30438655; ACT06985; CS-M0035; ANW-47822; CINK36943673; AKOS005146536; 3-(нафталин-1-карбонил)-1Н-индол; (lH-indool-3-yl) (l-naftyl) keton; CS-16957; DB-003335; (lH-indol-3-yl)-naftaleen-l-ylmethanon; FT-0672619; X8924; lH-INDOL-3-IL-l-NAphthalimylmethanon; C-2768; J-002304; Q27261399.

C19H13NO

CAS 109555-87-5

3-адамтоилиндолжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары.

3-бензоилиндолжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

(адамтан-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)метанон

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонаан-2-ил)фенол; Каннабициклогексанол (CCH, CP 47.497 диметилоктил гомолог); (С8)-CP 47.497).

C21H34O2

CAS: 114753-51-4; 70434-82-1

3-бутанил-1-метилиндол[1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутаан-1-он]жана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

3-butanoyl-1-methylindool [1-(1-метил-1H-indool-3-ил)бутаан-1-он]

3-нафтойлиндолжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

3-(l-nafolie)indool

3-нафтойлиндоол; кетон, индоол-3-ил-1-нафтил; метанон, lH-indool-3-yl-l-naftalenyl-; UNI-56CC3I2HRAST

C19H13NO

CAS 109555-87-5

4-метоксифенциклидин

1-[1-(4-метоксифенил)циклогексил]пиперидин

метоксидин; 4-MeO-PCP

C18H27NR

CAS 2201-35-6

5-MeO-AMT

1-(5-метокси-1Н-индол-3-ил)пропан-2-амин

альфа-метил-5-метокситриптамин; 5-MeO-AMT; 5-метокси-альфа-метилтриптамин; альфа, О-диметилсеротонин; альфа, O-DMS; Альфа О; UNI-U5XOB9AQ15

S12N16N2O

CAS1137-04-8

5-MeO-DALT

N-[2-(5-метокси-1Н-индол-3-ил)этил]-N-(prop-2-in-1-yl)prop-2-in-1-amin

N,N-диаллил-5-метокситриптамин; 1H-indool-3-ethanamine, 5-metoxy-N,N-di-2-propeen-l-yl-; 5-метокси-N,N-диалилтриптамин; N-Алил-N-(2-(5-метокси-lH-indool-3-ил)этил)проп-2-een-l-амин; UNII-V25VK0QTAA

C17H22N2O

CAS 928822-98-4

ван 5-гидрокси-N-метилтриптаминжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

ван 5-гидрокси-N-метилтриптамин

5-гидрокси-Nω-метилтриптамин; N-метил-5-HT; N-метил-5-HT; N-метил-серотонин; N-метил-5-гидрокситриптамин; N-метил-5-гидрокситриптамин; N-метилсеротонин; NSC 91541; N-метил-серотонин; N-метил-5-HT; N-метил-5-гидрокситриптамин

C11H14N2O

CAS 1975-81-1

5-иод-2-аминдаан

5-иод-2,3-дигидро-1Н-инден-2-амин

1Н-индеен-2-амин, 2,3-дигидро-5-жод-; 5-IAI

C9H10IN

CAS 132367-76-1

6-дезоксикодеин

Морфин, 7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпокси-3-метокси-17-метил-

7,8-дидегидро-4,5-альфа-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан; кодеин, 6-дезокси-; код; Дезоксикодеин Е

C18H21NO2

CAS 5121-66-4

7-ацетоксимитрагин

метил-2-(7а-ацетокси-8-метокси-3-этил-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octahidroindolo [2,3-а] чинолизин-2-ил) -3- метоксиакрилат

7-ацетоксимитрагинин; индоло(2,3-а)кинолизин-2-уксус кислотасы,

7a-(acetiloksi)-3-etil-1,2,3,4,6,7,7a,12b-oktahidro-8-metoksi-alfa-(metoksimetilen)-, methylester, (alfaE,2S,3S,7aS, 12bS)-;

O-acetylmitragine hydroxyindoleen; UNII-KJD0WGJ0NY

C25H32N2O6

CAS 174418-81-6

7-гидроксимитрагинин

(1-гептил-1Н-индоол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

1-гидрокси-1-метил-2-фенилетоксисульфат; 1-диметиламино-2-пропанол; 1-диметиламино-2-хлорпропаан, 2,5-диметоксибензалдегид;

7-гидроксимитрагин; 7-гидрокси-митрагин; ван 9-метоксикоринантеид

гидроксииндоленин; митрагинин гидроксииндолин; UNII-2T3TWA75R0

C23H30N2O5

CAS 174418-82-7

А-836, 339

N-[4,5-диметил-3-(2-метоксиэтил)-1,3-тиазол-2(3Н)-илидин]-2,2,3,3-тетраметилциклопропаанкарбоксамид;

N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3Н)-илидин)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид;

N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илидин]-2,2,3,3-тетраметилциклопропаан-1-карбоксамид;

N-(3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметилтиазол-2(3Н)-илидин)-2,2,3,3-тетраметилциклопропаанкарбоксамид;

циклопропаанкарбоксамид, N-(3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-2(3Н)-тиазолилидин)-2,2,3,3-тетраметил-, (N(Z))-; UNII-Z6Y1J258EG; A-836339

C16H26N2O2S

CAS 959746-77-1

ACBM(N)-018

N-(adamantaan-1-yl)-1-pentil-1H-indozol-3-carboxamide

1-пентил-(N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-l-ил)-1Н-индазол-3-ил-карбоксамид;

N-(adamanta-l-yl)-l-pentil-1H-indazool-3-carboxamide; LTI-258; 1Н-индазоол-3-карбоксамид, 1-пентил-N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил; 1-пентил-(N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-l-ил)-1Н-индазоол-3-карбоксамид; AKB48; pijnboom

C23H31N3O

CAS 1345973-53-6

ACBM-2201

N-(адамтан-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксамид

1-(5-фторпентил)-N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-l-ил-1Н-индол-3ил-карбоксамид;

ADM-2201; 1-(5-фторпентил)-N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-l-ил-1Н-индол-3-карбоксамид; N-(adamantan-l-yl)-l-(5-fluorpentil)-1H-indool-3-carboxamide; AdCbm-2201; STS-135; 9WPHARM; LTI-111

C24H31FN2O

CAS 1354631-26-7

ACBM(N)-BZ-F

N-(адамтан-1-ил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазоол-3-карбоксамид

1-(4-фторбензил)-N-трицикло-(3.3.1.1.3.7)дек-l-ил-1Н-индазол-3-ил-карбоксамид;

N-(adamantan-l-yl)-l-(4-fluorbenzyl)-1H-indazool-3-carboxamide;

ФУБ-АКБ-48

C25H26FN3O

CAS 2180933-90-6

ACBM-018

N-(adamantan-l-yl)-l-pentil-1H-indool-3-carboxamide;

2NE1; APICA; JWH-018 адамантилкарбоксамид; 3-(adamantan-l-ilcarbamoil)-l-pentilindool; N-(adamantaan-1-yl)-1-pentil-1H-indool-3-carboxamide

C24H32N2O

CAS 1345973-50-3

ACBM(N)-2201

N-(adamantaan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indozol-3-carboxamide

1-(5-фторпентил)-N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-l-ил-1Н-индазол-3-ил-карбоксамид;

5F-AKB48; ACBM(N)-2201; N-(adamanta-l-yl)-l-(5-fluorpentyl)-1H-indazool-3-carboxamide; 1H-indazool-3-carboxamide, 1-(5-fluorpentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-l-yl; 1-(5-фторпентил)-(N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-л-ил)-1Н-индазоол-3-карбоксамид; АН-15

C23H30FN3O

CAS 1400742-13-3

AM(N)-2201

(нафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил]метанон

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон; JWH(N)-18F; THJ-2201; MN-40; JTR-13; LTI-501

C23H21FN2O

SAS 1801552-01-1

AM-1220

1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1Н-индоол-3-ил](нафталин-1-ил) метанон

[1-[(1-метилпиперидидин-2-ил)метил]-1Н-индоол-3-ил]нафталин-1-ил)метанон; [1-[(1-метил-2-пиперидинил)метил]-1Н-индоол-3-ил]-1-нафталенил-метанон

C26H26N2O

CAS 137642-54-7

AM-1248

(adamantan-1-yl) -1-[(1-methylpiperidin-2-ylmethyl)-1H-indool-3-yl]metanon

[1-[(1-метил-2-пиперидинил)метил]-1Н-индол-3-ил]трицицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил-метанон; 1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(адамант-1-ойл)индоол

C26H34N2O

CAS 335160-66-2

AM-2233

(2-жодфенил) [1- (1-метилпиперидин-2-илметил) -1Н-индол-3-ил] метанон

(2-жудфенил)[1-[(1-метил-2-пиперидинил)метил]-1Н-индоол-3-ил]метанон;

1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-жодбензоил)индол

C22H23IN20

CAS 444912-75-8

AM-694

(2-жодфенил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон

1-[(5-фторпентил)-1Н-мдол-3-ил]-(2-жудфенил)метанон;

l-(5-fluorpentil)-3-(2-jodbenzoil)indol

C20H19FINO

CAS номери 335161-03-0

AMT (альфа-метилтриптамин)

l-(lH-indol-3-il)propaan-2-амин

1-(1Н-индол-3-ил)пропан-2-амин; альфа-метилтриптамин

C11H14N2

CAS 7795-52-0

борг

1-(1-бензофуран-5-ил)пропаан-2-амин; 1-(1-бензофуран-6-ил)пропаан-2-амин

5-АПБ, 6-АПБ

C11H13NR

CAS 286834-85-3

APDB

l-(2,3-дигидро-l-бензофуран-5-ил)пропаан-2-амин;

1-(2,3-дигидро-1-бензофуран-6-ил)пропан-2-амин; 5-APDB, 6-APDB

C11H15NR

CAS 152624-03-8

BIM-2201

(naftaleen-1-yl)[1-(5-fluorpentyl)-1H-benzimidazool-2-yl]metanon

(1-(5-фторпентил)-1Н-бензо[д]имидазол-2-ил)(нафталин-1-ил)метанон;

(l-(5-фторпентил)-lH-бензо[д]имидазол-2-ил)(нафталин-l-ил)метанон; 5F-MN-66; MN-66F; FTHJ; AM-2201 бензимидазоол аналогу; ФУБИМИНА; Thj-11; BZ-2201

C23H21FN2O

CAS 1984789-90-3

BZP-2201

(4-бензилпиперазин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил]метанон

(4-бензилпиперазин-1-ил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил) метанон

метанон, (l-(5-fluorpentyl)-lH-mdol-3-yl)(4-(fenylmethyl)-l-piperazinil)-;

NNL-2; UNII-R5CLJ9ZS5H

C25H30FN3O

CAS 2205044-69-3

БзОДЗ-Эпир

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1Н-индол;

3-Бензил-5-[1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1Н-indool-3-yl]-1,2,4-oxadiazool;

3-(3-Benzyl-1,2,4-oxadiazool-5-yl)-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indool

C23H24N4O

CAS 422564-85-0

BZP

N-бензилпиперазин

1-бензилпиперазин; 4-бензилпиперазин; AI3-52573; бензилпиперазин; BZP; EINECS 220-423-6; N-бензилпиперазин; NSC 40889; UNII-3UG152ZU0E

C11H16N2

CAS 2759-28-6

CB-13

(нафталин-1-ил)[4-(пентилокси)нафталин-1-ил]метанон

naftalen-l-il-(4-pentiloksinaftalen-l-il)metanon; (naftalen-l-il)[4-(pentiloksi)naftalen-l-il]metanon; CRA13; SAB-378

C26H24O2

CAS 432047-72-8

CBL(N)-2201

naftaleen-l-yl-l-(5-fluorpentyl)-lH-indazool-3-carboxylaat

naftaleen-l-yl-l-(5-fluorpenty)-1H-indazol-3-yl-carboxylaat; naftaleen-l-yl-l-(5-fluorpenty)-1H-indazool-3-carboxylaat; 1-naftalenyl-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazool-3-carboxylaat; lH-indazol-3-karboxilnakiselina, l-(5-fluorpentyl)-,l-naftalenylester; 5-Fluor SDB-005; UNII-B2QAS4X2LT; NM(N)-2201

C23H21FN2O2

CAS 2185863-14-1

CBL-018

naftaleen-1-yl-1-pentyl-1H-indool-3-carboxylaat

naftaleen-l-yl(l-pentyl-lH-indool-3)-carboxylaat; NM-018

C24H23NO2

CAS 2365471-54-9

CBL-2201

naftaleen-l-yl-l-(5-fluorpentyl)-lH-indool-3-carboxylaat

(naftaleen-l-yl)(l-(5-fluorpenty)-1H-indool-3-yl)-carboxylaat; naftaleen-l-yl-l-(5-fluorpenty)-1H-indool-3-carboxylaat; NM-2201;

PB-22F, нафталин-1-ил аналоги; MN-49

C24H22FNO2

CAS 2042201-16-9

CBL-BZ-F

naftaleen-l-yl-l-(4-fluorbenzyl)-lH-indool-3-carboxylaat

naftaleen-l-yl-l-(4-fluorbenzyl)-1H-indool-3-yl-carboxylaat;

naftaleen-1-yl-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indool-3-carboxylaat; FDU-PB22

C26H18FNO2

CBM(N)-018

N-(naftaleen-1-yl)-1-pentyl-1H-indozool-3-carboxamide

N-(naftaleen-l-yl)-l-pentil-1H-indazol-3-ylcarboxamide;

N-(naftaleen-l-yl)-l-pentil-1H-indozool-3-carboxamide; MN-18

C23H23N3O

CAS 1391484-80-2

CBM-018

N-(naftaleen-1-ил)-1-пентил-1H-indool-3-карбоксамид

N-(naftaleen-l-yl)-l-pentyl-1H-indool-3-yl-carboxamide; N-(naftaleen-l-yl)-l-pentyl-lH-indool-3-carboxamide; NNEI; MN-24;

N-1-naftaleenyl-1-пентил-1H-indool-3-карбоксамид

C24H24N2O

CAS 1338925-11-3

CBM-2201

N-(naftaleen-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indool-3-carboxamide

N-(naftaleen-1-yl)-l-(5-fluorpentyl)-1H-indool-3-yl-carboxamide;

5F-NNEI; 1-(5-fluorpentyl)-3-(naftaleen-l-ylcarbamoyl)indool;

l-(5-фторпентил)-N-(naftaleen-l-yl)-lH-indool-3-carboxamide;

5-фтор-MN-24; 5F-MN-24; MN-24F

C24H23FN2O

CAS 1445580-60-8

СР-47, 497

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол,

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол

CP 47.497-C7

S21N34O2

CAS70434-82-1

SR-47.497-C6

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил)фенол

2-((1S,3R)-3-hidroksicilkloheksil)-5-(1,1-диметилгексил)фенол

Фенол, 5-(1,1-диметилгексил)-2-((1S,3R)-3-hidroksicikloheksil)-

Фенол, 5-(1,1-диметилгексил)-2-(3-гидроксициклогексил)-, (1S-cis)-

UNII-DU5BQ63J05

S20N32O2

CAS 132296-20-9

CP 47.497-C8

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонаан-2-ил)фенол;

2-[(1S,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол

C22H36O2

CAS 70434-92-3

SR-47.497-S9

2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyldecaan-2-yl)fenol

(C9) - Cp 47.497; (С9) - CP-47497; 2-((1S,3R)-3-гидроксициклогексил)-5 (1,1-

диметилнонил)фенол; CP-47497, (C9); Фенол, 5-(1,1-диметилнонил)-2-

((1S,3R)-3-гидроксициклогексил)-; фенол, 5-(l,l-диметилнонил)-2-(3-гидроксициклогексил)-, (1S-cis)-; UNII-7W96Y4OF1O

S23N38O2

CAS 134308-14-8

EAM-2201 (JWH-210-F)

[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил](4-этилнафталин-1-ил) метанон

(4-этил-l-naftalenyl)[l-(5-fluorpentyl)-lH-indool-3-yl]metanon;

[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил](4-этил-л-нафталенил)метанон;

N-(5-фторопентил) аналогу; AM2201 4-этилнафтил аналоги

C26H26FNO

CAS 1364933-60-7

HU-210

(6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктаан-2-ил)-6а,7,10,10а-тетрагидро-6Н-бензо[с]кромен-1- ол, 11-гидрокси-Δ8-THC-DMG, (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а,7,10,10а- tetrahydrobenzo[c]chromen-l-ol; (6aR,10aR)-3-(1,1'-диметилгептил)-6а,7,10,10а-тетрагидро-1-гидрокси-6,6-диметил-6Н-дибензо[б,д]пиран-9-метанол

C25H38O3

CAS 112830-95-2

JWH(N)-018

(нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) метанон

(naftalen-l-yl) (l-pentil-lH-indazol-3-yl) метанон; JWH-018 indazool аналогу; 3-(l-naftoyl)-l-pentylindazol; (naftalen-l-yl) (l-pentil-lH-indazol-3-yl) метанон; THJ-018; LTI-502

C23H22N2O

CAS 1364933-55-0

JWH-007

(2-метил-1-пентил-1Н-индоол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон

(2-метил-1-пентил-1N-индоол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон; 1-пентил-2-метил-3-(1-нафтойл)индоол

C25H25NR

CAS 155471-10-6

JWH-019

(1-heksil-1H-indool-3-yl) (naftaleen-1-yl) метанон

(1-гексил-1Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон; 1-гексил-3-(нафталин-1-ойл)индоол

C25H25NR

CAS 209414-08-4

JWH-073

(1-бутил-1Н-индоол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон

(naftaleen-1-yl)-(1-butyl-1N-indool-3-yl) метанон; 1-бутил-3-(1-нафтойл)индол; (1-Бутил-1Н-индоол-3-ил) (нафтел-1-ил) метанон;

(1-бутил-1Н-индол-3-ил)-1-нафталенилметанон

C23H21NR

CAS 208987-48-8

JWH-081

(4-метоксинафтален-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метан

4-methoxynaftaleen-l-yl-(l-pentil-1N-indool-3-yl)metanon; 3-(4-метокси-л-нафтойл)-л-пентилиндоол; (4-метоксинафталин-1-ил)

(l-пентил-lH-indool-3-yl) метанон; 1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтойл)индол; 4-метоксинафталин-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил) метанон

C25H25NO2

CAS210179-46-7

JWH-098

(2-метил-1-пентил-1Н-индоол-3-ил) (4-метоксинафталин-1-ил) метанон

4-метоксинафталин-1-ил-(1-пентил-2-метил-1Н-индоол-3-ил) метанон

C26H27NO2

CAS 316189-74-9

JWH-116

(нафталин-1-ил) (1-пентил-2-этил-1Н-индоол-3-ил) метанон

(2-этил-1-пентил-1Н-индоол-3-ил)-1-нафталин-1-ил-метанон; 2-этил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)-1-нафталенил-метаан

C26H27NR

CAS 619294-64-3

JWH-122

(4-метилнафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон

(4-methylnaftaleen-l-yl)-(l-pentyl-lH-indool-3-yl) метанон; пентил-3-(4-метил-л-нафтойл)индоол; 4-methylnaftaleen-l-yl-(l-pentylindool-3-yl) метанон; (l-пентил-3-(4-метил-l-naftoyl)indool); (4-метил-1-нафтил)-(1-пентилиндол-3-ил) метанон

C25H25NR

CAS 619294-47-2

JWH-122-F (MAM-2201)

(4-метилнафталин-1-ил) [1-(5-флюорпентил)-1Н-индоол-3-ил] метанон

(1-(5-фторпентил)-lH-mdol-3-yl)(4-метил-l-naftaleenyl)метанон; AM2201 4-метилнафтил аналогу; N-(5-фторпентил) аналогу;

[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил](4-метил-1-нафталеенил)-метанон

C25H24FNO

CAS 1354631-24-5

JWH-149

(4-метилнафталин-1-ил) (2-метил-1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон

(4-methylnaftaleen-l-yl) (2-метил-л-пентил-lH-indool-3-yl) метанон; (4-метил-1-нафталеенил) (2-метил-1-пентил-1Н-индоол-3-ил)-метанон

C26H27NR

CAS-548461-82-1

JWH-175

3-(нафталин-1-илметил)-1-пентил-1Н-indool

(l-пентилиндол-3-ил) нафталин-l-илметан; 3-(нафтален-1-илметил)-1-пентил-1Н-индол

C24H25N

CAS 619294-35-8

JWH-176

(E) -1-[1-(нафтален-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил]пентан

1-((E)-(3-пентил-1Н-инден-1-илиден)метил)нафталин; нафталин,

1-((E)-(3-пентил-1Н-индеен-1-илидиен)метил)-; UNII-VA60GT97BB

C25H24

CAS 619294-62-1

JWH-182

(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (4-пропилнафталин-1-ил) метанон

4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон;

4-пропилнафталин-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил) метанон

C27H29NR

CAS 824960-02-3

JWH-184

3-[(4-метилнафталин-1-ил) метил]-1-пентил-1Н-индоол

1-пентил-1Н-индоол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метаан

S25N27N

CAS 619294-37-0

JWH-185

3-[(4-метоксинафталин-1-ил) метил]-1-пентил-1Н-индоол

1-пентил-1Н-индоол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метаан

S25N27NR

CAS 619294-39-2

JWH-193

(4-methylnaftaleen-1-yl) [1- (2-morfoline-4-ylethyl) -1H-indool-3-yl] metanon

(1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индол-3-ил)-4-метилнафталин-1-илметанон; (4-метил-1-нафталенил)[1-[2-(4-морфолинил)этил]-1Н-индол-3-ил]-метанон

C26H26N2O2

CAS 133438-58-1

JWH-196

2-метил-3-(нафталин-1-илметил)-1-пентил-1Н-индоол

2-метил-л-пентил-lH-indool-3-yl-(l-naftyl)methaan

S25N27N

CAS 619294-41-6

JWH-198

(4-metoxynaftaleen-1-ил) [1- (2-морфолин-4-илетил) -1H-indool-3-ил] метанон

(1-(2-морфолин-4-илетил)индол-3-ил)-4-метоксинафталин

-1-илметанон; (4-метокси-1-нафталеенил)[1-[2-(4-морфолинил)этил]-1Н-индоол-3-ил]-метанон

C26H26N2O3

CAS 166599-76-4

JWH-200

[1-(2-морфолин-4-илетил)-1Н-индоол-3-ил](нафталин-1-ил) метанон

(1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индоол-3-ил)-нафталин-1-ил-метанон;

(1-(2-морфолин-4-илэтил)индол-3-ил)-нафтален-1-илметанон;

1-[2-(4-морфолинил)этил]-3-(1-нафтойл)индол

C25H24N2O2

CAS 103610-04-4

JWH-203 (fenylacetylindool)

l-(l-пентил-1Н-индоол-3-ил)-2-(2-хлорфенил)этанон

1-пентил-3-(2-хлорфенилацетил)индол

2-(2-хлорфенил)-l-(l-пентилиндоол-3-ил)этенон; 2-(2-хлорфенил)-1-(1-пентил-1N-индол-3-ил)этанол; 1-пентил-3-(2-хлорфенилацетил)индол

C21H22ClNR

CAS 864445-54-5

JWH-206

l-(l-пентил-1Н-индоол-3-ил)-2-(4-хлорфенил)этанон

2-(4-хлорфенил)-1-(1-пентил-1Н-индоол-3-ил)-этанон;

2-(4-хлорфенил)-1-(1-пентил-1Н-индоол-3-ил)-этанон;

4-хлор изомери; 4-хлорфенил изомери

C21H22ClNR

CAS 824959-81-1

JWH-210

(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (4-этилнафталин-1-ил) метанон

4-этилнафталин-л-ил-(л-пентилиндоол-3-ил) метанон; l-пентил-3-(4-этил-л-нафтойл)индоол

C26H27NR

CAS 824959-81-1

JWH-234

(1-пентил-1Н-индоол-3-ил) (7-этилнафталин-1-ил) метанон

(7-этилнафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон;

7-этилнафтил-изомер

C26H27NR

CAS 824960-64-7

JWH-237

l-(l-пентил-1Н-индоол-3-ил)-2-(3-хлорфенил)этанон

2-(3-хлорфенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил)этанон; 3-хлорфенил изомери; 3-хлор изомери

C21H22ClNR

CAS 864445-56-7

JWH-250

2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индоол-3-ил)этанон

2-(2-метоксифенил)-l-(l-пентил-1N-индоол-3-ил)этанон; 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол; 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндоол-3-ил)этанол

C22H25NO2

CAS 864445-43-2

JWH-251

2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил)этанон

2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1Н-индоол-3-ил)этанон; 2-(2-метилфенил)-l-(l-пентилиндоол-3-ил)этанон; 1-пентил-3-(2-метилфенилацетил)индол

C22H25NR

CAS 864445-39-6

JWH-307

(нафталин-1-ил)[1-пентил-5-(2-фторфенил)-1Н-пирол-3-ил]метанон

(5-(2-фторфенил)-1-пентил-1N-пирол-3-ил)-(нафталин-1-ил) метанон; (5-(2-фторфенил)-1-пентил-1Н-пирол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон

C26H24FNO

CAS 914458-26-7

JWH-370

[5-(2-метилфенил)-1-пентил-1Н-пирол-3-ил](нафталин-1-ил) метанон

[5-(2-метилфемл)-1-пентил-1Н-пирол-3-ил]-1-нафталенилметанон; нафталин-1-ил(1-пентил-5-о-толил-1Н-пирол-3-ил)метанон; [2-(2-метилфемл)-1-пентил-1Н-4-ил](нафталин-1-ил)метанон;

5-(2-метилфенил)-л-пентил-3-(л-нафтойл)пирроол; [5-(2-Methylfenyl)-l-pentyl-lH-pyrrol-3-yl](naftaleen-l-yl)metanon; 5-(2-метилфенил)-2-(1-нафтойл)-1-пентилпирроол

C27H27NR

CAS 914458-22-3

MBA(N)-2201 (AB-PINACA-F)

N-(1-карбамойл-2-метилпроп-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индозоол-3-карбоксамид

N-(l-amino-3-метил-l-oxobutaan-2-yl)-l-(5-fluorpentyl)-lH-indazol-3-yl-carboxamide; AB-PINACA-Ž; 5F-AB-PINACA; MBA(N)-2201; N-(l-amino-3-метил-l-oxobutaan-2-yl)-l-(5-fluorpentyl)-1H-indazool-3-carboxamide; N-(l-carbamoyl-2-methylprop-l-yl)-l-(5-fluorpentil)-lH-indazool-3-carboxamide; AB-FILIPPIJNEN

C18H25FN4O2

CAS 1801338-26-0

MBA-2201

N-(1-карбамойл-2-метилпроп-1-ил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксамид

N-(l-carbamoyl-2-methylprop-l-yl)-l-(5-fluorpentil)-lH-indol-3-yl-carboxamide; N-(l-amino-3-метил-l-oxobutaan-2-yl)-l-(5-fluorpentyl)-1H-indool-3-carboxamide; N-(l-carbamoyl-2-methylprop-l-yl)-l-(5-fluorpentil)-lH-indool-3-carboxamide; 5F-ABICA; ABICA-F; 5-флюор-ABICA

C19H26FN3O2

Кредитор

5,6-метилендиокси-2-аминоиндаан; 6-метилендиокси-2-аминоиндаан; 6,7-Dihydro-5H-mdeno(5,6-d)-1,3-dioxol-6-amin; UNI-0DMJ6G3XBF; 5H-индено(5,6-д)-1,3-диоксол-6-амин, 6,7-дигидро-

C10H11NO2

CAS 132741-81-2

MDMB(N)-073-F

метил-3,3-диметил-2-1-(4-fluorbutyl)-1H-indazool-3-carboxamidobutanoaat;

5-fluor-ADB, 5F-ADB; 5F-MDMB-PINACA; метил-(S)-2-(l-(5-fluorpentil)-lH-indazool-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat; N-((1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)карбонил)-3-метил-D-валинметилэстер; UNII-UN52BPP7RB; валин, N-((l-(5-фторпентил)-lH-индезол-3-ил)карбонил)-3-метил-,метилэстер; 4F-MDMB-BINACA;

C19H26FN3O3

CAS 1715016-75-3

MDMB(N)-2201

метил 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индозол-3-карбоксамидо]бутаноаат

метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазоол-3-ил-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноаат; метил 2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазоол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноаат; 5F-ADMB, 5F-Mdmb-pica

C20H28FN3O3

CAS 1971007-88-1

MDMB-BZ-F

метил 3,3-диметил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индоол-3-карбоксамидо]бутаноаат

Mdmb-fubica; L-валин, N-((1-((4-фторфенил)метил)-1Н-индоол-3-ил)карбонил)-3-метил-,метилэстер; N-((1-((4-Фторфенил)метил)-1Н-индоол-3-ил)карбонил)-3-метил-L-валинметилэстер; UNII-K53ZMB4NR6

C23H25FN2O3

CAS 1971007-91-6

MDMB(N)-CHM

метил 3,3-диметил-2-[1-(циклогексилметил)-1Н-индозо-3-карбоксамидо]бутаноаат

метил-2-(l-(циклогексилметил)-lH-indozool-3-yl-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat; метил-2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индозоол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноаат; et-MN-37; MDMB(N)-CHMINACA

C22H31N3O3

CAS1185888-32-7

MDMB(N)-BZ-F

метил-3,3-диметил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индозол-3-карбоксамидо]бутаноаат

metil 2-(1-(4-fluorbenzil)-1H-indazol-3-il-karboksamido)-3,3-dimetylbutanoaat; metil 2-(1-(4-fluorbenzil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetylbutanoat; FUB-MDMB(N);MDMB(N)-FUB

C22H24FN3O3

CAS 1971007-93-8

MDMB-CHM

метил 3,3-диметил-2-[1-(циклогексилметил)-1Н-индоол-3-карбоксамидо]бутаноаат

метил-2-(l-(циклогексилметил)-lH-indool-3-yl-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat; метил-2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индоол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноаат; MDMB-CHMINACA

C23H32N2O3

CAS 1863065-84-2

MMB(N)-2201

метил-3-метил-2-[1-(5-флюорпентил)-1Н-индозол-3-карбоксамидо]

бутан кислотасы

metil 2-(1-(5-fluorpentil)-1H-indazool-3-il-karboksamido)-3-methylbutanoat; metil 2-(1-(5-fluorpentil)-1H-indazool-3-karboksamido)-3-methylbutanoat; RR-47; SLS-49; метил (l-(5-fluorpentil)-lH-indazol-3-koolzur)-L-valinat; JV-90; 5F-AMB; 5-fluorAMP; 5-fluorAMB

C19H26FN3O3

CAS 1801552-03-3

MMB(N)-BZ-F

метил-3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]

метил-2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-ил-карбоксамидо)-3-метилбутаноаатбутаноаат; метил-2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноаат; FUB-AMB; AMB-FUB; AMB-Bz-F

C21H22FN3O3

CAS 1971007-92-7

MMB(N)-CHM

метил 3-метил-2-[1-(циклогексилметил)-1Н-индозол-3-карбоксамидо]бутаноаат

метил-2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индозоол-3-ил-карбоксамидо)-3-метилбутаноаат; метил 2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индозоол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноаат;MA- CHMINACA

C21H29N3O3

CAS 1971007-96-1

MMB-2201

метил 3-метил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксамидо]бутаноаат

Метил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил-карбоксамидо]-3-метилбутаноаат; Метил 2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-илкарбоксамидо]-3-метилбутаноаат; 5F-AMB

C20H27FN2O3

CAS 1971007-87-0

MMBA-018 (ADBICA)

N-(1-карбамойл-2,2-диметилпроп-1-ил)-1-пентил-1Н-indool-3-карбоксамид

N-(l-карбамойл-2,2-диметилпроп-l-ил)-l-пентил-1Н-индоол-3-ил-карбоксамид; N-(l-amino-3,3-dimetyl-l-oxobutaan-2-yl)-l-pentyl-lH-indool-3-carboxamide; N-(l-карбамоил-2,2-диметилпроп-l-ил)-l-пентил-1Н-индоол-3-карбоксамид; MMBA-018; LTI-442

C20H29N3O2

CAS 1445583-48-1

N-диметиламфетамин

N-диметиламфетамин

(±)-N,N-диметиламфетамин; 1-фенил-2-диметиламинопропан; 1-fenyl-2-dimethylaminopropan [njemački]; 1-фенил-2-диметиламинопропан; 2-диметиламино-1-фенилпропаан; 3-12-00-02668 (Beilstein-handboekreferentie); альфа-фенил-бета-диметиламинопропаан; BRN 1938312; диметиламфетамин; диметилпропамин; N,N,альфа-триметилфенетиламин; N,N-диметиламфетамин; UNII-IYE3F3MHCU

C11H17N

CAS 4075-96-1

QCBL(N)-018

хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индозо-3-карбоксилаат

хинолин-8-ил-л-пентил-1Н-индозоол-3-ил-карбоксилаат; хинолин-8-илл-пентил-1Н-индозол-3-карбоксилаат; QCBL(N)-018; NPB-22; 1-пентил-1Н-индозол-3-карбоксилна-киселин, 8-кинолинестер

C22H21N3O2

CAS 1445579-61-2

QCBL(N)-2201

хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индозол-3-карбоксилат

хинолин-8-ил-(5-фторпентил)-1Н-индазоол-3-илкарбоксилаат; PB(N)-22-F; хинолин-8-илл-(5-фторпентил)-1Н-индазоол-3-карбоксилат; 5-флюор NPB-22; 1-(5-фторпентил)-8-хинолинилестер-1Н-индазоол-3-карбонзуур

C22H20FN3O2

CAS1445579-79-2

QCBL(N)-BZ-F

хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индазоол-3-карбоксилаат

хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-ил-карбоксилат; хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индазоол-3-карбоксилат; PB(N)-FUB

C24H16FN3O2

CAS 2244864-90-0

QCBL-018 (PB-22)

хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индоол-3-карбоксилаат

хинолин-8-ил 1-пентил-1Н-индоол-3-ил-карбоксилаат; хинолин-8-илл-пентил-1Н-индоол-3-карбоксилаат; PB-22; MN-25; LTI-696; GBR-01; LP-21; АН-25; QCBL-018; QUPIC

C23H22N2O2

CAS-501926-82-5

QCBL-2201 (PB-22-F)

хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксилаат

хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил-карбоксилат; хинолин-8-ил-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-карбоксилат; QCBL-2201; MN-25F; GBR-01F; 5-флюор QUPIC

C23H21FN2O2

CAS 1400742-41-7

QCBL-BZ-F

хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индоол-3-карбоксилаат

Чинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индоол-3-ил-карбоксилаат; QCBL-BZ-F; хинолин-8-илл-(4-фторбензил)-1Н-индоол-3-карбоксилат; MN-27; FUB-PB-22; PB-FUB

C25H17FN2O2

CAS 1800098-36-5

QCBL-CHM (BB-22)

хинолин-8-ил-1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксилаат

хинолин-8-ил-л-(циклогексилметил)-lH-indool-3-yl-carboxylaat; QCBL-CHM; PB-22 N-циклогексилметиланолог хинолин-8-ил 1-(циклогексилметил)-1Н-индоол-3-карбонзуур QUCHIC; 1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксилна киселин 8-кинолинилэстр

C25H24N2O2

CAS1400742-42-8

RCS-4

(4-метоксифенил) (1-пентил-1Н-индоол-3-ил) метанон

4-метоксифенил-(л-пентил-lH-indool-3-ил) метанон; RCS-04; 3-(4-метоксифенил)формил-л-пентилиндол; 3-(4-метоксибензоил)-l-пентилиндол; SR-19; BTM-4; эрик-4; E 4; OBT-199; 1-пентил-3-(4-метоксибензоил)индол

C21H23NO2

CAS 1345966-78-0

RCS-4-Орто

(2-метоксифенил) (1-бутил-1Н-индоол-3-ил) метанон

(2-метоксифенил)(l-бутил-lH-indool-3-ил)метанон; (1-бутил-1Н-индоол-3-ил)(2-метоксифенил)метанон, орто-изомер RCS-4.

C20H21NO2

CAS 1345966-63-3

TFMPP

1-[3-(трифлюорметил)фенил]пиперазин

C11H13F3N2

CAS 15532-75-9

TMCP-018

(1-пентил-1H-indool-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон; УР-144; ЧЕБИ: 679643; MN-001; О-1864; KM-X1; YX-17

C21H29NR

CAS 1199943-44-6

TMCP-200

[1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индоол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индоол-3-ил]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон; A-796.260; (1-(2-морфолиноэтил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

C22H30N2O2

CAS 895155-26-7

TMCP-2201

(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон

(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)

метанон; TMCP-2201; MN-001F; 5F-UR144; XLR11; UR-144F

C21H28FNO

CAS 1364933-54-9

Алжапкычтар (Тарен)

(APROFEEN)

[2-(диэтиламин)этил]-2,2-дифенилпропаноаат

2,2-дифенилпропион кислотасы 2-диэтиламиноэтил эфири; 2-диэтиламиноэтил-2,2-дифенилпропионат; 4-09-00-02535 (Beilstein колдонмосу маалымдамасы); альфа, альфа-дифенилпропион кислотасы 2-диэтиламиноэтил эфири; альфа, альфа-дифенилпропион кислотасынын бета-диэтиламиноэтил эфири; альфа-метил-альфа-фенилбензол уксус кислотасы 2-(диэтиламин) этил эфири; алжапкычтар; апрофен; Aprofeno; Aprofeno [INN-Испанча]; Aprofenum; Aprofenum [INN-латын]; алжапкычтар; Aprofenum; BRN 2509326; UNII-PL791XXJ7B

C21H27NO2

CAS 3563-01-7

GOS

[L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин]

L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутаанамин; 3,4-метилендиокси-а-этилфенилэтиламин; бензодиоксолбутанамин; а-этил-1,3-бензодиоксоол-5-этанамин; 2-амино-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутаан; 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-бутаанамин

C11H15NO2

CAS 42542-07-4

Бутилон (N-метилбутилон)

(БУТИЛОН, Н-метилбутилон)

2-(диметиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутаан-1-он

бета-кето-N-метилбензодиоксолилпропиламин, гидрохлорид; bk-MMDBB, bk-MBDB, P-keto-N-methylbenzodioxolylpropylamine; bk-MBDB

S12H15NO3

CAS 17762-90-2

Гамма-бутиролактон

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

C4H6O2

CAS 96-48-0

буторфанол

(BUTORFANOL)

(14S)-17-(циклобутилметил)морфинаан-3,14-диол

(-)-17-(циклобутилметил)морфинан-3,14-диол; буторфанол; Буторфанол [INN-Испанча]; буторфанол; буторфанол; Butorphanolum [INN Latin]; EINECS 255-808-8; 1-BC 2627; сол-BC-2627; UNII-QV897JC36D; морфин-3,14-диол, 17-(циклобутилметил)-

C21H29NO2

CAS 42408-82-2

Көк лотос гүлдөрү жана жалбырактары

Nymphea caerulea гүлдөрү жана жалбырактары

Диметилкатин (N-метилэфедрон)

(Диметилкатин, N-метилфедрон)

2-(диметиламино)-l-fenylpropaan-l-on

диметилкатинон; метамфепрамон; (RS) -2-dimethylamino-1-fenilpropaan-1-on; диметилпропион; димепропион

C11H15NR

CAS номери 35026-77-8

Диметилметкатин

(ДИМЕТИЛМЕТКАТИНОН)

1-(3,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он

1-(2,3-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; 1-(2,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; 1-(2,5-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; 1-(2,6-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; 1-(3,5-диметилфенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; 3,4-DMMC; 2,3-DMMC; 2,4-DMMC; 2,5-DMMC; 2,6-DMMC; 3,5-DMMC

C12H17NR

CAS 1082110-00-6

диметокайн

(DIMETOCAIN)

(3-диэтиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат

DMC, Ларокаин

C16H26N2O2

CAS 94-15-5

Difenilacetonitril

(DIFENILACETONITRIL)

2-(дифенилметил)пиридин

4-09-00-02505 (Beilstein колдонмосу; AI3-17436; альфа-цианодифенилметан; альфа-фенилбензол ацетонитрил; альфа-фенилбензил цианид; альфа-фенилфенилацетонитрил; бензимгидрил цианид; бензимгидрил цианид; BRN 1911160; Caswell № 396; дифенилацетонитрил; Дифенилацетонитрил [Чех]; терең; дифенатрил; дифенил-альфа-цианометан; дифенилацетонитрил; дифенилметил цианид; EINECS 201-662-5; EPA химиялык пестицид коду 037901; NSC 130268; UNII-QK4W106TKU; USAF KF-13; 2-бензидрилпиридин

C14H11N

CAS 86-29-3

Өсүмдүктүн жалбырактарынын бардык бөлүктөрү

ар кандай жолдор менен жыйналган "Catha edulis" өсүмдүктүн бардык бөлүктөрү; жер же жерсиз

Өсүмдүк жалбырактарынан колго жасалган препараттар

"Мышык өсүмдүгүнүн" (Catha edulis) колго жасалган ар кандай препараттары, бирок терминологиялык жактан көрсөтүлгөн

MBDB

(MBDB)

l-(l,3-бензодиоксол-5-ил)-N-метилбутаан-2-амин

N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-2-амин; 2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан; N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин

C12H17NO2

CAS 135795-90-3

Метадрон

(METEDRON)

2-(метиламино)-1-(4-метоксифенил)пропаан-1-он

1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)пропаан-1-он; метоксиефедрин

C11H15NO2

CAS 530-54-1

Метилфенилпиперазин

(метилфенилпиперазин)

1-(2-метилфенил)пиперазин

oMPP; oMePP; 2-метилфенилпиперазин; 2-MPP; 2-MePP; 1-(о-толил)

пиперазин; PAL-169; орто-метилфенилпиперазин

C11H16N2

CAS 39512-51-1

Метоксифенилпиперазин

(метоксифенилпиперазин)

пара-метоксифенилпиперазин, пара-метоксифенилпиперазин; MeOPP; pMPP;4-MPP; параперазин; l-(4-метоксифенил)пиперазин

C11H16N2O

CAS 38212-30-5

митрагининжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

ван 9-метоксикоринантеид

метил (16E)-9,17-диметокси-16,17-дидегидро-20п-коринан-16-карбоксилат; (-)-митрагинин; 9-метоксикоринантеидин; HSDB 7901; SK&F 12711; SKF 12711; UNII-EP479K822J

C23H30N2O4

CAS 4098-40-2

Апийимдин ар кандай түрлөрүнүн сүттүү ширеси, гипноздук эмес, бирок бул тизмеде көрсөтүлгөн апийим алкалоиддерин камтыган.

Modafinil

(MODAFINIL)

2-бензимгидрильсульфонилацетамид

CRL-41056; дифенилметилсульфонил ацетамид

C15H15NO3S

CAS 118779-53-6

адепсиз тил

(NAFIRON)

O-2482, naftilpirovaleron, NRG-1, N-Afiron

C19H23NR

CAS 850352-53-3

(Нафталин-1-ил) (1Н-пирол-3-ил) метанонжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

Нафталин-1-ил (1Н-пирол-3-ил) метанон

3-(1-нафтоил)пиррол; SCHEMBL6925365; DTXSID90578708;

3-(l-нафтилкарбонил)-lH-пирроол; 8271AA; ANW-44190; CINK34750528; FALSE013060456; 3-(нафталин-л-ил)карбонил-1Н-пирроол; FT-0672620; (naftaleen-l-yl) (lH-пиррол-3-ил) метанон; 3-(1-нафтойл)пирроол; 3-(l-нафтилкарбонил)-lH-пирроол; 3-(нафталин-л-ил)карбонил-1Н-пирроол; (Нафталин-1-ил) (1Н-пиррол-3-ил) метанон

S15N11NR

CAS 162934-76-1

Пара-метилметамфетамин

(ПАРА-МЕТИЛМЕТАМФЕТАМИН)

N-метил-1-(4-метилфенил)пропаан-2-амин

C11H17N

CAS 714965-56-7

(пиперидин-2-ил)дифенилметаанжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

2-дифенилметилпиперидин

2-DPMP; 2-дифенилметилпиперидин (2-DPMP); deoxypipradol; desoxycipradrol; EINECS 208-276-6; HSDB 8015; UNII-49UNK1BV8T; Дезоксиципрадрол

C18H21N

CAS-519-74-4

(пирролидин-2-ил)дифенилметаанжана анын туундулары, бул тизмеге көз карандысыз титулдар катары киргизилген туундулардан тышкары

(+/-)-2-(дифенилгидроксиметил)пирролидин; (+/-)-альфа,альфа-дифенил-2-пирролидинметанол; 2-пирролидинметанол, альфа, альфа-дифенил-

альфа,альфа-дифенил-2-пирролидинметанол; альфа,альфа-дифенилпирролидин-2-илметанол; Дифенил(2-пирролидинил)метанол; Дифенил(пирролидин-2-ил)метанол

UNII-54U9UN7HN4

C17H19 NO

CAS 63401-04-7

Прадолин

(PRAVADOLIN)

[2-метил-1-(2-морфолин-4-илетил)-1Н-индол-3-ил](4-метоксифенил) метанон

метанон, (4-метоксифенил)[2-метил-1-[2-(4-морфолинил)этил]-1Н-индоол-3-ил]-; (4-метоксифенил)[2-метил-1-[2-(4-морфолинил)этил]-1Н-индоол-3-ил]метанон; правадолин; WIN 48098; (4-метоксифенил) (2-метил-1-(2-морфолиноэтил)-1Н-индол-3-ил) метанон

C23H26N2O3

CAS 92623-83-1

Propanidid

(PROPANIDID)

3-метокси-4-(N,N-диэтилкарбомилметокси)-фенилоктин киселин пропилестери

(3-метокси-4-((N,N-диэтилкарбамидо)метокси)фенил)азижнзуур-н-пропилэстер; (4-((диэтилкарбамойл)метокси)-3-метоксифенил)азижнзуурпропилэстер; (p-((диэтилкарбамоил)метокси)-3-метоксифенил)азижнзуурпропилэстер; 13245 RP; 2180 TH; 4-(2-(диэтиламино)-2-оксоэтокси)-3-метоксибензееназижнзуурпропилестер; Азижнзуур, (п-((диэтилкарбамоил)метокси)-3-метоксифенил)-, пропилестер; BAAI 1420; Bayer 1420; бензееназижнзуур, 4-(2-(диэтиламин)-2-оксоэтокси)-3-метокси-, пропилестер; BRN 2952046; EINECS 215-822-7; Эпонтол; Fabantol; Fabontaal; FBA 1420; пропанидид; пропанидиден; Propanidid [INN-Frans]; пропанидидо; Propanidido [INN-Spaans]; пропанидидум; Propanididum [INN-Latijn]; Propaan; пропил-4-((диэтилкарбамоил)метокси)-3-метоксифенилацетат; пропил-{4-((диэтилкарбамоил)метокси)-3-метоксифенил}ацетат; Пропил (4-((диэтилкарбамоил)метокси)-3-метоксифенил)ацетат; Сомбревин;

TH-2180;UNII-AO82L471NS; WH 5668;

Сомбревин, Фабанатол, Фабантол, Фабонтал, Эпонтол

C18H27NO5

CAS 1421-14-3

Просидол

(ПРОСИДОЛЕ)

[4-Фенил-1-(2-этоксиэтил)пиперидин-4-ил]пропаноаат

1-(2-этоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-илпропаноаат, пропионилфенилетоксиэтилпиперидин, 1-(2-этоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-илпропаноаат, 1-(2-этоксиэтил)-4-фенилнил-4-пи, 4-пропанойлокси-4-фенил-1-(2-этоксиэтил)пиперидин, 4-фенил-1-(2-этоксиэтил)пиперидин-4-илпропаноаат, 4-фенил-1-(2-этоксиэтил)-пиперидин-4- yl пропионат, пропионска киселина 1-(2-этоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-ил эфир, пропионска киселина 1-(2-этокси-этил)-4-фенилпиперидин-4-илестер, пропионилфенилетоксиэтилпиперидин, прозидол

C18H27NO3

CAS 135201-15-9

p-aminopropiofenone (PAPP)

(ПАРА-АМИНОПРОПИОПЕНОН)

1-(4-аминофенил)пропан-1-бир

4'-аминопропиофенон; АТА; 1-(3-АМИНОФЕНИЛ)ПРОПАН-1-БИР;

3-аминофенилэтилкетон; 3-пропиониланилин

S9N11NO

CAS-70-69-9

Салвинорин А(biljni terpenoïde из Salvia divinorum (salie)

метил-(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetyloxy-6a,10b-dimetyl-2-(furan-3-yl)-4,10-diox-dodecahydro-1H-nafto[ 2,1-с]пиран-7-карбоксилат

Дивинорин А

S23N28O8

CAS 83729-01-5

Гавай роза уруктары

Argyreia nervosa (Argyreia nervosa) тобундагы ар кандай өсүмдүктөрдүн уруктары

Тетрахидрофуран

1,4-эпоксибутан

Оксациклопентан, оксолан

C4H8O

CAS номери 109-99-9

тианептин (коаксил)

(ТИАНЕПТИН)

7-[(6-метил-5,5-диоксо-3-хлор-6,11-дигидро-5Н-5λ6-дибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептанская цизелин

коаксил 7-[(3-хлор-6-метил-5,5-диоксидо-6,11-дигидродибензо[c,f][1,2]

тиазепин-11-ил)амино]гептаанзуур

C21H25ClN2O4S

CAS 66981-73-5

Фенатин

(ФЕНАТИН)

N-(альфа-метилфенетил)-никотинамид

Фенатиндер, Первитон, Фенатиндер

C15H16N2O

CAS 139-68-4

фенетиламин

2-фенилетхан-1-амин

Фенетиламин; GRAŠAK; 2-фенилэтиламин; бета-фенилэтиламин;

l-amino-2-fenylethan

C8H11N

CAS 64-04-0

Фторметамфетамин

(ФЛОРМЕТАМФЕТАМИН)

2-(метиламино)-1-(фторфенил)пропаан

4-FMA

C10H14FN

CAS 1017176-48-5

Фторметатинон

(FLUOROMETKATINON)

2-(метиламино)-1-(2-фторфенил)пропаан-1-он

2-(метиламино)-1-(3-фторфенил)пропаан-1-он

2-(метиламино)-1-(4-фторфенил)пропаан-1-он

Fluorometcathinone, 2-FMC, 3-FMC, 4-FMC - бул фтордун абалына жараша үч түрдүү заттар.

C10H12FNO

CAS 1346599-37-8 2-ҮМБ, 1049677-77-1 3-ҮМБ; 447-40-5 4-ҮМБ

Фторфенилпиперазин

(ФЛОРОФЕНИЛПИПЕРАЗИН)

1-(2-фторфенил)пиперазин изомерлери, фтордун абалы

1-(3-фторфенил)пиперазин

1-(4-фторфенил)пиперазин

Fluorofenilpiperazine, 2FPP, 3FPP, 4FPP

C10N13FN2

CAS 1011-15-0; 3801-89-6, 2252-63-3

Хлорфенилпиперазин

(ХЛОРПЕНИЛПИПЕРАЗИН)

1-(2-хлорфенил)пиперазин изомерлери, хлордун абалы

1-(3-хлорфенил)пиперазин

1-(4-хлорфенил)пиперазин

Клорофенилпиперазин, 2CPP, 3CPP, 4CPP

C10H13ClN2

CAS 39512-50-0; 6640-24-0; 38212-33-8

Циклогексиламин

(ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН)

1-аминоциклогексаан; 1-циклогексиламин; 4-12-00-00008 (Beilstein-handboereferentie); AI3-15323; аминоциклогексан; аминогексахидробензолдор; анилин, гексахидро-; бензеамин, гексахидро-; BRN 0471175; CCRIS 3645; CHA; циклогексанаминдер; циклогексиламин; EC203-629-0; EINECS 203-629-0; гексахидроанилиндер; гексахидробензенамин; HSDB 918; UNII-I6GH4W7AEG; цилогексанамин; аминоциликсан

C6H13N

CAS 108-91-8

Жыпар жыттуу шалфей жалбырагы

Бул Salvia divinorum тобундагы өсүмдүктүн жалбырактарын билдирет.

Etcatinon

(БИЛИМДҮҮ)

1-фенил-2-(этиламино)пропаан-1-он

эткатинон; N-этил катион; N-этилкатинон; 2-(этиламино)-l-фенилпропан-1-бир

C11H15NR

CAS 18259-37-5

Баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун тизмеси жөнүндө эскертүү

Баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун тизмесине ошондой эле төмөнкүлөр кирет:

- баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун изомерлери ушул химиялык символдун ичинде мындай изомерлердин болушу мүмкүн болгон учурларда;

- мындай татаал жана жөнөкөй эфирлер мүмкүн болгон учурларда баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун татаал жана жөнөкөй эфирлери;

- бардык баңги каражаттарынын туздары жана психотроптук заттардын аналогдору, анын ичинде жөнөкөй эфирлер, татаал эфирлер жана изомерлер, мындай туздар пайда болушу мүмкүн болгон бардык учурларда.

Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук контролдо турган баңги каражаттарынын прекурсорлорунун жана психотроптук заттардын тизмеси

1 стол

аталышы

Концентрация

1-бет-4AP

(1-Boc-4-AP)

C16H24N2O2

CAS 125541-22-2

бардык концентрацияларда

1-фенил-2-пропанон

(1-ФЕНИЛ-2-ПРОПАНОН)

C9H10O

CAS номери 103-79-7

80% же андан көп

3,4-MDF-2-P-метилглицид (ПМК-глицид) (бардык стерео-изомерлер)

3,4-MDF-2-P-METHILGLYCIDAAT (PMK-METHILGLYCIDAAT) (SVI-стереоизомендер)

3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метил-2-оксиранкарбонзуур, метилэстер

S12N12O5

CAS 13605-48-6

бардык концентрацияларда

3,4-MDF-2-P-метилглицидинезуур (бардык стерео-изомерендер)

3,4-MDP-2-P МЕТИЛГЛИЦИДДИК КИШЛОК (ПМК ГЛИЦИДДИК КИШЛОК) (БАРДЫК СТЕРЕОИЗОРЛОР)

C11H9O5•Na

бардык концентрацияларда

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

(3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон)

C10H10O3

CAS номери 4676-39-5

15% же андан көп

4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

(4-АНИЛИНО-Н-ФЕНЕТИЛПИПЕРИДИН, ANPP)

C19H24N2

CAS 21409-26-7

бардык концентрацияларда

4-AP

(4-AP)

C11H16N2

CAS: CAS 23056-29-3, 99918-43-1 гидрохлорид

бардык концентрацияларда

N-ацетилантранилзуур

(N-ацетилантранил кислотасы)

C9H9NO3

CAS 89-52-1

15% же андан көп

N-фенетил-4-пиперидон (NFP)

(N-FENETIL-4-PIPERIDON, АЭС)

C13H17NR

CAS 39742-60-4

бардык концентрацияларда

Альфа-фенилацетоацетонитрил (ENG)

(АЛЬФА - ФЕНЯЦЕТОАЦЕТОНИТРИЛ, БАЛАТ)

S10N9 NO

CAS номери 4468-48-8

10% же андан көп

Альфа-фенилацетоацетамид (APAA)

(ALFA-FENYLACETOACETAMID) (APAA)

CAS номери 4433-77-6

10% же андан көп

Октин ангидрид

(АЗИЯЛЫК АНГИДРИД)

C4H6O3

CAS 108-24-7

10% же андан көп

Isosarol

(ISOSAFROL)

C10H10O2

CAS 120-58-1

15% же андан көп

Lyserginezuur

(LISERGIKAZUUR)

C16H16O2N2

CAS 82-58-6

5% же андан көп

Метил Альфа Фенилацетат (MAFA)

(METHYLALPHA-PHENILACETOACETAT) (КАРТА)

S11N12O3

CAS 16648-44-5

10% же андан көп

норфентанил

(NORFENTANIL)

C14H20N2O

CAS 1609-66-1

бардык концентрацияларда

модератордук кылган

(НОРЕФЕДРИН)

C9H13NO

CAS 14838-15-4

10% же андан көп

Калий перманганаты

(КАЛИЖ ПЕРМАНГАНАТ)

KMnO4

CAS 7722-64-7

95% же андан көп

piperonal

(PIPERONAL)

C8H6O3

CAS 120-57-0

15% же андан көп

Псевдоэфедрин жана псевдоэфедрин камтыган препараттар

(PSEUDOEFEDRIN I PSEUDOEFEDRINSKE PRIPRAVKE)

C10H15NO

CAS 90-82-4

10% же андан көп

safrole

(SAFROL)

C10H10O2

CAS 94-59-7

15% же андан көп

Фенилассус кислотасы

(БЕНЗОАКЕТИК Кышкылы)

C8H8O2

CAS 103-82-2

15% же андан көп

Ergometar

(ЭРГОМЕТРИН)

C19H23N3O2

CAS 60-79-7

10% же андан көп

эрготамин

(ЭРГОТАМИН)

C33H35N5O5

CAS 113-15-5

10% же андан көп

Эфедра

бардык концентрацияларда

Эфедрин жана эфедрин камтыган препараттар

(КУРАМЫНДА ЭФЕДРИН ЖАНА ДАФЕДРИН БАР ДАРЫЛАР)

C10H15NO

CAS 299-42-3

10% же андан көп

Эфедра-экстракт

бардык концентрацияларда

2 стол

аталышы

Концентрация

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин

15% жана андан көп

1,4-бутандиол

(1,4-БУТАНДИОЛ)

бутан-1,4-диол; Тетраметиленгликол, BD

C4H10O2

CAS 110-63-4

15% жана андан көп

l-бензил-3-метил-4-пиперидинон

1-Бензил-3-метилпиперидин-4-он

C13H17NR

CAS номери 34737-89-8

15% жана андан көп

1-шыпыргы-2-фенилетхан

(2-бромометил)бензол; фенетил бромид

C8H9Br

CAS103-63-9

15% жана андан көп

1-фенил-2-нитропопин

(1-ФЕНИЛ-2-НИТРОПРОПЕН)

C9H9NO2

CAS 705-60-2

15% жана андан көп

2-(1-Феметил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон

15% жана андан көп

2-(л-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон

метил 4-оксо-2-(1-фенилэтил)пиперидин-3-карбоксилаат

15% жана андан көп

3-метил-л-фенетил-4-пиперидинон

3-Метил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-он

C14H19 NO

CAS 82003-82-5

15% жана андан көп

4-метоксибензил-метилкетон

1-(4-метоксифенил)пропаан-2-он

S10N12O2

CAS номери 122-84-9

15% жана андан көп

N-(3-метил-4-пиперидинил)анилин

3-метил-N-фенилпиперидин-4-амин

15% же андан көп

N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилен

N-(3-метилпиперидин-4-ил)-N-fenylpropaanamide

15% жана андан көп

Алибензол

(ALILBENZEEN)

S9H10

CAS 300-57-2

15% же андан көп

Альфа-ацетилфенилацетонитрил

(ALFA-ACETILFENYLACETONITRIL)

C10H9NO

CAS номери 4468-48-8

10% жана андан көп

антранил кислотасы

(антранилзуур)

C6H4(NH2) (CO2H)

CAS 118-92-3

15% же андан көп

Ацетилхлорид

(ацетилхлорид)

этанолхлорид; ацетилхлорид; этанолхлорид; Хлорид-октензуур

C2H3ClO

CAS 75-36-5

40% жана андан көп

Ацетон

(АЦЕТОН)

C3H6O

CAS 67-64-1

60% же андан көп

Ацетонитрил

уксус кислотасы нитрил; этанитрил; метил цианид; ACN

C2H3N

CAS 75-05-8

15% жана андан көп

Бензалдехид

(БЕНЗАЛДЕХИД)

C6H5CHO

CAS 100-52-7

15% же андан көп

Бензилхлорид

(БЕНзилхлорид)

C6H5CH2Cl

CAS 100-44-7

40% же андан көп

Zyanische benzyl

(БЕНзильянид)

C8H7N

CAS 140-29-4

40% же андан көп

жокер этил

(этилбромид)

брометан; этилбромид; monobroomtan

C2H5Br

CAS 74-96-4

15% жана андан көп

Дифенилссус кислотасы

(DIFENILACETICFCID)

C14H12O2

CAS 117-34-0

15% жана андан көп

Метилакрилат

(метил акрилат)

метилпроп-2-эноат

S4N6O2

CAS 96-33-3

15% жана андан көп

Метиламин(монометиламин)

(МЕТИЛАМИН, МОНОМЕТИЛАМИН)

CH5N

CAS 74-89-5

40% жана андан көп

Метилметакрилат

(METHYLMETHACRYLAAT)

метил-2-метилпроп-2-эноаат

S5N8O2

CAS 80-62-6

15% жана андан көп

Метилфенилацетат

(METHYLFENYLACETAAT)

C9H10O2

CAS 101-41-7

15% жана андан көп

метилэтилкетон

(метилетилкетон)

C4H8O

CAS 78-93-3

80% же андан көп

нитрометан (нитрокарбол)

(НИТРОМЕТАН)

Nitrocarbool; Метан, нитро; нитромета; Nitrocarbool; NSC 428; НМ

CH3NO2

CAS 75-52-5

40% жана андан көп

азотто

(NITRO)

C2H5NO2

CAS 79-24-3

40% жана андан көп

Норпсевдоэфедрин, осим д'норпсевдоэфедрин (чынжыр).

(NORPSEUDOOFEDRAIN)

C9H13NO

CAS36393-56-3

10% жана андан көп

Пара-метилэфедрин (N-метилэфедрин)

(ПАРА-МЕТИЛЕФЕДРИН)

C11H17NR

CAS-552-79-4

10% жана андан көп

пиперидин

(ПИПЕРИДИН)

C5H11N

CAS 110-89-4

15% жана андан көп

Күкүрт кислоталары

(күкүрт кислоталары)

H2SO4

CAS номери 7664-93-9

45% же андан көп

Туз кислотасы

(туз кислотасы)

HCl

CAS 7647-01-0

15% же андан көп

Келүү

(TOLUEN)

C7H8

CAS 108-88-3

70% же андан көп

Уксус кислотасы

(УКСУС КИСЛОТАСЫ)

CH3COOH

CAS 64-19-7

80% же андан көп

тионилхлорид

(Тионилхлорид)

тионилхлорид

KlИштетүү системасы

CAS 7719-09-7

40% жана андан көп

Этилетер

(ЭТИЛЕТЕР)

C4H10O

CAS 60-29-7

45% же андан көп

Этил фенилацетат

(этилфенил ацетаты)

C10H12O2

CAS 101-97-3

15% жана андан көп

Эскертүү: Таблицаларда туз кислотасынан, күкүрт кислотасынан жана уксус кислотасынан тышкары, мындай туздар пайда болушу мүмкүн болгон бардык тизмеленген заттардын туздары да келтирилген.

Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду өстүрүүгө тыюу салынган өсүмдүктөрдүн тизмеси

Көк лотос

(Nymphaea caerulea) Бул тукумдагы бардык өсүмдүктөр

Баңгизаттарды же (i) психотроптук заттарды камтыган козу карындар

Баңгизаттарды же (i) психотроптук заттарды камтыган кактустар

кара куурай

Cannabis sativa L. бардык өсүмдүктөрү

Сөз

Мышык тибиндеги бардык өсүмдүктөр (Cathaedulis).

Кокаин бадал

Кока бадалынын бардык өсүмдүктөрү (Erythroxylum coca).

kratom

Кратом түрүндөгү бардык өсүмдүктөр (Mitragyna speciosa).

Папавер заводу

Бардык өсүмдүктөр Papaver somniferum L

Гавай розалары (кылдуу аргирея)

Гавай розасынын бардык өсүмдүктөрү (Argyreia nervosa).

Клари шалфей (дарылык шалфей)

Salvia divinorum тукумундагы бардык өсүмдүктөр

Эфедра

Ephedra тукумундагы бардык өсүмдүктөр, эфедранын орточо түрлөрүнөн тышкары

Эскертүү: 1) Мында өсүмдүктөр жана козу карындар деп жашоонун маанилүү функцияларынын бардык көрсөткүчтөрүнө ээ болгон көп клеткалуу биологиялык организмдерди түшүнүү керек (жок дегенде жыйындысы: зат алмашуунун, өсүштүн, адаптациянын, дүүлүктүргүчтөрдүн реакциясынын болушу);

2) табиятта өсүүчү тизмеленген өсүмдүктөр "мас кылуучу заттар бар жапайы өсүмдүктөр" болуп саналат.

2-тиркеме

"тиркеме 3

Прекурсордук таблицага кирбеген, бирок чектелген контролго алынуучу заттардын тизмеси

Эскертүү: Бул тизмедеги химиялык заттарды колдонуу лицензияны, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып келүүгө жана экспорттоого лицензияны талап кылбайт. Контролдук чара - 5 (беш) жылга эсепке алуу менен сандык каттоо субъекти.

1. Амфетаминдер жана башка психотроптук заттар сыяктуу стимуляторлорду мыйзамсыз өндүрүүдө колдонулган реагенттер жана башка химиялык заттар:

Аммиак (анын ичинде суу эритмеси)

Ватерстофнитрид, аммиак

NH3

CAS 7664-41-7, 1336-21-6

Аммоний форматтары

CH5NO2

CAS 540-69-2

гидробром кислотасы

ызылдасаң болот; суутег бромид; гидробромид; сиз бромид аласыз

HBr

CAS 10035-10-6

татар кислотасы

татар кислотасы; татар кислотасы; 2,3-дигидроксибутандио кислотасы

HOOSCH(OH)CH(OH)COOH

CAS 87-69-4, 526-83-0

этиламин (моноэтиламин)

этанамин

CH3CH2NH2

CAS 75-04-7

Формамид

карбамалдегид; метаанамид; formimidna kiselina; NSC 748

CH3NO

CAS 75-12-7

Формик кислотасы

кумурска кислотасы; карбон кислотасы

CH2O2

CAS 64-18-6

йод кислотасы

йод кислотасы; йод; гидроний йодиди; суутектеги йод; суутек моноиодиди

формула

БОК

CAS 10034-85-2

литий алюминийгидриди

литийтетрагидридоалюминаат; литийтетрагидридоалюминаат; литийалюминийгидрид; литийалюминийгидрид; litiumallanaat

LAH; Алюминийат (1-), тетрагидро-, литий; литийалюминийгидрид (LiAlH4); Литиумалюминийгидрид (LiAlH4)

Li[AlH4]

CAS 16853-85-3

Метилергометрин

9,10-дидегидро-N-[1-(гидроксиметил)-пропил]-D-lizergamid

метилергоновин; метилергобазин; метргин; 1-бутаноламид

D-лизергиялык кислота

C20H25N3O2

CAS 113-42-8

N-метилформамид

метилформид; NMF; N-метилметанамида

C2H5NO

CAS 123-39-7

о-толуолдун

о-метиланилин; 2-метиланилин

C7H9N

CAS 95-53-4

Пропиофен (1-фенил-1-пропан)

этилфенилкетон; 1-пропанон, 1-фенил-; пропиофенон; 1-фенил-1-пропанон; Фенилэтилкетон

C9H10O

CAS 93-55-0

фосфор (кызыл)

Fosfor; фосфор-31; Exolit VPK-n 361; Exolit LPKN 275; Exolit 405

CAS 7723-14-0

Фосфорна киселина

fosfinezuur; гипофосфорзуур; Fosfinezuur; Фосфиноксид, гидрокси-; Hypofosforzuur; Fosfonzuur; Гидроксифосфин оксиди

H(PH2O2)

CAS 6303-21-5

тианилхлорид

(күкүрт дихлориди)

тионилдхлорид; Zwaveloxychloride; сульфинилхлорид; Сульфинилдихлорид

дихлор сульфоксиддери; Күкүрт дихлоридинин оксиди

Кукурт диклорид моноксиди; Күкүрт (IV)хлорид

SOCl2

CAS 7719-09-7

Хлоропсевдоэфедрин

CAS 73393-61-0, 771434-80-1

хлорефедрин

CAS 110925-64-9, 1384199-95-4

3,4-метилендиоксифенил-2-нитропропен

(3,4-MDF2NP, 3,4-MDF-2-P нитропопин)

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-нитропропен;

5-(2-нитропроп-1-эмл)-1,3-бензодиоксол;

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-метропроп-1-эне;

5-(2-нитропроп-1-эн-1-ил)-1,3-бензодиоксол;

5-[(1E)-2-нитропроп-1-эн-1-ил]-1,3-бензодиоксол

C10H9NO4

CAS 5438-41-5

1-фенилацетилкарбинол

1-гидрокси-1-фенилпропаан-2-он; l-PAC;

(R) - PAC

C9H10O2

CAS 90-63-1, 1798-60-3

2. Катализаторлор

Рене Никель

никель; CI 77775; Ренай Никл; Ni4303T; NP 2

CAS 7440-02-0

Палладий (бардык формалары) жана палладий хлориди

палладий; кара палладий; Palladex 600; палладий элементи; P50 (металл)

CAS 7440-05-3, 7647-10-11

Платина-оксид

платинаоксид (IV); платинадиоксид; платина оксиди

PtO2

CAS 1314-15-4

Аш болумдуу хлориди

Сулема; аш болумдуу хлориди (HgCl2); сымап (II) хлоромеркураты (HgCl2); аш болумдуу бихлорид; калхлор

HgCl2

CAS 7487-94-7

3. Синтетикалык баңги каражаттарын мыйзамсыз өндүрүүдө колдонулган заттар

Анилин

аминобензол; бензоламин; Фениламин

C6H5NH2

CAS 62-53-3

Натрийборгидрид

Natriumtetrahydrodoraat; натриумборанид; Бораат (1-), тетрагидро-, натрий (1:1); Бораат (1-), тетрагидро-, натрий; Натрийборгидрид; Natriumtetrahydroboraat (1-); Натрийборгидрид (Na(BH4))

NaBH4

CAS 16940-66-2

пропионил ангидрид

пропан ангидрид; пропиондук ангидрид; пропан майы пропан кислотасы

S6N10O3

CAS 123-62-6

Пропионилхлорид

пропионхлорид; пропанилхлорид; пропионилхлорид; пропионзуурхлорид; хлорэтилкетон; NSC 83547

C3H5ClO

CAS 79-03-8

4-пиперидон

пиперидин-4-бир; Алар эмес; Аларда 4-он жок

C5H9NO

CAS 41661-47-6

4-пиперидонгидрохлорид-моногидрат

ppdHClH2O; 4,4-пиперидиндиолгидрохлорид, моногидраат

C5H9NOH2OHCl

CAS 40064-34-4

4. Кокаин менен героинди мыйзамсыз өндүрүүдө колдонулган химиялык заттар:

Аммонийхлорид

аммоний хлориди; аммонердик; Дараммон; Мугалим, мугалим, профессор

NH4Cl

CAS 12125-02-9

Диоксид жегиле

Марганец (IV) оксиди

MnO2

CAS 1313-13-9

кальций гидроксиди

өчүрүлгөн (курч) акиташ

Ca(OH)2

CAS 1305-62-0

Кальций оксиди

кальций оксиди; ongebluste kalk; килобайт; казан; Берекен; кальций оксиди; Калоксол В 3

SaO

CAS 1305-78-8

Кальций карбонаты

кальций карбонаты; кальций карбонаты; арагонит; кальцит; акиташ; бор; мрамор; факторит; Көмүр кислотасынын кальций тузу

(он бир); кальций карбонаттары (CaCO3); ally Whiting; Calce CO

CaCO3

CAS номери 471-34-1

кальций хлориди

кальций хлориди; кальций хлориди; кальций дихлориди; Calcosan; суюк

CaCl2

CAS 10043-52-4

Натрий карбонаты

натрий карбонаты; натрий көмүр кычкыл газы; decahydrate - сода; натрий карбонат тузу (1:2); Көмүр кислотасынын натрийдин тузу

Na2CO3

CAS номери 497-19-8

натрий гидроксиддери

курч натрий; натрий гидроксиди; какшык; аскарит; каустикалык сода; катуу щелочтуу

NaOH

CAS 1310-73-2

Натрий гипохлорити

Лабаррак суусу; найза суу; натрий хлориди; гихлорит; BC суюктук

NaOCl

CAS 7681-52-9, 10022-70-5

Натрий метабисульфити

динатрий пиросульфити; натрий пиросульфити; Дицерин кислотасы, натрий тузу (1:2); пирик кислотасы, динатрий тузу; Дицерин кислотасы

Na2(SO2SO3)

CAS 7681-57-4

5. Кокаинди жана героинди мыйзамсыз өндүрүүдө колдонулган эриткичтер:

n-propylacetaat

1-ацетоксипропан; 1-пропилацетаат; октаанпропил (полианже); propylacetaat; пропилетаноаат

S5N10O2

CAS 109-60-4

бензол

чач кургаткыч (Лоран, 1837); фенил суутек; бензол; бүтүргөн; көмүрдөн май; Циклогексатриен

C6H6

CAS 71-43-2

этилацетат

Уксус кислотасынын этил эфири; Уксус кислотасы, EtOH менен комплекстүү эфир; уксус эфири; ацетидин

C4H8O2

CAS номери 141-78-6

метилизобутилкетон

4-метилпентаан-2-он; 4-метил-2-пентанон; изопропилацетон; гексондор; изобутилметилкетон; 2-метилпропилметилкетон; 4-метил-2-оксопентаан; MIK; изобутилметилкетон; MIBK; комментарийэксанон; 2-пентанон, 4-метил-; 4-метил-2-пентанон; изобутилметилкетон; 2-метил-4-пентанон

S6N12O

CAS 108-10-1".

тиркеме 3

"4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык аракеттерди квалификациялоо үчүн маанилүү болгон баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун жана прекурсорлорун, ошондой эле баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган өсүмдүктөрдү, өсүп өлчөмдөрү үчүн тыюу салынган

1. Баңги каражаттары, психотроптук заттар жана алардын аналогдору

2.

Титулдар

Зат же препарат үчүн граммдагы суммалар (көрсөтүлгөн формада)

анча чоң эмес, КР Кылмыш-жаза кодексинин 282. 1-глава, 286-глава. 1 жана 2-глава.Гтак (ка)

чоң (чейин)

өтө чоң (жогорку)

1

2

3

4

Кургак

Дары тизмеси № EN

акрил фентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Allylprodine

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Альфамепродин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Альфаметадол

0,04

0,04-1,2

1,2

Альфа-метилтиофентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

альфа-метилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

альфапродин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Альфа-ацетилметадол

0,1

0,1-3

3

Альфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

anileridin

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Ацетил-альфа-метилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

ацетилкодеин

1

30-январь

30

Ацетилметадол

0,04

0,04-1,2

1,2

Ацетилфентанил (десметилфентанил)

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Ацеторфин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Bezitramid

0,04

0,04-1,2

1,2

бензидин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

бензилморфин

0,1

0,1-3

3

Бета-гидрокси-3-метилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Бета-гидроксифентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Бетамепродин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Бетаметадол

0,04

0,04-1,2

1,2

Бетапродин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

бета-ацетилметадол

0,04

0,04-1,2

1,2

Brorfin

0,04

0,04-1,2

1,2

Бутирфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

валерилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Героин

1

30-январь

30

гидрокодон

0,06

0,06-1,8

1,8

Гидроксипетидин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Гидроморфинол

0,1

0,1-3

3

гидроморфон

0,008

0,008-0,24

0,24

Мас кылуучу козу карындардын жемиш денелери (бардык бөлүктөрү), ошондой эле бул козу карындардан жасалган азыктар, анын ичинде мас кылуучу заттар менен колго жасалган препараттар (кургатылган)

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

дезоморфин

0,1

0,1-3

3

Декстроморамид

0,005

0,005-0,15

0,15

Диампромид

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Dihydromorfine

0,1

0,1-3

3

Дигидроторфин

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Дименоксадол

0,18

0,18-5,4

5,4

Dimefeptanol

0,04

0,04-1,2

1,2

диметилтиамбун

0,1

0,1-3

3

Диоксаметилбутыраат

0,2

0,2-6

6

көзүндө

0,04

0,04-1,2

1,2

дифеноксилат

0,0024

0,0024-0,072

0,072

дифеноксин

0,0015

0,0015-0,045

0,045

Diethyltiambuten

0,02

0,02-0,6

0,6

Дротебанол

0,1

0,1-3

3

изометрдик

0,1

0,1-3

3

Isotonitaza

0,02

0,6

0,6

Курамында мас кылуучу заттар бар кактустардын бардык бөлүктөрү, ошондой эле мындай кактустардын препараттары, анын ичинде баңги препараттары (кургатылган)

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Майя-каннабис (Maya-hasj) (баңги заты)

2

60-февраль

60

Каннабис чайыры (гашиш) (кургатылган)

3

90-март

90

Каннабис саман (кургатылган)

80

80-2400 (көрүү, эксперт).

2400

Каннабис (марихуана) саман концентраты (кургатылган)

20

20-600 (дисплей, кесиптик).

600

Каннабис экстракты жана тундурмасы (кургак негизде)

3

90-март

90

карфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Кетобемидон

0,1

0,1-3

3

Klonitazen

0,1

0,1-3

3

Codexim

0,1

0,1-3

3

Кока жалбырагы (кургатылган)*

15

15-450 (дисплей, профессионалдык).

450

Кокаин

0,03

0,03-0,9

0,9

Кротонилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

бийиктик өлчөгүч

0,015

0,015-0,45

0,45

Левоморамид

0,015

0,015-0,45

0,45

леворфанол

0,015

0,015-0,45

0,45

Levofenacilmorphan

0,015

0,015-0,45

0,45

апийим саман (кургатылган)

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Мак-саман концентраты (кургатылган)

15

15-450 (дисплей, профессионалдык).

450

Апийим саманынын экстракты (алынган апийим) (кургак заттын негизинде)

3

90-март

90

метадон

0,1

0,1-3

3

Метадон аралыгы

0,1

0,1-3

3

Метазоцин

0,015

0,015-0,45

0,45

Метилдезорфин

0,1

0,1-3

3

Метилдидроморфин

0,1

0,1-3

3

3-метилтиофентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

3-метилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Метоксиацетилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

метонитазен

0,00006

0,00006-0,0018

0,0018

Метопон

0,008

0,008-0,24

0,24

Мирофин

0,1

0,1-3

3

Моноацетилморфин

1

30-январь

30

3-моноацетилморфин

1

30-январь

30

6-моноацетилморфин

1

30-январь

30

Морамид аралык

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

морферидин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Морфин

1

30-январь

30

Морфиндик N-оксиди

0,1

0,1-3

3

Морфин-метобромид жана морфиндин башка беш валенттүү азот туундулары

0,1

0,1-3

3

МТ-45

0,1

0,1-3

3

MFPP

0,1

0,1-3

3

nicomorfine

0,008

0,008-0,24

0,24

Норациметадол

0,1

0,1-3

3

Norlevorfanol

0,1

0,1-3

3

Демейки жөндөө

0,1

0,1-3

3

Норморфин

0,1

0,1-3

3

Norpipanon

0,1

0,1-3

3

Оксикодон

0,02

0,02-0,6

0,6

оксиморфон

0,006

0,006-0,18

0,18

Окфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Апийим (кургак зат катары эсептелет)

3

90-март

90

Ацетилденген апийим (кургак заттын негизинде)

2

60-февраль

60

Медициналык апийим

0,3

0,3-9

9

Апийимдин тундурмасы (кургак негизде)

3

90-март

90

Апийимдин кургак экстракты

3

90-март

90

Орипавин

0,1

0,1-3

3

Ортофлюорфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Пара-фторфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

парафторбутирилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

PEPAP

0,6

0,6-18

18

петидин

0,6

0,6-18

18

Петидин, аралык заттар

0,6

0,6-18

18

Петидин, B орто

0,6

0,6-18

18

Петидин, С орто

0,6

0,6-18

18

Пиминис

0,0024

0,0024-0,072

0,072

пирирамид

0,225

0,225-6,75

6,75

Профептазин

0,1

0,1-3

3

Проперидин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Racemetorfan

0,02

0,02-0,6

0,6

Racemoramide

0,005

0,005-0,15

0,15

Racemorfni

0,005

0,005-0,15

0,15

ремифентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Суфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

тыюу салуу

1

1,-30

30

Тебакон

0,1

0,1-3

3

Тетрахидрофуранилфентанил (THF-F)

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Сиздин тилиңиз

0,4

0,4-12

12

Тиофентанил

0,001

0,001-0,03

0,03

тримеперидин (промедол)

0,2

0,2-6

6

Фенадоксон

0,04

0,04-1,2

1,2

феназоцин

0,015

0,015-0,45

0,45

Фенампромид

0,001

0,001-0,03

0,03

fenomorf

0,005

0,005-0,15

0,15

Феноперидин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

фентанил

0,001

0,001-0,03

0,03

4-fluorizobutirilfentanil (F-iBF; pFIBF)

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Фуранилфентанил (FU-F)

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Фуретидин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Циклопропилфентанил

0,00045

0,00045-0,0135

0,0135

Экгонин

0,03

0,03-0,9

0,9

Etilmetiltiambuten

0,1

0,1-3

3

Этоксеридин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

Etonize

0,00006

0,00006-0,0018

0,0018

Эторфин

0,0024

0,0024-0,072

0,072

AH-7921

1

30-январь

30

U-47700

0,1

0,1-3

3

II дары тизмеси

Ацетилдидрокодеин

0,1

0,1-3

3

Декстропропоксифен

0,12

0,12-3,6

3,6

Дигидрокодеин

0,24

0,24-7,2

7,2

Кодеин

0,2

0,2-6

6

Налбуфин

0,2

0,2-6

6

Никотикодин

0,12

0,12-3,6

3,6

Никодин

0,12

0,12-3,6

3,6

Норкодеин

0,12

0,12-3,6

3,6

Мен өзүмдү колдойм

0,3

0,3-9

9

Трамадол

0,4

0,4-12

12

фолкодин

0,1

0,1-3

3

этилморфин

0,1

0,1-3

3

Психотроптук заттардын инвентаризациясы и

25B-NBOMe, 2C-B-NBOMe

0,05

0,05-1,5

1 mei

25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe

0,05

0,05-1,5

1,5

25I-NBOMe, 2C-I-NBOMe

0,05

0,05-1,5

1 mei

4-МТА

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

4-метиламинорекс

0,005

0,005-0,15

0,15

N-гидрокси-тенамфетамин (N-гидрокси-МДА)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

броламфетамин (DOB)

0,05

0,05-1,5

1,5

Психотроптук заттарды камтыган козу карындардын жемиш денелери (бардык бөлүктөрү), ошондой эле бул козу карындардан жасалган продуктулар, анын ичинде психотроптук заттарды камтыган колго жасалган препараттар (эсептелген кургак)

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

DMA (диметоксиамфетамин)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

DMGP (диметилгептилпиран)

0,05

0,05-1,5

1,5

DMT (диметилтриптамин)

0,06

0,06-1,8

1,5

КАНТИП

1 mei

01.05.1945

45

DO

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

OF

0,06

0,06-1,8

1,8

Психотроптук заттарды камтыган кактустардын бардык бөлүктөрү, ошондой эле бул кактустардан жасалган буюмдар, анын ичинде психотроптук заттарды камтыган колго жасалган препараттар (кургак менен эсептелген)

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

үнөмдөө

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Эфедриндин, псевдоэфедриндин колго жасалган препараттары (кургак зат катары эсептелет)

3

90-март

90

Лизергид

0,003

0,003-0,09

0,09

MDMA

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

MDEA, N-этил-МДА, N-этилтенамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

мескалин

0,3

0,3-9

9

мекатинон (эфедрон)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

MMDA

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

парагексил

0,2

0,2-6

6

PMA

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

PMMA (параметоксиметиламфетамин)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Псилоцибин

0,01

0,01-0,3

0,3

Псилоцин

0,01

0,01-0,3

0,3

Rolicyclide

0,001

0,001-0,03

0,03

СТП, ҮЙ

0,005

0,005-0,15

0,15

Тенамфетамин (MDA)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Теноциклидин

0,001

0,001-0,3

0,3

Тетрахидроканабинол

0,2

0,2-6

6

TMA

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Этицилидин (FGC)

0,001

0,001-0,3

0,3

Мени чыгарышты

0,12

0,12-3,6

3,6

Психотроптук заттардын инвентаризациясы II

2C-B

0,05

0,05-1,5

1,5

3,4-метилендиоксипировалерон, MDPV

1

30-январь

30

3-метоксифенциклидин

0,02

0,02-0,6

0,6

4-CMC (4-chloormetcathinon, clepedron)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

4F-MDMB-BINACA

0,1

0,1-3

3

4-метилеткатинон (4-МЭК), пара-метилеткатинон

1

30-январь

30

4-фторамфетамин (4-FA)

1 mei

01.05.1945

45

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA)

0,1

0,1-3

3

5F-APINACA (5F-AKB-48)

0,1

0,1-3

3

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)

0,1

0,1-3

3

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)

0,1

0,1-3

3

5F-PB-22

0,1

0,1-3

3

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

0,1

0,1-3

3

AM-2201 (JWH 2201)

0,1

0,1-3

3

CUMYL-4CN-BINACA

0,1

0,1-3

3

КУМИЛ-ПЕГАКЛОН

0,1

0,1-3

3

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

0,1

0,1-3

3

JWH-018 (AM-678)

0,1

0,1-3

3

MBA (N) -SNM(ВАН- ТЕРЕҢДҮҮ)

0,1

0,1-3

3

MBA(N)-018 (AB-PINACA)

0,1

0,1-3

3

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)

0,1

0,1-3

3

MDMB-CHMICA

0,1

0,1-3

3

MDMB-4en-PINACA, MDMB(N)-022

0,1

0,1-3

3

MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA)

0,1

0,1-3

3

N-бензилпиперазин (benzylpiperazine, BZP)

1

30-январь

30

N-этилхекседрон

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

N-этилнорпентилон (эфилон)

0,1

0,1-3

3

УР-144

0,1

0,1-3

3

XLR-11

0,1

0,1-3

3

α-пиролидиновалерофенон, α-PVP

1

30-январь

30

Альфа-ҮДТ

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Аминепова

0,05

0,05-1,5

1,5

амфетамин (фенамин)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

GOMK

0,2

0,2-6

6

Дексамфетамин

0,06

0,06-1,8

1,8

дифенидиндер

0,1

0,1-3

3

Дронабинол

0,015

0,015-0,45

0,45

Левамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

левометамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Мекленбург

0,3

0,3-9

9

мета сапаты

0,3

0,3-9

9

метамфетамин (мет)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Racemate метамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Метилон, бета-кето-MDMA

1

30-январь

30

Метилфенидат

0,06

0,06-1,8

1,8

метиопропамин (MPA)

1

30-январь

30

метоксетамин (MḪE)

1

30-январь

30

пара-метил-4-метиламинорекс, 4,4'-DMAR

1

30-январь

30

пара-метилэфедрон (мефедрон, 4-метилметкатинон)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

беш бурчтуу

1

30-январь

30

Секобарбитал

0,25

0,25-7,5

7,5

Фенетилин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

фенметразин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

фенциклидин (PCP)

0,001

0,001-0,03

0,03

Zipeprol

0,1

0,1-3

3

Etilon (bk-MDEA)

1

30-январь

30

Этилфенидат

0,06

0,06-1,8

1,8

Eutilon

1

30-январь

30

Психотроптук заттардын инвентаризациясы III

Амобарбитал

0,6

0,6-18

18

Бупренорфин

0,8

0,8-24

24

Буталбитал

0,5

0,5-0,75

0,75

глютетимид

1

30-январь

30

Катин, (+)-норпсевдоэфедрин

2

60-февраль

60

пентазоцин

0,6

0,6-18

18

Пентобарбитал

0,6

0,6-18

18

flunitrazepam

0,006

0,006-0,18

0,18

Циклобарбитал

0,4

0,4-12

12

Психотроптук заттардын инвентаризациясы IV

алобарбитал

0,4

0,4-12

12

alprazolam

0,1

0,1-3

3

аминорекс

0,005

0,005-0,15

0,15

амфепрамон

0,1

0,1-3

3

Барбитал

1

30-январь

30

Бензфетамин

0,15

0,15-4,5

4,5

бромазепам

0,04

0,04-1,2

1,2

Brotizolam

0,0005

0,0005-0,015

0,015

Бутобарбитал

0,4

0,4-12

12

Винил битал

0,5

0,5-15

15

Галазепам

0,16

0,16-4,8

4,8

Галоксазолам

0,1

0,1-3

3

делоразепам

0,01

0,01-0,3

0,3

диазепам

0,1

0,1-3

3

Диклазепам

0,01

0,01-0,3

0,3

тыгылып калышты

0,02

0,02-0,6

0,6

камазепам

0,1

0,1-3

3

кетазолам

0,1

0,1-3

3

кетамин

0,4

0,4-12

12

эң жаман

0,08

0,08-2,4

2,4

клоксазоол

0,1

0,1-3

3

Клоназепам

0,1

0,1-3

3

Клоназолам

0,001

0,001-0,03

0,03

клонидин (клофелин)

0,001

0,001-0,03

0,03

clorazepaat

0,09

0,09-2,7

2,7

Clothiazepam

0,1

0,1-3

3

Лефетамин, СПА

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

loprazolam

0,006

0,006-0,18

0,18

лоразепам

0,02

0,02-0,6

0,6

Лорметазепам

0,002

0,002-0,06

0,06

Мазиндол

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

medazepam

0,07

0,07-2,1

2,1

Мезокарб

0,15

0,15-4,5

4,5

meprobamat

3

90-март

90

Метилфенобарбитал

0,6

0,6-18

18

метиприлон

0,3

0,3-9

9

Mefenorex

0,02

0,02-0,6

0,6

мидазолам

0,02

0,02-0,6

0,6

ниметазепам

0,1

0,1-3

3

Nitrazepam

0,03

0,03-0,9

0,9

Nordazepam

0,025

0,025-0,75

0,75

оксазепам

0,12

0,12-3,6

3,6

оксазоол

0,1

0,1-3

3

Пемолин

0,11

0,11-3,3

3,3

пиназепам

0,1

0,1-3

3

Пипрадрол

0,02

0,02-0,6

0,6

Пировалерон

0,5

0,5-15

15

Prazepam

0,04

0,04-1,2

1,2

секбутабарбитал

0,1

0,1-3

3

темазепам

0,06

0,06-1,8

1,8

тетразепам

0,15

0,15-4,5

4,5

Triazolam

0,001

0,001-0,03

0,03

феназепам

0,01

0,01-0,3

0,3

фендиметразин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

fenkamfamin

0,02

0,02-0,6

0,6

Фенобарбитал

0,5

0,5-15

15

Fenproporeks

0,02

0,02-0,6

0,6

fentermin

0,5

0,5-15

15

Fenfluramin

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Флуалпразол

0,01

0,01-0,3

0,3

Флубромазолам

0,001

0,001-0,03

0,03

флюдиазепам

0,1

0,1-3

3

Флуразепам

0,03

0,03-0,9

0,9

Chlordiazepox

0,05

0,05-1,5

1,5

Estazolam

0,006

0,006-0,18

0,18

Etizolam

0,01

0,01-0,3

0,3

Этил лофлазепат

0,1

0,1-3

3

Этиламфетамин (N-этиламфетамин)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Etinamat

0,1

0,1-3

3

Этлорвинол

0,75

0,75-22,5

22,5

Баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун тизмеси

(1-(2-морфолиноэтил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

0,1

0,1-3

3

(1-(5-фторпентил)-1Н-индоол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон

0,1

0,1-3

3

1-фенилпиперазин*

1

30-январь

30

l-(l-циклогексен-л-ил)пиперидин

0,1

0,1-3

3

l-(3,4-метиленокси-фенил)-2-нитропроп-л-эне

0,1

0,1-3

3

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен

0,1

0,1-3

3

1-(4-метилфенил)-2-пропанон

0,1

0,1-3

3

1,4-дибензилпиперазин

1

30-январь

30

1-фенилциклогексиламин*

0,1

0,1-3

3

1-хлоро-2-фенилетан

0,1

0,1-3

3

2,5-диметоксифенетиламин*

0,05

0,05-1,5

1,5

2C-D

0,05

0,05-1,5

1,5

2CP-P

0,05

0,05-1,5

1,5

2-амино-1-бензо[1,2-б:4,5-б']дифуран-4-илетаан*

0,1

0,1-3

3

2-аминокислоталар*

0,1

0,1-3

3

2-диметиламино-1-хлорпропаан (2-диэтиламиноизопропилхлорид)

0,1

0,1-3

3

2C-E

0,05

0,05-1,5

1,5

2S-T-7

0,05

0,05-1,5

1,5

2-тиофен-2-илэтиламин*

0,1

0,1-3

3

3-(l-nafolie)indool

0,1

0,1-3

3

3-адамтоилиндол*

0,1

0,1-3

3

3-бензоилиндол*

0,1

0,1-3

3

3-бутанил-1-метилиндол[1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутаан-1-он]*

0,1

0,1-3

3

3-нафтилиндол*

0,1

0,1-3

3

4-метоксифенциклидин

0,001

0,001-0,03

0,03

5-MeO-AMT

0,1

0,1-3

3

5-MeO-DALT

0,1

0,1-3

3

5-гидрокси-Н-метилтриптамин*

0,1

0,1-3

3

5-иод-2-аминдаан

0,1

0,1-3

3

6-дезоксикодеин

0,2

0,2-6

6

7-ацетоксимитрагин

0,1

0,1-3

3

7-гидроксимитрагинин

0,1

0,1-3

3

A-836.339

0,1

0,1-3

3

ACBM(N)-018

0,1

0,1-3

3

ACBM-2201

0,1

0,1-3

3

ACBM(N)-BZ-F

0,1

0,1-3

3

ACBM-018

0,1

0,1-3

3

ACBM(N)-2201

0,1

0,1-3

3

AM(N)-2201

0,1

0,1-3

3

AM-1220

0,1

0,1-3

3

AM-1248

0,1

0,1-3

3

AM-2233

0,1

0,1-3

3

AM-694

0,1

0,1-3

3

AMT (альфа-метилтриптамин)

1

30-январь

30

борг

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

APDB

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

BIM-2201

0,1

0,1-3

3

BZP-2201

0,1

0,1-3

3

БзОДЗ-Эпир

0,1

0,1-3

3

BZP

0,1

0,1-3

3

CB-13

0,1

0,1-3

3

CBL(N)-2201

0,1

0,1-3

3

CBL-018

0,1

0,1-3

3

CBL-2201

0,1

0,1-3

3

CBL-BZ-F

0,1

0,1-3

3

CBM(N)-018

0,1

0,1-3

3

CBM-018

0,1

0,1-3

3

CBM-2201

0,1

0,1-3

3

СР-47, 497

0,1

0,1-3

3

SR-47.497-C6

0,1

0,1-3

3

CP 47.497-C8

0,1

0,1-3

3

SR-47.497-S9

0,1

0,1-3

3

EAM-2201 (JWH-210-F)

0,1

0,1-3

3

HU-210

0,1

0,1-3

3

JWH(N)-018

0,1

0,1-3

3

JWH-007

0,1

0,1-3

3

JWH-019

0,1

0,1-3

3

JWH-073

0,1

0,1-3

3

JWH-081

0,1

0,1-3

3

JWH-098

0,1

0,1-3

3

JWH-116

0,1

0,1-3

3

JWH-122

0,1

0,1-3

3

JWH-122-F (MAM-2201)

0,1

0,1-3

3

JWH-149

0,1

0,1-3

3

JWH-175

0,1

0,1-3

3

JWH-176

0,1

0,1-3

3

JWH-182

0,1

0,1-3

3

JWH-184

0,1

0,1-3

3

JWH-185

0,1

0,1-3

3

JWH-193

0,1

0,1-3

3

JWH-196

0,1

0,1-3

3

JWH-198

0,1

0,1-3

3

JWH-200

0,1

0,1-3

3

JWH-203

0,1

0,1-3

3

JWH-206

0,1

0,1-3

3

JWH-210

0,1

0,1-3

3

JWH-234

0,1

0,1-3

3

JWH-237

0,1

0,1-3

3

JWH-250

0,1

0,1-3

3

JWH-251

0,1

0,1-3

3

JWH-307

0,1

0,1-3

3

JWH-370

0,1

0,1-3

3

MBA(N)-2201 (AB-PINACA-F)

0,1

0,1-3

3

MBA-2201

0,1

0,1-3

3

Кредитор

0,1

0,1-3

3

MDMB(N)-073-F

0,1

0,1-3

3

MDMB(N)-2201

0,1

0,1-3

3

MDMB-BZ-F

0,1

0,1-3

3

MDMB(N)-CHM

0,1

0,1-3

3

MDMB(N)-BZ-F

0,1

0,1-3

3

MDMB-CHM

0,1

0,1-3

3

MMB(N)-2201

0,1

0,1-3

3

MMB(N)-BZ-F

0,1

0,1-3

3

MMB(N)-CHM

0,1

0,1-3

3

MMB-2201

0,1

0,1-3

3

MMBA-018 (ADBICA)

0,1

0,1-3

3

N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3Н)-илидин) 2,2,3,3 тетраметилциклопропилкарбоксамид

0,1

0,1-3

3

N-диметиламфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

QCBL(N)-018

0,1

0,1-3

3

QCBL(N)-2201

0,1

0,1-3

3

QCBL(N)-BZ-F

0,1

0,1-3

3

QCBL-018 (PB-22)

0,1

0,1-3

3

QCBL-2201 (PB-22-F)

0,1

0,1-3

3

QCBL-BZ-F

0,1

0,1-3

3

QCBL-CHM (BB-22)

0,1

0,1-3

3

RCS-4

0,1

0,1-3

3

RCS-4-Орто

0,1

0,1-3

3

TFMPP

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

TMCP-018

0,1

0,1-3

3

TMCP-200

0,1

0,1-3

3

TMCP-2201

0,1

0,1-3

3

Алжапкычтар (Тарен)

0,1

0,1-3

3

GOS

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Бутилон (N-метилбутилон)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

буторфанол

0,02

0,02-0,6

0,6

Көк лотос гүлдөрү жана жалбырактары (кургатылган)

1

30-январь

30

Диметилкатин (N-метилэфедрон)

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Диметилметкатин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

диметокайн

3

90-март

90

Difenilacetonitril

0,1

0,1-3

3

өсүмдүк жалбырактарынын бардык бөлүктөрү (кургатылган)

1

30-январь

30

Кол менен жасалган чөптөр (кургак зат катары эсептелет)

0,1

0,1-3

3

MBDB

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Метадрон

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Метилфенилпиперазин

1

30-январь

30

Метоксифенилпиперазин

1

30-январь

30

митрагинин*

0,1

0,1-3

3

Гипноздук эмес, бирок бул тизмеде апийим алкалоиддерин камтыган апийимдин ар кандай түрлөрүнүн сүт ширеси (кургак зат боюнча эсептелген)

0,1

0,1-3

3

Modafinil

0,8

0,8-24

24

адепсиз тил

0,5

0,5-15

15

(нафталин-1-ил) (1Н-пирол-3-ил) метанон *

0,1

0,1-3

3

Пара-метилметамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

(пиперидин-2-ил)дифенилметан*

0,1

0,1-3

3

(пирролидин-2-ил)дифенилметаан*

0,1

0,1-3

3

Прадолин

1

30-январь

30

Propanidid

2

60-февраль

60

Просидол

0,25

0,25-7,5

7,5

p-aminopropiofenone (PAPP)

0,5

0,5-15

15

Салвинорин А

0,1

0,1-3

3

Гавай роза уруктары

1

30-январь

30

Тетрахидрофуран

0,02

0,2-6

6

тианептин (коаксил)

0,04

0,04-1,2

1-февраль

Фенатин

0,6

0,6-18

18

фенетиламин

0,1

0,1-3

3

Фторметамфетамин

1,5

1.5—45 (көрсөтүү, эксперт).

45

Фторметатинон

1 mei

01.05.1945

45

Фторфенилпиперазин

1

30-январь

30

Хлорфенилпиперазин

1

30-январь

30

Циклогексиламин

0,1

0,1-3

3

Мускат жаңгагы (кургатылган)

1

30-январь

30

Etcatinon

1 mei

01.05.1945

45

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексикоддоожана Кыргыз Республикасынын укук бузуулары жөнүндөкоддооАр кандай баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана алардын аналогдорунун аракеттерди квалификациялоо үчүн зарыл болгон жыйынды көлөмү төмөндөгүдөй аныкталат:

1-графада көрсөтүлгөн ар бир зат үчүн 2-графада көрсөтүлгөн салмак 100% (кошулган); 3-графада көрсөтүлгөн салмактын 3000% (кошулган); жана 4-графада көрсөтүлгөн салмак 3000% дан жогору өлчөмдө кабыл алынат. Эгерде ар кандай заттардын топтолгон пайызы 100%дан (кошкондо) ашпаса - бул аз санда (КР КЖК)282 бир.1-глава, 286-глава. 1 жана 2-глава) үчүн колдонулушу мүмкүн. 100% дан ашык, бирок 3000% дан ашык эмес (кошкондо) чоң өлчөм жана 3000% ашык кошумча чоң өлчөм.

(*) жана анын туундулары, баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын аналогдорунун тизмесине өз алдынча позиция катары киргизилген туундуларды кошпогондо.

2. Баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын прекурсорлору

Титулдар

Грамдардагы суммалар (1 жана 2-таблицаларда көрсөтүлгөн концентрациялардагы прекурсорлор)

анча чоң эмес, КР Кылмыш-жаза кодексинин 282. 1-бөлүм.Гкайда (чейин

чоң формат (чейин)

өтө чоң (жогорку)

1

2

3

4

1 стол

1-бет-4AP

2

60-февраль

60

1-фенил-2-пропанон

1000

1000-30000

30000

3,4-MDF-2-P-метилглицид (ПМК-глицид) (бардык стерео-изомерлер)

2

60-февраль

60

3,4-MDF-2-P-метилглицидинезуур (бардык стерео-изомерендер)

2

60-февраль

60

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

1000

1000-30000

30000

4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

1000

1000-30000

30000

4-AP

1000

1000-30000

30000

N-ацетилантранилзуур

1000

1000-30000

30000

N-фенетил-4-пиперидон (NFP)

1000

1000-30000

30000

Альфа-фенилацетоацетонитрил (ENG)

1000

1000-30000

30000

Альфа-фенилацетоацетамид (APAA)

1000

1000-30000

30000

Октин ангидрид

1000

1000-30000

30000

Isosarol

1000

1000-30000

30000

Lyserginezuur

1000

1000-30000

30000

Метил Альфа Фенилацетат (MAFA)

1000

1000-30000

30000

норфентанил

2

60-февраль

60

модератордук кылган

2

60-февраль

60

Калий перманганаты

100

100-300 (дисплей, эксперт).

300

piperonal

1000

1000-30000

30000

Псевдоэфедрин жана псевдоэфедрин камтыган препараттар

4

4-120 (дисплей, профессионалдык).

120

safrole

1000

1000-30000

30000

Фенилассус кислотасы

1000

1000-30000

30000

Ergometar

0,02

0,02-0,6

0,6

эрготамин

0,08

0,08-2,4

2,4

Эфедра (кургатылган)

10000

10000-300000

300 000

Эфедрин жана эфедрин камтыган препараттар

2

60-февраль

60

Эфедра-экстракт (дрож негизинде)

1000

1000-30000

30000

2 стол

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин

10000

10000-300000

300 000

1,4-бутандиол

10000

10000-300000

300 000

l-бензил-3-метил-4-пиперидинон

10000

10000-300000

300 000

1-шыпыргы-2-фенилетхан

10000

10000-300000

300 000

1-фенил-2-нитропропен

10000

10000-300000

300 000

2-(1-Феметил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон

10000

10000-300000

300 000

3-метил-л-фенетил-4-пиперидинон

10000

10000-300000

300 000

4-метоксибензил-метилкетон

10000

10000-300000

300 000

N-(3-метил-4-пиперидинил)анилин

10000

10000-300000

300 000

N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилен

10000

10000-300000

300 000

Алибензол

10000

10000-300000

300 000

Альфа-ацетилфенилацетонитрил

10000

10000-300000

300 000

антранил кислотасы

10000

10000-300000

300 000

Ацетилхлорид

10000

10000-300000

300 000

Ацетон

10000

10000-300000

300 000

Ацетонитрил

10000

10000-300000

300 000

Бензалдехид

10000

10000-300000

300 000

Бензилхлорид

10000

10000-300000

300 000

Бензилцианид

10000

10000-300000

300 000

Этилбромид

10000

10000-300000

300 000

Дифенилссус кислотасы

10000

10000-300000

300 000

Метилакрилат

10000

10000-300000

300 000

метиламин (монометиламин)

10000

10000-300000

300 000

Метилметакрилат

10000

10000-300000

300 000

Метилфенилацетат

10000

10000-300000

300 000

метилэтилкетон

10000

10000-300000

300 000

нитрометан (нитрокарбол)

10000

10000-300000

300 000

азотто

10000

10000-300000

300 000

Норпсевдоэфедрин, осим д'норпсевдоэфедрин (чынжыр).

4

4-120 (дисплей, профессионалдык).

120

Пара-метилэфедрин (N-метилэфедрин)

3

90-март

90

пиперидин

10000

10000-300000

300 000

Күкүрт кислоталары

10000

10000-300000

300 000

Туз кислотасы

10000

10000-300000

300 000

Келүү

10000

10000-300000

300 000

Уксус кислотасы

10000

10000-300000

300 000

тионилхлорид

10000

10000-300000

300 000

Этилетер

10000

10000-300000

300 000

Этил фенилацетат

10000

10000-300000

300 000

Эскертүү: 1 жана 2-таблицалардагы прекурсорлордун өлчөмдөрү иш жүзүндөгү контролдонуучу затка кайра эсептөөгө мүмкүн болбогон концентрациялар боюнча каралат.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза мыйзамдарыкоддоожана Кыргыз Республикасынын укук бузуулары жөнүндөкоддооИш-аракеттерди квалификациялоо үчүн зарыл болгон баңги каражаттарынын прекурсорлорунун жана психотроптук заттардын жалпы көлөмү төмөндөгүдөй аныкталат: 1-графада көрсөтүлгөн ар бир зат үчүн 2-графада көрсөтүлгөн салмак 100% (кошулган); 3-графада көрсөтүлгөн салмактын 3000% (кошулган); жана 4-графада көрсөтүлгөн салмак 3000% дан жогору өлчөмдө кабыл алынат. Эгерде ар кандай заттардын топтолгон пайызы 100%дан (кошкондо) ашпаса - бул аз санда (КР КЖК)282 бир.1-глава, 286-глава. 1 жана 2-глава) үчүн колдонулушу мүмкүн. 100% дан ашык, бирок 3000% дан ашык эмес (кошкондо) чоң өлчөм жана 3000% ашык кошумча чоң өлчөм.

3. Өстүрүүгө тыюу салынган баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган өсүмдүктөр

аталышы

Көлөмү грамм (туруктуу өсүмдүк же козу карын массасына чейин кургатылган)

кичирээк (чейин)

чоң (чейин)

өтө чоң (жогорку)

1

2

3

4

Көк лотос

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Баңги каражаттарын жана (же) психотроптук заттарды камтыган козу карындар

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Баңги жана (же) психотроптук заттарды камтыган кактустар

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

кара куурай

80

80-2400 (көрүү, эксперт).

2400

Сөз

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Кокаин бадал

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

kratom

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Папавер заводу

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Гавай розалары

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Жыпар жыттуу шалфей

50

50-1500 (дисплей, эксперт).

1500

Эфедра

10000

10000-300000

300 000

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексикоддоожана Кыргыз Республикасынын укук бузуулары жөнүндөкоддооБаңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду камтыган, өстүрүүгө тыюу салынган өсүмдүктөрдүн аракеттерин квалификациялоо үчүн зарыл болгон жалпы саны төмөндөгүдөй аныкталат: 1-графада көрсөтүлгөн ар бир зат үчүн 2-графада көрсөтүлгөн салмак 100% (кошкондо); 3-графада көрсөтүлгөн салмактын 3000% (кошулган); жана 4-графада көрсөтүлгөн салмак 3000% дан жогору өлчөмдө кабыл алынат. Эгерде ар кандай заттардын топтолгон пайызы 100%дан (кошкондо) ашпаса - бул аз санда (КР КЖК)282 бир.1-глава, 286-глава. 1 жана 2-глава) үчүн колдонулушу мүмкүн. 100% дан ашык, бирок 3000% дан ашык эмес (кошкондо) чоң өлчөм жана 3000% ашык кошумча чоң өлчөм.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 30/09/2023

Views: 5561

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.